De Hoge Raad heeft besloten vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg, in de rechtszaak tussen Stichting Brein en XS4ALL over het blokkeren van de website van The Pirate Bay. De Hoge Raad volgt daarmee het advies van de advocaat-generaal.

Foto: Hoge Raad door Gerard Stolk

Foto: Hoge Raad door Gerard Stolk

De hoogste rechter van Nederland wil weten of de handelingen van The Pirate Bay een ‘mededeling aan het publiek’ inhouden. In dat geval is er sprake van auteursrechtinbreuk. Zo niet, dan wil de Raad weten of een internetprovider als XS4LL er dan toch toe kan worden bevolen The Pirate Bay te blokkeren. De Hoge Raad heeft verder geoordeeld dat het hof te strenge eisen heeft gesteld aan de effectiviteit die een dergelijke blokkade moet hebben.

Blokkade The Pirate Bay

Sinds 2010 eist Stichting Brein van Nederlandse internetproviders dat zij The Pirate Bay blokkeren. XS4ALL en Ziggo weigerden dit, waarna Brein een rechtszaak aanspande. In januari 2012 oordeelde de rechtbank dat XS4ALL en Ziggo de torrentwebsite ontoegankelijk moesten maken voor hun klanten. The Pirate Bay was sindsdien niet meer rechtstreeks te bezoeken door abonnees van bijna alle Nederlandse internetproviders. In januari 2014 werd de blokkade opgeheven na de uitspraak in hoger beroep. BREIN ging daarop in cassatie, waarna de Hoge Raad zich over de zaak heeft gebogen. De Hoge Raad heeft nu dus bekend gemaakt eerst vragen aan de Europese rechter te stellen, voordat zij een oordeel velt.

Arrest Hoge Raad

De Hoge Raad stelt het Europese Hof de volgende twee vragen:

 1. Is sprake van een mededeling aan het publiek in de zin van art. 3 lid 1 Auteursrechtrichtlijn door de beheerder van een website, indien op die website geen beschermde werken aanwezig zijn, maar een systeem bestaat (als beschreven hiervoor in 3.1 en 5.5) waarbij voor gebruikers meta-informatie over beschermde werken die op de computers van gebruikers staat, wordt geïndexeerd en gecategoriseerd, zodanig dat de gebruikers de beschermde werken aan de hand daarvan kunnen traceren en kunnen up- en downloaden? 
 1. Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt:

Bieden art. 8 lid 3 Auteursrechtrichtlijn en art. 11 Handhavingsrichtlijn ruimte voor een bevel aan een tussenpersoon als in die bepalingen bedoeld, indien deze tussenpersoon inbreukmakende handelingen van derden faciliteert op de wijze als bedoeld in vraag 1?

Wat betekent dit?

Het antwoord op de vraag of The Pirate Bay nou wel of niet zelfstandig inbreuk maakt op auteursrechten, is nu niet duidelijk. Op de website staan alleen verwijzingen naar de locaties van  films en andere bestanden, die bestanden staan zelf niet op de website van The Pirate Bay. Het uitwisselen van films en andere bestanden via BitTorrent kan daardoor gewoon doorgaan, ook als de website van de Pirate Bay geblokkeerd is. Daarom stelde XS4ALL eerder dat de blokkade geen zin heeft.

Door deze vragen te stellen onderzoekt de Hoge Raad of van een internetprovider überhaupt geëist kan worden dat die een website blokkeert wanneer die website zelf geen beschermd materiaal aanbiedt.

Kansen, geen bedreigingen

XS4ALL heeft geen band met The Pirate Bay. Net als Brein zijn wij tegen het zonder toestemming delen van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Als internetprovider is het echter onze taak om als neutrale partij mensen onbelemmerd toegang tot het internet te verschaffen. Het onzichtbaar maken van delen van het internet past niet in die taak.

XS4ALL gelooft in de mogelijkheden van het internet. Juist de onbelemmerde vrijheid maakt internet tot ongekende broedplaats van nieuwe mogelijkheden en kansen. Ook voor de entertainmentindustrie; initiatieven zoals iTunes, Spotify en Netflix laten duidelijk zien dat internet juist kansen biedt, in plaats van bedreigingen. De oplossing voor illegaal downloaden ligt niet in de inperking van de vrijheid, maar in het optimaal benutten van deze vrijheid.

Deel dit:

