In navolging van het rapport van de parlementaire werkgroep auteursrecht  (Commissie Gerkens) uit 2009 komt de speerpuntenbrief auteursrecht 2020 van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie de heer Teeven niet geheel onverwacht. In een 32-pagina’s tellende reactie op dat rapport  is XS4ALL in 2010 uitgebreid ingegaan op vooral de handhaving van een eventueel downloadverbod door middel van Deep Packet Inspection (DPI).  De passage over DPI is later uit het rapport geschrapt. De heer Teeven heeft zich goed voorbereid op voorspelbare punten van kritiek en heeft zijn vingers niet willen branden aan consument onvriendelijke maatregelen en termen als monitoren, afsluiten en filteren.  Na het lezen van de speerpuntenbrief en met bijzondere interesse voor speerpunt 3 “Het bevorderen en beschermen van nieuwe bedrijfsmodellen op internet door een wetsvoorstel voor de handhaving op internet waarmee kan worden opgetreden tegen inbreukfaciliterende websites en een herbezinning op de thuiskopie-exceptie” heb ik toch behoefte aan een moment van reflectie.

Om ervoor te zorgen dat rechthebbenden effectief kunnen optreden tegen websites en diensten die auteursrechtinbreuken faciliteren, zijn volgens Teeven twee wettelijke maatregelen nodig:

 1. Het recht van de rechthebbende om downloaden uit evident illegale bron te verbieden (de thuiskopie exceptie zal hierdoor vervallen);
 2. Het bieden van mogelijkheden aan rechthebbenden om op te treden tegen inbreukfaciliterende websites en diensten die zich in het buitenland bevinden en gebruikmaken van een buitenlandse hosting provider.

Laptop, Headphone and Comfort by Adam TinworthTeeven merkt op dat internetgebruikers niet gecriminaliseerd mogen worden of afgesloten van internet. Hij hecht er aan op te merken dat er bij de eerste wettelijke maatregel, het downloadverbod, geen sprake is van criminalisering, omdat het downloaden uit evident illegale bron onrechtmatig wordt (dat is een civielrechtelijke maatregel) en niet strafbaar. Ook is het niet de bedoeling te handhaven bij consumenten die op beperkte schaal bestanden up- en downloaden. Maar wat is dan wel de bedoeling van het downloadverbod?

Als er een downloadverbod is dan kunnen downloaders  civielrechtelijk worden aangepakt. Maar hoe krijg je die downloaders nu te pakken? Om te kunnen weten of er illegale bestanden worden gedownload zal er toch iemand de boel moeten monitoren. En dan zijn we weer terug bij het rapport van de Commissie Gerkens. Want wat moeten we doen om een downloadverbod te handhaven? Juist ja, technische middelen inzetten zoals Deep Packet Inspection of bijvoorbeeld fingerprinting. Voor beide technieken zal al het verkeer van internetgebruikers moeten worden gemonitord. Noem het niet criminaliseren, maar deze forse inbreuk op de privacy van alle internetgebruikers maakt op zijn minst iedere internetgebruiker verdacht.

Nu zie ik de kritiek dat de discussie over het downloadverbod weer wordt vervuild alweer aankomen. Maar deze grove inbreuk op de privacy van iedere internetgebruiker móet worden meegenomen in de discussie over het instellen van een wettelijk downloadverbod en kan niet zomaar achterwege worden gelaten. Aan een downloadverbod an sich zonder handhaving heb je niets.  Handhaven van een downloadverbod kan enkel door de inzet van technische middelen die een inbreuk maken op de privacy van iedere internetgebruiker. Daarom moet de afweging worden gemaakt of het reëel is om bij het achterblijven van een antwoord van de entertainmentindustrie op de vraag van hun consumenten, het gerechtvaardigd is (noodzakelijk in een democratische samenleving) om alle internetgebruikers te gaan monitoren. Wat mij betreft kan het auteursrecht wellicht de marktwerking verstoren maar ik mag toch hopen dat het auteursrecht het hier aflegt tegen een fundamenteel grondrecht als privacy.

