reactieDe bewaarplicht telecomgegevens is in strijd met de wet, maar toch moeten we doorgaan met bewaren van die gegevens. Dat plaatst ons in een zeer onwenselijke situatie: we zijn gedwongen medeplichtig aan de schending van de privacy van onze klanten en dat willen we niet. Daarom schreven we een brief aan minister Opstelten, waarin we hem opriepen schadebeperkende maatregelen te nemen.

Internetconsultatie wetsvoorstel

De minister had al erkend dat de huidige wet niet deugt, en bood een wetsvoorstel ter consultatie aan waarin hij de problemen van de bewaarplicht een klein beetje tracht op te lossen. XS4ALL heeft een reactie op die consultatie ingediend waarin we uiteenzetten waarom we principieel tegen de bewaarplicht zijn, en aan welke eisen een bewaarplicht minimaal zou moeten voldoen. Onze reactie is openbaar: hij is te lezen op internetconsultatie.nl.

Heel kort samengevat: Een opsporingsmaatregel tegen alle burgers, of ze nou verdacht zijn of niet, is principieel onjuist en schendt de privacy van al die burgers. Als het noodzakelijk is gegevens over communicatie op te slaan voor de bestrijding van criminaliteit, dan moet duidelijk zijn wat het verband is tussen het doel en het middel. Welke gegevens bewaard worden, hoe lang die gegevens worden opgeslagen en wie toegang tot de opgeslagen gegevens krijgt, moet duidelijk verband houden met het doel van de opslag. De minister heeft nog steeds niet duidelijk gemaakt of de opslag van gedetailleerde communicatiegegevens voor opsporingsdoeleinden, wel leidt tot het doel – criminelen vangen. Het wetsvoorstel dat de minister ter consultatie heeft aangeboden, lost dat probleem niet op.

Deadline

Minister Opstelten heeft in reactie op onze brief van 11 december laten weten dat hij in verband met het kerstreces onze deadline niet kan halen. Wij hebben daar begrip voor – al heeft de deadline voor reacties op zijn internetconsultatie ons er niet van weerhouden wel gewoon op tijd te reageren. We verwachten zijn reactie in januari.

Deel dit:

Reacties

 1. Hawick says:

  De wet is gelijk voor ambtenaren en voor Europese burgers.
  Als een minister niet bereid is de wet te handhaven onder ambtenaren,
  dan is ons rechtstelsel door hem gecorrumpeerd.
  Europees recht inzake privacy geldt ook in Nederland.
  Over het algemeen zijn privacy schendingen misdrijven.
  Als ambtenaren dat doen in hun functie zijn het ambtsmisdrijven.
  Als een ambtenaar weet dat een opdracht onrechtmatig is,
  kan hij zich niet verschuilen achter de opdracht.
  Dat was in Neurenberg ook al een duidelijk principe: Befehl is geen befehl als het een onwettig bevel is.
  Ambtenaren en ministers die dergelijke bevelen geven dragen bijaan de corrupering van ons rechtstelsel.

  En terrorisme aanvoeren als universeel excuus gaat veel te ver.
  Het principe van ‘nood breekt wet’ is hier niet op van toepassing.
  Er is nooit aangetoond, dat er sprake is van een dusdanige nood
  dat de overheid niet anders kan.

  Daarnaast duurt deze situatie nu al zolang voort, dat getwijfeld mag worden aan de bestuurlijke integriteit. Anders was e.e.a. al lang netjes geregeld.

  De hoogste ambtenaar die onze privacy moet bewaken waarschuwt de bevolking dat ambtenaren in Europa lobbyen voor meer rechten om onze privacy te schenden. Dit is nooit onderwerp geweest van een democratisch proces.

  De nationale ombudsman heeft al uitvoerig gerapporteerd dat de privacy schendende gewoonte om databases tussen ministeries te sharen leidt tot Kafkaiaanse situaties als er ergens sprake is van een fout.

  Een serieus te nemen verbeterplan is er nog steeds niet.

  Een dergelijke overheid, met verwaarloosbaar zelfreinigend vermogen, moet maximaal wantrouwend worden bejegend.

  Er is bij elke discussie sprake van een verborgen agenda en veel gaat over macht zonder democratische controle. En als je vanuit die optiek kijkt zie je de ware aard van de ambtelijke top en de politiek.