Reacties

 1. Fritz Spitz schreef:

  Kansloze politici in dit land, snappen er werkelijk niets van. De raid in Verviers is volledig door humint tot stand gekomen en niet door de sleepnet methode die onze onzinnige politici voorstellen. De telefoontap die werd gezet was gericht en die bevoegdheid is er al, ook hier in NL.
  Misschien zien deze domme politici het licht pas wanneer hun eigen gegevens openbaar worden gemaakt, dus ook van iedereen waarmee ze omgaan, wat er op hun rekening staat, met wie ze het doen, waar hun kinderen naar school gaan, welke hoeren ze bezoeken etc etc. Dat is zo’n beetje wat ze ons als volk namelijk aandoen, alles wat we doen online en offline in beeld brengen. Het excuus zal wel weer zijn dat het alleen om meta data gaat maar dat is onzin want met voldoende metadata hoef je de inhoud van gesprekken niet eens meer te weten om een conclusie te trekken.
  En wat hebben de miljoenen investeringen aan monitoring tools en uitbreiding van de bevoegdheden van veiligheidsdiensten in Frankrijk uitgericht? Helemaal niets, ze stonden erbij en keken er naar, en dat terwijl er al een aantal in beeld waren. Nu blijkt dat er een aantal recent als ‘vluchteling’ via Griekenland zijn binnengekomen, schiet de gehele politiek in een kramp omdat vooral te ontkrachten maar ondertussen de eigen bevolking nog strakker te willen gaan monitoren.
  Wij zijn niet de terrorist meneer Buma, dat zijn zij en jullie. Besteedt daar eens meer aandacht aan en steek je neus wat minder in de reet van de VS en maak dat je wegkomt uit Syrie en Irak. De ellende die Europa treft hebben jullie politici zelf naar binnen gehaald door je neus overal in te willen steken en de VS blind in hun oorlogsdrang te willen steunen en volgen.

 2. Jurriaan Nijkerk schreef:

  XS4all en Ruud Uphoff hebben volkomen gelijk. zelfs met een blokkade kun je bij Pirate Bay komen. Hoe, dat ga ik hier niet vertellen, maar Uphoff weet dat ook.
  Maar terugkomend op het auteursrecht, dat ik volledig onderschrijf, je kunt van KPN niet verwachten dat zij telefoontjes blokkeert. En evenzo kun je XS4all niet verbieden internetverkeer te blokkeren., Dit nog los van de vraag of zo’n blokkade effectief is. Je zou in het kader van de effectiviteit de algehele toegang tot het internet moeten blokkeren. Ik heb ooit Ruud Uphoff horen zeggen dat het meest effectieve middel tegen hoofpijn de guilotine is… ;-)
  Voor Brein zou een algeheel afsluiten wel rustig zijn, dan weet men daar niet meer of Pirate Bay al dan niet bestaat.
  Maar ik dwaal af. De Auteurswet staat bepaald gebruik van auteursrechtelijk werk toe, voor studiedoeleinden bij voorbeeld. Er is ook een wetsartikel over het ciotaatrecht, ook citeren is toegestaan.
  Openbaarmaking of verspreiding van auteursrechtelijk werk is niet toegestaan. Pirate Bay maakt niet openbaar, maar linkt naar plaatsen waar auteursrechtelijk werk is te vinden. En dat is geen openbaarmaking, er is (ook internationaal) jurisprudentie. Dus in feite gaat dit het verhaal nergens oven.
  Degene die download vanaf de adressen waar de link staat is ook niet strafbaar zolang de downloader het werk niet verspreidt of openbaar maakt. Dit doet degene die gelegenheid geeft ook niet, de download is niet strafbaar, omdat deze niet het gehele werk ter beschikking stelt. Bij een torrent zijn meerdere computersystemen betrokken die ieder een deel van de download aanbieden.
  BitTorrent (van het Engels torrent, dat stortvloed betekent) is een systeem om peer-to-peer gegevens uit te wisselen. BitTorrent maakt gebruik van een centrale locatie (de tracker) die de downloads coördineert maar zelf geen bestanden levert: Het downloaden gebeurt decentraal en bestaat uit het uitwisselen van stukken van bestanden tussen alle gebruikers die op dat moment meedoen aan het up- en downloaden. Zo’n gecoördineerde groep wordt een swarm genoemd. Tevens is BitTorrent de naam van het computerprogramma van Bram Cohen, die het BitTorrentprotocol ontwikkelde.

  Dan zou je nog kunnen zeggen dat de stukjes openbaar worden gemaakt dooor een misdadige organisatie (de swarm). Ook dit is niet juist, de leden van een swarm zijn anoniem en hebben geen enkele verbinding met elkaar. Een organisatie heeft als typisch kenmerk dat de leden er van op enigerlei wijze zich met elkaar verbonden, waaruit voortvloeit dat zij elkaar kennen.
  En een déél van een werk is hooguit een citaat te noemen. Een citaat is toegestaan.
  Wellicht dat de breinen van Brein eens breingewassen worden.
  ;-)

 3. Ruud Uphoff schreef:

  Ik zie dit gewoon als deel van de evolutie die uiteindelijk het inzicht oplevert, dat een werkeloze stoker triest is, maar dat het onzin is de stoker op de elektrische trein te willen houden. Immers, wat BREIN wil komt daarmee overeen. Je kunt blokkeren wat je wil, maar de datastroom zal niet stoppen. BREIN moet leren het internet te accepteren en zich te richten op daders van schendingen van auteursrecht. Het idiote “downloadverbod” lijkt daarop, maar is zoals ik het noem: idioot! Ze moeten The Pirate Bay aanpakken, want dat zijn medeplichtigen aan schending van auteursrecht. En als dat niet kan, zullen ze moeten streven naar internationale overeenkomsten die dat wel mogelijk maken.