En wat houdt precies  ‘op beperkte schaal  bestanden up- en downloaden ‘ in?  Want als er sprake is van ‘beperkte schaal’ dan is het niet de bedoeling dat er wordt gehandhaafd. De rechter moet vaststellen of iemand zich schuldig heeft gemaakt aan grootschalige auteursrechtinbreuken. Maar als eerst de rechter moet vaststellen of iemand dat heeft gedaan, moet die iemand dan niet bekend zijn? Of gaat dat middels een zogenaamde ‘John Doe’- procedure, waarbij de gedaagde anoniem blijft? Het verstrekken van Naam Adres Woonplaats (NAW) gegevens is namelijk onomkeerbaar.

En stel dat er nu sprake is van een civielrechtelijke onrechtmatige daad, wat zijn dan de consequenties? Schadevergoeding zoals in Amerika? Of een verbod om nu echt niet meer illegaal te mogen downloaden? En als iemand dat dan toch doet, mag die dan worden afgesloten van internet ook al is dat in eerste instantie niet de bedoeling van het downloadverbod?

Tja en wat zal ik nog zeggen over de tweede wettelijke maatregel om websites via de rechter door de tussenpersoon te laten blokkeren? Want dat is de mogelijkheid die hij de rechthebbenden wil bieden ook al staat dat er niet zo cru. Ik geloof dat alle argumenten tegen het blokkeren van websites al bij u bekend zijn. Om uw geheugen op te frissen: het blokkeren van websites berokkent schade aan legale informatie en maakt inbreuk op elementaire grondrechten, blokkades kunnen makkelijk worden omzeild wat de maatregel ineffectief maakt,  het is beter om problemen bij de bron aan te pakken in plaats van ze weg te stoppen, we moeten waken voor de glijdende schaal. Want waarom wel illegale muziekwebsites blokkeren maar niet websites met kinderporno, discriminatie en  jihadistische  sites? Is het aanbieden van illegale muziek erger dan het aanbieden van kinderporno? En hoezo bevorderen van een open en toegankelijk internet?

Of deze paardenmiddelen nu helpen om het legale aanbod te bevorderen, vraag ik mij af. Hopelijk wordt er niet gewed op het verkeerde paard.

Margreth Verhulst

Margreth is adviseur Public & Regulatory Affairs bij XS4ALL

Deel dit:

Reacties

 1. Willem says:

  Nederland loopt hopeloos achter op de Europese richtlijnen voor de bescherming van de privacy van de burgers. In plaats van deze richtlijnen te volgen gaat hij de andere kant uit. Zijn ‘beschermende maatregelen’ zijn alleen bedoeld om meer macht te krijgen. Waarschijnlijk om later belasting te kunnen heffen.

 2. Angela says:

  De praktijken voor het controleren wat er over het Internet gaat zijn eigenlijk ook volslagen krankzinnig als je dit vergelijkt met briefgeheim privacy voor onze telefoongesprekken.
  DPI kan ook eigenlijk alleen een voorloper zijn van dat de postbezorger al onze brieven moet gaan openen om te zien of er niets illegaals in zit, en onze telefoonoperator meeluisteren met elk gesprek dat we voeren…

  Zoals al geschreven; elke technologische beperking is te omzeilen. De enige die dat niet kan is de doorsnee gebruiker, maar voor criminelen is het maken van illegale copies van DVD’s en CD’s lonend doordat ze met beperkte kosten de boel kraken, wat allemaal goed lonend is door de hoge opbrengsten die er vervolgens te maken zijn door de hoge marktprijs die feitelijk kunstmatig hoog gehouden wordt door de kosten van de ingebouwde beperkende maatregelen die terugvedient moeten worden.

 3. Angela says:

  Er wordt al jaren veel meer aandacht gegeven aan beperkende middelen dan dat er gekeken wordt naar een businessmodel om geld mee te verdienen..
  Er wordt dan ook kapitalen gespendeerd aan die beperkende middelen, wat uiteraard allemaal betaald moet worden door de afnemers van media via de legale distributiekanalen die de mediabedrijven kosten wat het kost in stand willen houden zonder ook maar even te kijken naar technologisch meer moderne distributiekanalen.

  Ik heb zo het vermoeden, en misschien is er wel iemand die dat ook doorgerekend heeft, dat met lagere prijzen zonder Digitale Restricties Maffiapraktijken de opbrengsten voor de artiesten en mediaproducenten wel eens beter zouden kunnen zijn dan wat er nu overblijft na veel te hoge prijzen, waar alle kosten voor de belemmerende maatregelen weer van af moeten.
  Dit ook doordat het overgrote deel van mensen die nu download, het materiaal via de, als het goed is ingericht veel makkelijkere, betaalde mogelijkheid gaat binnenhalen.

