Binnenkort worden 226 .nl-domeinen die tot nu toe geblokkeerd waren, vrijgegeven door SIDN (het centrale orgaan dat verantwoordelijk is voor .nl-domeinen). Omdat het hier ‘bijzondere’ domeinnamen betreft, heeft SIDN voor deze aanvragen een speciale regeling opgesteld die op bepaalde punten afwijkt van de normale procedure.

Wilt u in aanmerking komen voor een domein zoals bv. architectuur.nl, milieu.nl of pcwinkel.nl dan doet u er goed aan om zorgvuldig met de aanvraag om te gaan. Uiteraard zal XS4ALL u hierbij (zonder meerkosten) faciliteren. Wilt u weten welke domeinnamen allemaal vrijkomen? Zie het complete overzicht van vrij te geven domeinnamen op de site van SIDN.

De belangrijkste punten uit de aanvraagprocedure op een rij:

1. Ieder bedrijf of instantie mag slechts 1 (een) van de domeinen in de in de lijst aanvragen.
Indien u meerdere domeinnamen uit de lijst aanvraagt, worden AL uw aanvragen afgekeurd door SIDN (ook indien deze via verschillende providers worden ingediend). Uiteraard mag u wel domeinnamen aanvragen die niet op deze lijst staan en is het geen belemmering indien u reeds een of meerdere .nl-domeinen bezit die niet op de lijst voorkomen.

2. Indien meerdere aanvragers inschrijven op dezelfde domeinnaam zal SIDN de domeinnaam toekennen door middel van een loting onder toezicht van een notaris.
Er is dus geen garantie dat u de domeinnaam die u aanvraagt ook daadwerkelijk krijgt en ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ is niet van toepassing. Mocht de domeinnaam niet aan u worden toegewezen dan brengt XS4ALL geen kosten in rekening.

3. Uw aanvraag moet uiterlijk maandag 8 april 2002 binnen zijn bij XS4ALL.
U kunt uw aanvraag niet rechtstreeks indienen bij SIDN. Aanvragen bij SIDN verlopen altijd via een van haar deelnemers, zoals XS4ALL. Aangezien SIDN een harde deadline stelt voor haar deelnemers, komen aanvragen na de deadline niet in aanmerking voor een domeinnaam.

4. U moet een verklaring invullen dat u kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de vrijgaveregeling zoals die is opgesteld door SIDN.
De speciale regeling die SIDN heeft opgesteld voor het vrijgeven van deze 226 ‘ bijzondere’ dommeinnamen vindt u hier.
De verklaring dat u akkoord gaat met de regeling kunt u hier downloaden. Dit formulier dient u mee te sturen met de rest van uw aanvraag.

5. U dient ook de normale procedure voor het aanvragen van een domeinnaam via XS4ALL te doorlopen.
Dit betekent dat u naast een aanvraagformulier en de hiervoor genoemde ‘vrijwaringsverklaring vrijgaveregeling’, ook de volgende documenten bij XS4ALL moet indienen:
– een vrijwaringsverklaring voor aanvragers van bedrijfsdomeinnamen (let op: er zijn dus twee vrijwaringsverklaringen).
– een recent uittreksel uit het register van de KvK of ander erkend register (niet ouder dan een half jaar).
Voor het daadwerkelijke aanvragen van de domeinnaam doorloopt u de normale procedure voor het aanvragen van een domeinnaam via XS4ALL.

6. Geef op uw aanvraagformulier duidelijk aan dat de aangevraagde domeinnaam is opgenomen in de vrijgavelijst.
U doet dit door op uw aanvraagformulier in het vak ‘registratie domeinnaam’ handmatig duidelijk ‘vrijgaveregeling’ te noteren naast de aangevraagde domeinnaam.
U kunt uw domeinnaam aanvragen via de pagina ‘Aanvraag zakelijke dienst’

Deel dit:

Reacties