  We moeten dat zelfreinigend vermogen en de democratische controle zien te herstellen.
  En dat moet [helaas] beginnen door luie politici een schop te geven onder hun luie kont.

  Geen democratie zonder controle.

  Het falen van het zelfreinigend vermogen van het nederlands bestuur is 100% de schuld van een gecorrumpeerd geraakt politiek systeem!!

 2. Hawick says:

  Zou er kunnen worden nagegaan of [ex-]politici niet kunnen worden VERVOLGD wegens medeplichtigheid aan overtreding Europese privacy regelgeving door Nederlandse ambtenaren?

 3. Hawick says:

  Over bewaarplicht gesproken: Hebben Teeven cum suis geen ‘bewaarplicht’ voor ambtenaren die Europese privacy regels overtreden ? Volgens mij staan er nog meer dan genoeg cellen leeg !!!

 4. HanZ says:

  Als het de bewaarplicht onwettelijk is, ga je toch geen briefje schrijven?
  Dan stop je toch met onwettelijke dingen doen?

  Lijkt mij …

 5. Peter says:

  Als een verplichting in strijd is met de wet, dan kan xs4all daar toch maling aan hebben? Of er een rechtszaak van maken. Overleggen met een totalitaire minister lijkt me op voorhand weinig vruchtbaar.

 6. Henk S. says:

  Weer een staaltje van de tactiek van deze minister. Pappen en nathouden, stevige maatregelen beloven waar niets van terecht komt, op de lange baan schuiven, en de problemen intussen rustig laten voortduren.
  Deze maatregel staat haaks op de Nederlandse wetgeving, en bovendien is een ISP geen verlengstuk van de Nederlandse justitie. Daarbij is eze minister ook nog eens jurist. Je zou mogen verwachten dat hij de wet kent. Iedere Nederlander wordt namelijk geacht de wet te kennen, dus zeker een jurist.

 7. Harald says:

  Triest dat een EU-Hof nodig is om de Stasi-praktijken van de Nederlandse overheid aan banden te leggen. Natuurlijk moeten criminelen opgespoord en vervolgd worden, maar daarvoor hoef je toch niet van iedere Nederlander een verdachte te maken?
  Straks moeten van iedereen DNA en vingerafdrukken opgeslagen worden. Alsof je daarmee alle criminaliteit voorkomt op oplost. Laat me niet lachen! Even een willekeurige haar of sigarettenpeuk op een plaats delict achterlaten en de “bijbehorende” persoon heeft de grootste problemen.
  En wie garandeert dat deze gegevens niet misbruikt worden?

  Neen! Iedere burger heeft het recht onbespied door het leven te gaan totdat hij/zij dat recht nadrukkelijk verliest.

  • Vingerafdrukken worden nu al opgeslagen. Zodra jij je ID-kaart of paspoort ophaalt moet je al van 3 vingers je afdruk afgeven.
   Weigeren is er al niet meer bij….

 8. E. Louis Meerloo says:

  Dank aan XS4ALL, dat zij het op deze wijze opnemen voor de rechten van hun klanten (en eigenlijk die van alle betrokkenen). Velen van ons zijn als klein persoontje niet instaat zich te weer te stellen tegen deze onrechtmatigheden.

  Wellicht is het doenlijk een petitie in te stellen (of bestaat deze al) ?

 9. Eric Ferguson says:

  Zouden enkele klanten van XS4ALL misschien kunnen samenspannen en (natuurlijk in goed overleg met XS4ALL) een strafklacht indienen tegen XS4ALL wegens inbreuk op hun privacy? Dat leidt tot een proefproces, en daarin kan de rechter de rechtmatigheid van de onderling strijdige wet- en regelgeving beoordelen.

 10. Tim says:

  Het is namelijk zo dat in omringende landen de overheid open kaart speelt naar de burgers, waarom doet nerland hier niet aan?! omdat het te beschamend is!! Nederland is de try out van die F amerikanen.

  Dat die gasten in den haag nog onbeschaamd over straat kunnen lopen hier….

 11. Nico Berg says:

  Mooi dat er een stevige provider bestaat die niet zomaar naar pijpen danst van iedereen die het denkt beter te weten. Nog mooier, ik ben daar klant! Houden zo!

  Even iets anders, wanneer jullie dan toch graag willen waken over mijn privacy kunnen jullie dan facebook voor Nederland blokkeren? Zijn we daar ook gelijk van af.