  Ik zie geen enkel onderscheid tussen de manier waarop ik het materiaal ontvang, of dat nu een CD of een download is; ik heb betaald voor het gebruik van het materiaal en die rechten zouden mij nooit afgenomen mogen worden.
  Als ik media op een CD koop, dan zou ik die de rest van mijn leven elke dag moeten kunnen afspelen zolang ik de daarvoor benodigde hardware in bedrijf houd. Als ik diezelfde media bestanden betaald via een stukje Internet op mijn HDD thuis krijg, dan zou dat hetzelfde moeten zijn, en niet dat ik die media niet meer zou mogen spelen omdat ik mijn HDD een upgrade geef of wat dan ook.

 4. @edwin Eens. Het is verschrikkelijk grappig om te zien hoe er bij de “niet techneuten” gedacht wordt over de controleerbaarheid van mijn download of upload gedrag.

  Vind het ongepast om een probleem van de muziekindustrie neer te leggen bij de ISP’s. De muziekindustrie heeft liggen slapen, dan hoeft niet een andere industrie je rotzooi op te ruimen. XS4ALL is je moeder niet.

  Mijn persoonlijke voorkeur. Een paar stevige bestuurders die de hand in eigen boezem steken en de muziekindustrie van binnenuit klaar te stomen voor de toekomst. De rekening van tussentijdse verliezen door “illegaal downloaden” zonder mokken oppakken. Ik kan me trouwens een rapport van TNO herinneren waarbij de conclusie is dat deze aanname (schade illegaal downloaden) niet klopt.

  Voor de grootste groep klanten van XS4ALL, of welke andere ISP dan ook, lijkt de tijd aan te breken dat muziek een “commodity” is, net zoals water uit de kraan. Iedereen weet dat je uiteindelijk voor water betaald (het is niet gratis) en we zijn allang niet meer onder de indruk van het feit dat als je een kraan opendraait er gezuiverd drinkwater uitkomt. Muziek heeft voor consumenten die status gekregen.

  De trend van muziek als water uit de kraan is in Nederland ingezet. Zorg als muziekindustrie dus voor het juiste afrekenmodel. De cloud lijkt mij de meeste potentie te hebben: Google, Amazon, Spotify, Mspot etc. etc.

  En ja er zal altijd een percentage zijn die op ludieke wijze niet voor schoon drink water wil betalen en die het bijna een sport vinden om regenwater op te vangen, slootwater via een eigen gebouwde kit te zuiveren of stiekem de tuinslang van de buren te gebruiken… daar zit niet je markt. Focus op die 99,99% die voor “commodity” en gebruikersgemak gewoon betaalt.

  Kleine aanvulling nog voor een andere type muziekgebruik: muziek in (online) video, film, games, apps en op websites al dan niet commercieel.

  Ook hier gaan verschuivingen plaatsvinden. De keten van muzikant, manager, label, publisher, buma/stemra etc. kan anno 2011 veel korter.

  Diverse initiatieven (ok,ok, waaronder dat van ons) richten zich op “muziek voor commerciele toepassingen” waarbij onafhankelijke muzikanten direct gekoppeld worden aan personen die muziek voor commerciele doeleinden nodig hebben. Alle partijen die er traditioneel tussen zaten er tussenuit. De prijs voor licenseren van muziek kan naar beneden en de opbrengst voor de muzikant gaat van 5%-10% omhoog naar > 40%

  Mijn conclusie: muziek voor consumenten is/wordt als water uit de kraan. Laat de muziekindustrie zelf de hand in eigen boezem steken en van binnenuit veranderen. Muziek voor zakelijk gebruik (music licensing) staat nog wat te wachten.

 5. Daan says:

  Ontzettend goed verhaal Margreth!
  Beetje jammer van de dalende lijn in de kwaliteit van de reacties na de – overigens uitstekende – reactie van Hans.

