XS4ALL Weblog

Archieven - Posts met tag "transparantie"


Transparantierapport 2014

Niels Huijbregts

XS4ALL publiceert jaarlijks een transparantierapport waarin onder andere cijfers worden bekendgemaakt over het aantal tapverzoeken en andere vorderingen die wij krijgen van opsporingsdiensten. Het rapport is bedoeld ter verduidelijking en context van de cijfers die de Nederlandse overheid zelf publiceert over het aftappen van telecommunicatienetwerken. We hopen daarmee een positieve bijdrage te leveren aan het transparantiebeleid, en daarmee aan het inzicht van de Nederlandse burgers in de werking van hun maatschappij.

foto: Transparent Lego Blocks, door The.Comedian

foto: Transparent Lego Blocks, door The.Comedian

Naast de cijfers bevat het rapport ook een beschrijving van de verschillende procedures. Op die manier willen we aan onze klanten en andere belangstellenden laten zien dat XS4ALL zeer zorgvuldig met persoonlijke gegevens omspringt. Mensen vertrouwen hun internetprovider grote hoeveelheden zeer persoonlijke informatie toe, wij vinden het erg belangrijk transparant te zijn over de manier waarop we met die gegevens omgaan.

De cijfers in het rapport over 2014 wijken niet veel af van die in rapporten van voorgaande jaren: vorderingen van klant- en verkeersgegevens bleven ongeveer gelijk. Er zijn in het afgelopen jaar bij XS4ALL wat minder taps geplaatst dan in 2013, maar ongeveer evenveel als in 2012.

Download hier het Transparantierapport 2014

Tags: . Bookmark de Permalink. 7 Reacties.

Transparantierapport 2013

XS4ALL

Vorig jaar publiceerde XS4ALL een transparantierapport, waarin we bekend maakten hoe vaak opsporingsdiensten in 2012 klantgegevens bij ons opgevraagd hadden. Nu publiceert XS4ALL het transparantierapport over het jaar 2013.

Bij XS4ALL vinden we privacy heel erg belangrijk. Naam en adresgegevens, e-mails, websitebezoek en andere online activiteiten: mensen vertrouwen een internetprovider een heleboel persoonlijke gegevens toe. Hoe cruciaal de positie van een provider is in het kader van de privacy, werd gisteren nog eens duidelijk toen Vodafone bekend maakte dat het bedrijf in diverse landen verplicht is opsporingsdiensten directe toegang tot netwerken te geven zodat die diensten naar believen kunnen afluisteren en data verzamelen.

Dat gebeurt bij ons gelukkig niet. Opsporingsdiensten hebben geen directe toegang tot ons netwerk en wij verstrekken nooit zomaar klantgegevens aan derden, we geven het beschermen van persoonlijke gegevens prioriteit. Toch zijn er situaties waarin we gegevens van onze klanten af moeten staan: we zijn wettelijk verplicht gegevens te verstrekken aan opsporingsdiensten wanneer die daarom vragen in het kader van een onderzoek.

Dat opsporingsdiensten de bevoegdheid hebben om persoonlijke gegevens te vorderen is begrijpelijk, maar wij vinden het belangrijk dat burgers kunnen controleren hoe vaak van die bevoegdheid gebruik gemaakt wordt. Het gaat immers om de persoonlijke gegevens van die burgers. Door de onthullingen van Edward Snowden over de praktijken van de NSA, en na de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat de bewaarplicht telecomgegevens onwettig is, is duidelijk dat het van groot belang is dat burgers zich kunnen informeren over de werkwijze van opsporingsdiensten. Een belangrijk onderdeel van privacy, is de mogelijkheid na te gaan wat er met persoonlijke gegevens gebeurt.

Daarom publiceert XS4ALL elk jaar een transparantierapport. Daarin vertellen we precies hoe vaak opsporingsdiensten gegevens hebben gevorderd, en wat voor soort vorderingen het betrof. Met ons transparantierapport kunnen we natuurlijk nooit een volledig antwoord geven op de vraag hoe opsporingsdiensten van hun bevoegdheden gebruik maken. Maar we kunnen wel een bijdrage leveren, zodat het in ieder geval iets inzichtelijker wordt. De enige partij die volledig inzicht kan geven op die vraag, is de overheid. Daarom roepen we de overheid op het belang van transparantie in de democratie te erkennen en jaarlijks open en volledig te rapporteren over het aantal bevragingen van opsporingsdiensten.

Download hier het transparantierapport 2013.

Tags: , . Bookmark de Permalink. 3 Reacties.

Transparantierapport 2012

Niels Huijbregts

Als internetprovider bevindt XS4ALL zich in een bijzondere positie tussen onze klanten en de rest van de wereld. Als tussenpersoon hebben we aan de ene kant de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat onze klanten onbelemmerde, veilige toegang hebben tot het internet en dat hun gegevens en privacy maximaal beschermd zijn. Aan de andere kant zijn wij verplicht op bevel van opsporingsinstanties of de rechter de onbelemmerde toegang en de privacy van onze klanten soms te beperken.

In veel gevallen is de internetprovider de enige partij die weet welke persoon er achter een bepaald IP-adres of e-mailadres zit. Daarom krijgen we soms verzoeken om gegevens bekend te maken. Niet alleen van opsporingsinstanties maar soms ook van bedrijven of particulieren. Vaak wijzen we die verzoeken direct af: we hebben de wettelijke plicht de persoonsgegevens van klanten zorgvuldig te beheren, en ze dus niet zomaar te delen met anderen. Maar soms zijn we verplicht aan een verzoek gehoor te geven.

We publiceren dit transparantierapport omdat we het belangrijk vinden dat burgers kunnen controleren in welke mate opsporingsinstanties van hun bevoegdheden gebruikmaken. Uit het rapport kunnen klanten niet afleiden of hun gegevens zijn opgevraagd of verstrekt: informatie daarover mag XS4ALL niet bekendmaken. De overheid heeft voor de Tapplicht de verplichting om de betrokken personen daarover achteraf te informeren, maar helaas is bekend dat er nauwelijks invulling wordt gegeven aan die notificatieplicht. Volledig inzicht is dus niet mogelijk, maar we hopen met dit rapport een kleine bijdrage te leveren aan een groter en vollediger beeld.

We hadden graag veel eerder willen beginnen met het publiceren van deze gegevens, maar al in 2004 werd de toenmalig directeur van XS4ALL door het Openbaar Ministerie ‘sterk ontraden’ deze gegevens te publiceren omdat ze het staatsgeheim zouden schenden, wat tot mogelijke vervolging zou leiden. Dat was het hem niet waard. Daarom werd het idee de cijfers openbaar te maken, aangehouden. XS4ALL is zich echter blijven inzetten voor transparantie. Toen Bits of Freedom ons begin dit jaar vroeg de gegevens openbaar te maken, hebben we de juridische situatie opnieuw geïnventariseerd. Uit onze analyse bleek dat publicatie nu wel mogelijk en wenselijk is. Daarom wordt dit transparantierapport vanaf nu jaarlijks gepubliceerd.

Download hier het transparantierapport 2012

Tags: , . Bookmark de Permalink. 17 Reacties.