  Nico

 12. Wil van Leeuwen says:

  Bewaarplicht
  Handelt de Minister niet hetzelfde als de terrorist, die deze week een klein meisje dwong om met een bomgordel op de markt de orde grof te verstoren? Wie vindt dit normaal? Ik heb altijd gedacht, dat MIJN provider zich nooit als dat kleine meisje voor zoiets zou laten gebruiken/misbruiken!
  Bovendien dacht ik dat we in Nederland aan terrorisme bestrijding deden…

 13. andreroest says:

  XS4all STILL GOING STRONG!

 14. Jeroen Scheerder says:

  Het is inmiddels medio januari, en meneer Van Dalen wacht nog steeds op antwoord.

 15. Hawick says:

  Beste Monica,

  Ik denk dat je met de juiste advocaat voor elkaar had kunnen krijgen dat een rechter het Min v Justitie een opdracht zou hebben gegeven, als ze echt niets met deze juridische casus deden.

  Er is meer mogelijk en afdwingbaar dan men zich realiseert.

  Ik denk ook dat er diverse consumentenprogramma’s zijn die hier interessant materiaal in zien.
  Bijvoorbeeld: moeten officieren van justitie vervolgd kunnen worden [als afdwingbaar recht] als ze op een dergelijke wijze [dys]functioneren.

  Dat komt bij ministerie heel heel hard aan!

  Wees dan alleen wel bereid van te voren na te denken over een respons als: “voor de strafmaat had het niets uitgemaakt en dan mogen we de kosten en andere aspecten laten meewegen’. Als het schenden van de privacy geen redelijk doel dient, omdat de dader toch zowiezo wordt ‘opgeborgen’, dan is en blijft het strafbaar.

  Dan is je enige redelijke verwijt, dat die toelichting niet is gegeven en dat het grof tactloos was om WEL het privacy argument te noemen.

  Overigens denk ik dat veel van dit soort frustraties prima te voorkomen zijn, als het slachtoffer/de nabestaanden een mondelinge toelichting krijgen.

  Gewoon een uitnodiging van / namens Min v J om kort te praten VOOR een eventuele rechtzaak. Dat hoeft in eerste instantie de O v J niet zelf te doen. Een ‘paralegal’ met gezond verstand kan dat ook.

  Het feit dat *jij* nu kennis hebt over het promilage van de daadster is op zich al vreemd. Als familielid heb je geen recht op deze informatie, als dit niet op een openbare zitting wordt genoemd. ook dat valt onder privacy, tenzij je openbaarmaking via de rechter gedaan krijgt omdat je b.v. ook een civiel-rechtelijke zaak hebt.

  Het is allemaal goed bedoeld, maar kennelijk is privacy een moeilijk onderwerp, ook voor professionals.

  Het mooiste zou zijn geweest als de O v J van de daadster toestemming zou hebben gehad om dit soort info te geven. Zonder die toestemming mag ook de O v J veel minder.

  Er is een bekend analogon:
  Bij ‘Opsporing verzocht’ tonen ze vaak volledige foto’s van de gezochte daders [als dat in het belang van de opsporing is].
  Zodra de dader is gepakt en de zaak nogmaals wordt besproken in ‘Opsporing Verzocht’, dan hebben de foto’s wel weer het zwarte balkje voor de ogen e.d. en spreekt men niet meer van dader maar van verdachte. Allemaal in naam van de privacy van de dader/verdachte.

 16. Monica says:

  Maar als de gegevens dan wel nuttig zouden kunnen zijn dan doen ze er niets mee… Toen mijn broer door een alcomobiliste met een grote Volvo is doodgereden (ze had maar liefst 5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol in haar bloed), toen vond men het een schending van haar privacy als haar mobiele bel-gegevens van het moment van het ongeluk zouden worden opgevraagd. Als de gegevens niet worden ingezet bij een misdrijf waarbij iemand overlijdt, waar bewaart men het dan voor?

  • Dotje says:

   Maar wat is het doel van het opvragen van telefoongegevens na een verkeersongeluk waarbij de oorzaak (teveel drank) vast staat? Mogelijk mis ik de context maar snap wel dat wanneer het geen toegevoegde waarde heeft voor het onderzoek (Bellen achter het stuur is geen misdrijf) dat het een schending van de privacy is.

   Persoonlijk zie ik met drank op rijden als een rede waarvoor je zeer zwaar gestraft voor moet worden (rijbewijs kwijt voor min 1 jaar en celstraf).