  @Tomasso: Zeer slecht, overdreven en niet-onderbouwd verhaal, dat ik in 1 opsomming tegen kan spreken: “Het Volk” zat wel degelijk te wachten op deze regering, aangezien het grootste deel van het volk op deze partijen gestemd heeft.
  Wil ik nog even aan toevoegen dat jij Google en Facebook zelf toestemming hebt gegeven om jouw informatie te gebruiken. Google en FB houden je helemaal niet in de gaten, ze verdienen gewoon geld aan je, maar bieden je in ruil daarvoor wel een hoop gratis, kwalitatief hoogwaardige producten. Zonder Google zou het internet niet de fantastische speeltuin zijn, die t nu geworden is.

  @Cor: Ik ben het volledig met je eens, met betrekking tot de belachelijke bedragen die gevraagd worden voor embedding, en de ongelijkheid tussen fysieke producten en digitale versies daarvan. Je bewaard papieren tijdschriften die je middels een abonnement bekomt, ook, dus mag je toch idd verwachten dat je je digitale tijdschriften na opzegging ook gewoon mag behouden.
  Waarin ik het niet met je eens ben, is dat de huidige middelen om digitaal aan content te komen, “archaisch onbruikbaar zijn”. iTunes bijvoorbeeld is ontzettend gebruiksvriendelijk, amazon mp3 idem. Spotify is ook prima bruikbaar, zij het momenteel nog niet echt voor downloaden. De prijzen zijn een ander verhaal. Ik denk dat het nog te duur is allemaal.
  Maar het werkelijke probleem ligt in het feit dat de doos van Pandora reeds geopend is. Mensen kunnen al tijden gratis alles downloaden, dus zelfs al bied je goed functionerende alternatieven, dan nog is de verleiding en zijn de voordelen nog te groot, om het gratis te downloaden. De enige manier om te concurreren is om het legaal downloaden/kopen makkelijker te maken dan het illegaal downloaden, en het niet te duur te maken.

  @Edwin: Jij haalt uit Hans’ reactie allemaal dingen die hij nooit geschreven heeft. Ik lees bv nergens dat Hans VOOR deep packet inspection is, op voor het doorlezen van andermans email is.
  Verder heb jij overduidelijk een totaal vertekend beeld van het level en inkomen van de gemiddelde artiest. Dat blijkt uit zinnen als “Terwijl de bakker berooid achterblijft als je zijn brood jat, heeft de artiest nog steeds een buitensporig goed inkomen.” Je haalt als voorbeeld Jan Smit aan. Dat is een uitzondering, geen regel. De gemiddelde artiest kan aanzienlijk slechter rondkomen dan de gemiddelde bakker. En daarnaast bestaat er voor elke Jan Smit ook wel een Bakkerij Bart, die bakken met geld heeft.

  Dat gezegd hebbende: ik ben, om de redenen die Magreth aanhaalt, falikant tegen het download verbod. Het lijkt mij dat we in een nieuw tijdperk zijn aanbeland, dat grote veranderingen met zich meebrengt in de manier waarop we content consumeren. Er zit niks anders op voor de entertainment industrie dan hierin mee te gaan, en te zoeken naar nieuwe verdienmodellen die daar juist op inspelen. “If you can’t beat them, join them!”. Google en Facebook bewijzen dat gratis toch goed kan, middels bv advertising.

  Ook zou ik me kunnen voorstellen, dat we de thuiskopie heffing op geluidsdragers verleggen naar internetabonnementen. Dus geen heffing meer op CD’s, MP3 spelers etc, maar bij de bron. Stop bovenop elk internetabonnement een paar euro per maand als heffing, en verdeel dat onder de rechthebbenden.
  Voorwaarde is wel dat er een ontzettend goed en transparant systeem komt voor die verdeling, en dat die verdeling wordt uitgevoerd door een partij die bij voorkeur WEL capabel is, in tegenstelling tot Buma/Stemra. Een partij die de belangen van de kleine artiest juist behartigt daarin.
  Ik ben me bewust van het bezwaar dat ongetwijfeld aangedragen gaat worden, dat er ook mensen zijn die dan betalen terwijl ze NIET downloaden, maar laten we eerlijk zijn… dat zal een heel kleine minderheid zijn.

 6. mark says:

  helemaal met edwin eens.
  het verdien model is gewoon niet meer van deze tijd.
  en wat betreft vpn verbindingen die gebruiken een heleboel mensen nu al .
  maar laat ze in denhaag maar jaren vergaderen en een domme wet verzinnen die vervolgens in 15min omzeild word .
  ik heb nou al zoveel van deze discussies gelezen dat het langzamerhand zielig begint te worden dit is weer een overheids fail zoals vele ov kmheffing enz enz
  hupla daar gaan weer een paar miljard de prullebak in .

  groeten ga nou effe downloaden via een proxy in rusland daarna ene in zuid africa pak me maar als je kan .

 7. Edwin says:

  Beste Hans,

  U schrijft: “Ik ben geen techneut…”.

  Daar gaat het mis in de discussie. U neemt klaarblijkelijk aan dat bepaalde monitoring technieken werken tewijl dat technisch niet mogelijk is. Ik kan U echter geruststellen, dat is ook waar het misgaat bij alle politici die hier een mening over hebben. Het probleem is natuurlijk dat “illegaal downloaden” niet te stoppen is met de huidige technische middelen. Ik leg namelijk heel eenvoudig een beveiligde verbinding naar een willekeurig buitenland waar geen controle over is, en ik download alles wat ik wil over die verbinding. Zelfs XS4ALL kan dan monitoren en heel diep pakketjes inspecteren wat ze willen, maar ze kunnen hooguit tot de conclusie komen dat ik wel erg veel download, maar meer kunnen ze niet zien.

  Ondertussen wilt U klaarblijkelijk wel dat de muziekindustrie lekker in mijn email kan zitten rondsnuffelen. Nee, uiteraard wilt U dat niet, maar als U er niet in kijkt zult U nooit weten of ik niet via die weg illegaal download. Ook hier geldt uiteraard weer dat alles beveiligd kan worden dus zelfs als U er in zou willen kijken kan het onzichtbaar gemaakt worden. Waar het probleem echter zit, is dat met deep packet inspection en monitoring U wel wilt kijken in de email boxen van miljoenen burgers die dit niet beveiligd hebben.

  Hoewel dit eigenlijk een hele andere discussie is, ik heb namelijk als burger niets te vertellen over het eigendom van de auteurs, zal ik toch de media industrie willen aanraden om eens heel grondig te kijken naar hun eigen verdienmodel. De media industrie zal er mee moeten leren leven dat het Internet bestaat, dat is een feit en zal ook niet meer veranderen. Hiermee zal ook moeten worden onderkent dat het zogenaamde “illegale downloaden” een feit is. Dat maakt het voor de media industrie niet makkelijker maar het helpt niet om je kop in het zand te stoppen. Wat ik voornamelijk zie is dat de entertainment industrie allerlei maatregelen neemt die de goedwillende burger, die betaald voor de content, tegen werkt. Ik huurde iedere week wel een paar DVD’s, tot het moment dat ik ze niet meer af kon spelen. Er zat namelijk ineens een beveiliging op die het onmogelijk maakte om ze in een computer af te spelen. Daarnaast is het natuurlijk niet handig om je klanten maanden te laten wachten, terwijl iedereen ondertussen een kopietje van het Internet kan downloaden. De enige manier voor mij om te betalen voor HD films online is UPC on demand. Voor nieuwe films is dat soms zelfs 5 Euro en voor oudere films 2 Euro. Sorry, maar dat is nog duurder dan in een videotheek. Daarbij komt nog dat het UPC signaal niet werkt op mijn receiver waardoor ik geen HD audio kan gebruiken. Kortom, allemaal belemmeringen opwerpen, om vervolgens op je eigen klanten te gaan schelden en ze het liefste te gaan vervolgen.

  Laten we eerlijk zijn, de entertainment industrie heeft een aparte positie. Als ik een brood steel bij de bakker dan wordt ik daar voor gestraft. De bakker krijgt daarentegen ook geen geld van mij als ik geen brood koop. Artiesten worden echter op allerlei mogelijke manieren beschermt. Als ik een lege CD koop dan gaat een heffing naar de artiest. Als een artiest op nationale TV of radio wordt afgespeeld dan wordt daarvoor mijn belastinggeld gebruikt, ook als ik niet kijk of luister. Nederlandse films worden bovendien meestal gesubsidieerd. Ook hier heb ik geen directe invloed op. Terwijl de bakker berooid achterblijft als je zijn brood jat, heeft de artiest nog steeds een buitensporig goed inkomen. Ik bedoel dat ik niet het gevoel heb dat Jan Smit binnenkort een bijstandsuitkering gaat aanvragen, ondanks dat waarschijnlijk meer dan 50% van zijn werk wordt gebruikt zonder betaald te worden.