   Rij je iemand dood dan moet je naar mijn mening veroordeeld worden voor “moord met voorbedachte rade” immers je weet wat de risico’s zijn. Helaas kom je er meestal vanaf met korte straf en/of werkstraf.

   Het staat echter los dat justitie enkel inzage moet hebben in de gegevens als deze echt nodig zijn voor het onderzoek. Maar zoals aangegeven op basis van het bericht van Monika kan ik niet opmaken wat de toegevoegde waarde is.

 17. elondon says:

  Very well written post with impressive information.

 18. Mike H. says:

  Uitstekend initiatief van XS4ALL! U blijft uw principes en idealen trouw en dat is zeer lovenswaardig. Hulde!

  @ bureau Brandeis:

  Zullen wij met ingang van dit jaar termen als ‘excellentie’ maar gewoon gaan vervangen door minder verheven aanspreekvormen, zoals ‘heer’ of ‘mevrouw’? Dit lijkt me een verstandige ontwikkeling, al was het maar omdat ministers (maar ook staatssecretarissen en vergelijkbare functionarissen) hoogstzelden in iets excelleren, zo is althans mijn ervaring.

 19. Hawick says:

  Is een minister niet tegelijk ook een ambtenaar ? Dan is het toch een ambtsmisdrijf ? Ofis ook dat weer te simpel ?

  En geeft hij geen leiding aan een organisatie die systematisch de wet overtreedt ? Is dat dan geen criminele organisatie ? Of is ook dat weer te simpel ?

  • Mike H. says:

   Ik denk dat al uw vragen met ‘ja’ beantwoord moeten worden. Om die reden lijkt het mij dan ook goed om die criminele organisatie (lees: ministerie van Veiligheid en Justitie) waar u op doelt, aan te pakken op dezelfde wijze als dat dit voor andere criminele organisaties doorgaans ook gebeurt.

   • Jaap 3000 says:

    Als we dat gaan doen zullen we meteen de waare aard van de politie ontdekken. Die zijn er dus niet om ons te beschermen maar om de heersende klasse te beschermen tegen ons.

   • Mike H. says:

    Dat is een waarheid als een koe. Maar wat ik vind, zoals weergegeven in mijn reactie op Hawick’s commentaar, is vaak genoeg en jammer genoeg niet dat wat anderen vinden, en dus ga ik er ook niet meteen van uit dat mijn suggesties en meningen door velen, laat staan degenen die zich aangesproken zouden moeten voelen, gedeeld zullen worden. Zo realistisch ben ik dan ook wel weer. In deze wereld trek je als eenvoudige burger sowieso altijd aan het kortste eind.

   • Jaap 3000 says:

    Heel veel mensen willen dit soort dingen ook helemaal niet weten (dat bedoel ik met ‘veeg de faceboekstront uit je ogen’)

    En inderdaad, degenen die zich aangesproken zouden moeten voelen zullen dit blog nooit lezen (dat bedoel ik met ‘we moesten eens wat vaker de straat op gaan…’)

    Samen staan we nog altijd het sterkst!

 20. Hawick says:

  Onze minister dwingt heel veel mensen de wetgeving te overtreden. Is dat geen staatsgevaarlijke activiteit? Of is dat weer te simpel?

 21. Giel says:

  De eerste zin bestaat uit twee, volgens mij tegenstrijdige beweringen:

  De bewaarplicht telecomgegevens is in strijd met de wet,

  en

  maar toch moeten we doorgaan met bewaren van die gegevens.

  Volgens mij impliceert de eerste bewering dat er zowel een verbod op bewaren telecom gegevens bestaat als de afwezigheid van een plicht om deze op te slaan. Ik zie dan niet hoe de tweede bewering nog op waarheid kan stoelen. I.e. de minister kan wel willen dat providers deze gegevens op blijven slaan maar zonder wettelijke basis heeft hij volgens mij niets meer dan drammen als machtsmiddel.

  Kunnen jullie uitleggen waarom jullie toch nog doorgaan met de opslag van telecom-data terwijl jullie tegelijkertijd beweren het niet te mogen noch te willen doen? Is er een meerlaagsheid in de betreffende wet(ten) die ik niet begrijp (zo ja, wat is dat)?

  • Paul says:

   XS4ALL vindt op basis van jrurisprudentie van het EU-hof in Luxemburg dat de in de Nederlandse wet staande plicht om te bewaren niet-verbindend is. Dan is de enig juiste reactie te stoppen met bewaren. Wanneer de minister XS4ALL dan vervolgens dwingt om het toch te doen, kan XS4ALL een rechterlijke procedure starten om het vraagpunt op te lossen. Waarom doet XS4ALL dat niet? Het zou wel eens onrechtmatig jegens haar klanten kunnen zijn om ondanks de jurisprudentie van het hoof door te gaan met bewaren.

 22. leenvr says:

  maak van iedere mug een olifant
  en je heb een land vol met alleen maar terroristen!!

 23. En dit is waarom ik voor de (volgens mijn vrienden) duurste provider koos, blijf kiezen, en zal blijven kiezen. Er staat geen prijs op vrijheid, om onbespied, en ongevraagd je gang te gaan bedoel ik bijvoorbeeld.

  ps. En aub al die camera’s op pleinen en langs de weg, die mogen UIT.
  Wat op het internet niet mag (iedereen volgen), mag ook niet op straat.

  • Mike H. says:

   Hier ben ik het mee eens en wil er nog aan toevoegen dat alle camera’s, maar ook microfoons (ja, ook die worden gebruikt om de burger permanent in de gaten te houden) naar mijn mening verwijderd, en niet slechts uitgezet, zouden moeten worden.

  • Marc _ Amsterdam says:

   Graag ga ik mee in deze mening, een onbespied, vrijelijk leven is voor iedereen fijner. Welk doel dient het om alles van iedereen te weten. Misschien helpt het onze regering op weg met de wetenschap dat ook zij niet onbespied en vrijelijk door het leven gaan…

 24. Jaap 3000 says:

  We moesten eens wat vaker de straat op gaan om die lamzakken tot aftreden te dwingen!!!!!!!!!!!!!!

  Regeringen zijn er niet voor de burgers. Het zijn allemaal, ja ALLEMAAL, zakkenvullers die wetten aannemen die op hun gedrag geen vat krijgen.

  Laten we nou eens de facebookstront uit onze ogen wrijven en ze er eens flink van langs geven!!!!!!!!!!!!!

  Gelukkig nieuw jaar en lekker meer van deze ellende.

  • Mike H. says:

   Nou, om hier dan maar verder te gaan met reageren (was onder uw laatste reactie niet meer mogelijk), goed georganiseerd protest tegen de machtsmisbruikers is iets waar het (laat ik me even tot Nederland beperken) in dit land nogal aan schort de laatste jaren, en zelfs decennia (na de anti-kruisrakettendemonstraties in 1981 en 1983 is het tamelijk stil geworden).

   U hebt gelijk, de zogeheten volksvertegenwoordigers alsmede, natuurlijk, alle leden van het kabinet zitten uitsluitend en alleen op het Haagse pluche ter meerdere ere en glorie van henzelf en hun rijkelijk gevulde portemonnee.

   Facebook, daar kunnen wij kort over zijn, is een door de oudste, bekendste en beruchtste inlichtingenorganisatie van de VS gerund platform, dat door de meeste (nietsvermoedende) gebruikers ervan wordt benut als een digitaal theekransje.

   En inderdaad, het verstrijken van een jaar op onze kalender geeft in dit tijdsgewricht totaal geen reden tot vreugde, maar eerder tot nog meer bezorgdheid, scepsis en wantrouwen en houdt de noodzaak om zich terdege te informeren over dat wat er zich werkelijk in deze wereld afspeelt, onverminderd overeind.

   Derhalve wens ik dan ook alle medewerkers van XS4ALL, alsmede alle lezers van dit blog een jaar met veel verhelderende inzichten en bewustwordingsmomenten toe.

 25. Ron Huising says:

  Fijn om te weten dat nog niet iedereen het normaal vindt om onder het mom “Ik heb toch niets te verbergen” zomaar alle gegevens over iedere burger van Nederland vast te leggen.
  Sinds het presidentschap van Bush jr. en de 9/11-ellende is het woord “privacy” bijna iets uit het verleden aan het worden. Met het overtrokken gebruik van veiligheid als smoes voor iedere verdere beleidsmaatregel en het daarbij onnodig angst aanjagen bij een deel van de bevolking, dat daar gevoelig voor is, wordt de Nederlandse maatschappij er niet prettiger op.
  Ik stel het zeer op prijs dat XS4All daarbij flink tegengas geeft.