  • Angela says:

   Wel, Edwin,
   Dat het geld niet direct bij de artiesten terecht komt is denk ik zeker wel het geval.

   Maar, waar het wel terecht komt is de investering voor een kapitaal pand van de copyrights incasseer clubs en misschien zelfs wel een beetje bij de platenindustrie.
   Daarbij is de platenindustrie de grootste uitbuiter van artiesten.
   klaarblijkelijk is het voor veel artiesten zelfs goed als hun materiaal verspreid wordt, want dat brengt klaarblijkelijk meer mensen naar concerten en optredens waar artiesten naar het ziet hun brood het beste verdienen.

 8. Dennis says:

  Inderdaad eens met de opmerking over het gebrek aan initiatief vanuit de industrie. iTunes is een groot succes, waardoor de muziekindustrie ook eens wakker is geworden. Indien zij er niet waren geweest, waren we nog steeds verplicht om CD’s te kopen voor prijzen van meer dan EUR 20.

  Het lijkt ook wel of ze niet aan ons willen verdienen. De Apple US Store (icm Apple TV) heeft een in mijn ogen briljant concept om films en TV series te huren / kopen tegen prima prijzen (omgerekend ruim twee euro voor een nieuwe film). Inmiddels is dit voor de US al een paar jaar beschikbaar, en zitten wij in Europa nog steeds te wachten. De diensten die interactieve televisieaanbieders nu in de markt proberen te zetten:
  – zien er niet uit qua interface / gebruikersgemak (tien jaar terug in de tijd)
  – hebben maar een heel klein assortiment zonder de populaire nieuwe films
  – durven zo meer dan EUR 5 voor een film te vragen. Dit, terwijl films vaak al voor tussen de EUR 8 en EUR 12 te koop zijn na een paar maanden.

  Conclusie: ze hebben het nog steeds niet door. Hierdoor heb ik maar weer een serie via torrents binnengehaald…

 9. Jean Mechant says:

  Ze noemen zich ‘volks’vertegenwoordigers maar weten uteindelijk niet wat ze willen.
  Het enigste wat ze denken te kunnen is de burger voor dom te verkopen.
  Het enigste wat ze denken te kunnen, maar nooit gelukt is, dat we naar hun pijpen dansen. Daarom gaan steeds meer minder mensen naar de stembus.
  Het enigste wat ze proberen, maar het zal ze niet lukken want de vrije burger zal dan in opstand komen ons het leven in een dictatuur te verkopen.
  Het enigste wat ze heel goed kunnen is het leven van de vrije burger dagelijks zuur te verpesten
  Het enigste wat ze wel kunnen is aan zich zelf denken, zich verrijken en prachtige baantjes bezorgen op kosten van derden.
  Het enigste wat ze niet kunnen is in vrijheid en democratie te leven.
  Nee mijne Heren, het Volk staan niet op jullie te wachten op jullie dagelijkse kost aan fabeltjes en leugens.
  De Efteling zoekt dagelijks mensen.

 10. Tomasso Bello says:

  We leven in een vrije maatschappij, moeten ons natuurlijk aan het een en ander aan passen.
  De laatste jaren moet de vrije burger zich teveel aan vele dingen aanpassen.
  Dit is ook een soort staatsterreur te noemen.
  We leven in Nederland en niet in Noord-Korea waar de mensen die enkel met de ogen knipperen dan landen ze meteen zonder enig proces in het gevang voor jaren.
  Zo iemand kan men niet een minister noemen.
  We zijn goed op weg naar een dictatuur.
  Of de vrije burger dit met de tijd pikt, is een andere zaak.
  Syrië, Egypte, Tunesië en Lybië gaan ons voor.
  Met de tijd gaat de muziekwereld ons vertellen wat we wel en niet mogen kopen.
  Nu al worden we op de meest schandelijke manier gecontroleerd door Facebook en Google.
  Er moet aan deze soort van terreur een
  eind komen.
  Mij is de vrijheid meer waard als het domme denken van een minister die achter een bureau zit en niets anders als soap gedachtes zit uitdenken.
  Gelukkig worden deze mensen maar voor vier jaar gekozen, in de tussen tijd hebben ze alles wel verbruid.
  In België hebben ze sinds 1 1/2 jaar geen regering en het land staat er beter voor als met regering.
  De politiek wordt met de dag ondemocratischer.
  Een vrijheidslievende burger.. Vandaag is 5 mei niet vergeten dat we ooit in een dictatuur geleefd hebben.
  Nooit meer !

 11. Margreth Verhulst says:

  Beste Hans,

  Dank voor je reactie.
  Met het achterblijven van een antwoord van de entertainmentindustrie op de vraag van de consumenten bedoel ik het volgende. Lange tijd heeft de entertainmentindustrie ( waarmee ik de muziek en filmindustrie bedoel) niet geluisterd naar de vraag van de consument. De vraag van de consument is niet dat hij muziek en films gratis wil, maar is dat de consument uit een onbeperkt aanbod muziek en films wil kiezen en deze vervolgens via een gebruiksvriendelijke interface wil beluisteren en bekijken. De muziek en films moeten vrij zijn van technische beperkingen en tegen een redelijke prijs worden aangeboden. In die zin gaat het met muziekdiensten als iTunes, Spotify en MusicHub zeker de goede kant op. Daarbij merk ik wel op dat deze diensten niet door de muziekindustrie zelf in de markt zijn gezet. Gelukkig werken de majors voortaan wel mee aan deze diensten. Op het gebied van film wachten we zeker nog op een beter online aanbod. En bij een dergelijk aanbod kan niet worden verwacht dat de consument een half jaar of langer wacht op een film uit Amerika. Zo werkt internet nu eenmaal niet. De entertainmentindustrie zal zich moeten aanpassen aan de werking van internet en niet andersom, wil je een werkend business model hebben op internet.
  Jarenlang proberen wij al constructief mee te denken aan oplossingen voor dit probleem. Echter, oplossingen die wij bij Buma/Stemra hebben aangedragen werden van de tafel geveegd en in overleggen met de contentindustrie werden altijd eerst eisen voor sancties op tafel gelegd. Reden waarom er jarenlang niets constructiefs is gebeurd. Je kan daarom niet zeggen dat we stil hebben gezeten.
  Op dit moment zie je dat er goede ontwikkelingen gaande zijn. Laat iedereen hier vooral mee doorgaan en nog even pas op de plaats maken alvorens tot paardenmiddelen over te gaan.
  Want begrijp mij niet verkeerd, XS4ALL is zeker niet tegen auteursrecht, maar vindt het monitoren van het internetverkeer van alle internetgebruikers disproportioneel.

 12. Cor Bosman says:

  Hoi Hans, je hoeft helemaal niet te concurreren met onbeperkt gratis. Mensen downloaden nu omdat de beschikbare middelen om aan muziek (en films e.d) te komen archaisch onbruikbaar zijn. Als ik een beetje redelijk bedrag kon betalen voor muziek/films/tv/boeken dan zou ik dat gewoon betalen. De kindle begint in de buurt te komen, alhoewel daar ook weer allerlei hele nare dingen spelen.

  Maar ipv dingen in redelijkheid op te lossen probeert het ‘auteursindustrial complex’ dingen te doen als absurde bedragen te vragen voor youtube embedding en ebooks duurder te maken dan gedrukte boeken. Dingen die mensen gewoon echt niet snappen en waardoor de kloof alleen maar groter wordt.

  Van de week ook weer zo’n leuke. Als je een abo neemt op een magazine op de kindle, en je hebt zeg 10 issues betaalt, en vervolgens zeg je je abo op, dan ben je ook al je vorige exampleren kwijt. Dat soort dingen, dat maakt de industrie een ver van m’n bed show waar mensen geen medelijden mee hebben.

 13. Beste Margreth,

  Hier toch even een reactie van een jou niet geheel onbekende uit de muziekindustrie.
  Ik deel de meeste van je bezwaren. Toch voel ik mij geroepen het nog even vanuit de auteursrechthebbende te belichten.
  Jij spreekt over het achterblijven van voldoende alternatieven van de muziekindustrie. Dat is ook het standpunt van de SP. Niemand kwantificeert dat echter. En bedoelen de mensen die dat argument gebruiken dat er meer aanbieders moeten komen die concurreren met ‘onbeperkt gratis’? Dat is kan natuurlijk niet zo zijn. Als digitale muziek een markt is dan heeft de overheid wel degelijk een rol te spelen bij het zorgen voor een ‘level playing field’.
  Geen enkele artiest zou zijn eigen fan moeten willen vervolgen of vervolgd willen zien. Wat wel een mooi ding zou zijn is als partijen die geld verdienen met het aanbieden van auteursrechtelijk beschermd werk en hiervan niets delen met de artiest aangepakt zouden worden om te zorgen dat nieuwe modellen, die wel inkomsten delen met auteurs, een kans krijgen. Ik ben geen techneut en ook geen jurist maar ik kan me voorstellen dat als je aan monitoring doet je niet de downloader maar de de uploader aanpakt en de rest van de gegevens in de prullenbak gooit. Dat aanbieden is trouwens nu ook niet toegestaan volgens mij.
  Ik begrijp dat vooral providers als XS4ALL zich inzetten voor een vrij internet. Een nobel streven maar natuurlijk ook in hun eigen belang. Het zou deze partijen sieren als ze ook constructief meedenken aan oplossingen die zowel een vrij internet waarborgen als rekening houden met de rechten van auteurs. Ik begrijp dat daar een uitdaging inzit maar de zwart-wit keuze om dan maar voor een vrij internet te gaan is een brug te ver.

  • Teun Spaans says:

   Beste Hans en Margreth,

   De vraag komt bij me op of de discussie in alle opzichte zuiver gevoerd wordt, en of alle begrippen helder gedefinieerd zijn.

   Laten we eens kijken naar bijvoorbeeld: Het recht van de rechthebbende om downloaden uit evident illegale bron te verbieden
   Er staat niets over de aard van de te downloaden objecten. Muziek en film zijn in de discussie reeds genoemd, maar ook teksten en software kunnen hieronder begrepen worden. Per slot van rekening: elke pagina die ik op internet bekijk, wordt door mijn browser gedownload.
   Wat mij tot zorgen baart is dat de organisaties die het auteursrecht incasseren voor de rechthebbenden, of althans voorgeven dat te doen, tot nu toe niet bijzonder veel nuances aan de dag weten te leggen.
   Voorbeeld: Tot een paar jaar terug stond er op de website van Stemra of Buma dat “elke download van software is illegaal”. Dat zou betekenen dat als ik een windows update van windows binnenhaal, ik illegaal bezig zou zijn. Ook elke demo van een spel of pakket dat ik vanaf de microsoft site download, zou illegaal zijn. Idem wanneer ik open office zou downloaden, of welk open source paket. Ik meen dat ik hen hierover ooit ge-emailed heb, maar nooit een antwoord kreeg.

   Nu zal het niet de bedoeling van de heer Teeven zijn om elke download te verbieden. Er staat immers: uit evident illegale bron. Dat vind ik persoonlijk een hele lastige. Want hoewel ik zelf in de informatica werk, vind ik het soms knap lastig om serieuze sites van oplichters sites te onderscheiden. Voorbeeld: enige tijd geleden zocht ik naar MP3s van muziek die gratis gedownload konden worden omdat de artiesten die onder een publieke licentie als CC-BY-SA beschikbaar hadden gesteld. Met google zocht ik op een combinatie van trefwoorden zoals MP3 free download CC-BY-SA. Bij de eerste 30 links kwam ik herhaaldelijk op sites die dan wel bijvoorbeeld “free” heten, maar waar het CC-BY-SA niet aanwezig is. EEn aantal hiervan bleken verschillende urls voor google te hebben, maar ze kwamen wel op hetzelfde betaalstraatje uit. Als sites zo klanten naar zich toe trekken, heb ik geen vertrouwen in zo’n bedrijf en komen ze op mij over als oplichters. Dus waarschijnlijk niet bonafide… Er waren ook een paar andere indicaties waardoor ik de betreffende sites geen credit card gegevens zou willen toevertrouwen. Maar evident? Misschien zou het evident moeten zijn, maar echt duidelijk was het niet.
   Trouwens hoe evident moet het zijn? Als oplichters complete banksites in huisstijl nabouwen en zo de account/wachtwoord combinaties achterhalen (vlak voor mijn vakantie werd ik nog naar een ing site gelukt, met ing in de url naam, gelukkig goed herkenbaar aan het slechte nederlands), hoe moet een gewone internet surfer dan weten wat ‘evident’ is en wat niet?