XS4ALL Weblog

Archieven - Posts met tag "scriptieprijs"


Symposium over Auteursrechthandhaving op Internet

Niels Huijbregts

XS4ALL organiseert al een aantal jaar samen met advocatenkantoor Brinkhof de Internet Scriptieprijs, voor juridische scripties over internet. We hebben dit jaar 23 scripties ontvangen, over zeer uiteenlopende onderwerpen: van privacy in de cloud tot een Nederlands downloadverbod, van de cookiewet tot gebruikersovereenkomsten van virutele werelden.

De Internet Scriptieprijs wordt uitgereikt tijdens het Symposium Internet en Recht, dat op 22 november plaatsvindt in Felix Meritis in Amsterdam. Over het thema van het symposium hoefden we dit jaar niet lang na te denken: We zitten midden in de rechtszaak met BREIN over het blokkeren van de Pirate Bay en inmiddels zijn alle grote internetproviders van Nederland bij de zaak betrokken. Het Symposium zal daarom gaan over  Auteursrechthandhaving op Internet.

We hebben zeer interessante sprekers bereid gevonden hierover iets te vertellen: Ot van Daalen, directeur van Bits of Freedom, Okke Delfos Visser, deputy general counsel bij The Motion Picture Association of America (MPA), Marietje Schaake, europarlementariër voor D66 en Joost Poort, onderzoeker bij het Instituut voor Informatierecht van de UvA.

Uit de 23 ingezonden scripties zal de jury er drie selecteren voor de shortlist. De drie shortlistkandidaten zullen kort hun scriptie aan de zaal presenteren, waarna de jury de winnaar van de Internet Scriptieprijs 2012 bekend zal maken. Het symposium sluit af met een borrel.

Het symposium is voor iedereen toegankelijk, op inschrijving. Jullie zijn van harte welkom!

Tags: . Bookmark de Permalink. 4 Reacties.

Persbericht: winnaar Internet Scriptieprijs

XS4ALL

Utrechtse studente Alicia Schalkwijk wint Internet Scriptieprijs
Scriptie over geneesmiddelenverkoop op internet

Gisteren is in Amsterdam de Internet Scriptieprijs uitgereikt aan Alicia Schalkwijk voor haar scriptie Geneesmiddelenverkoop op internet. De Internet Scriptieprijs wordt jaarlijks georganiseerd door advocatenkantoor Brinkhof en internetprovider XS4ALL om aandacht te vestigen op juridische vraagstukken over internet, en studenten te bewegen zich te specialiseren in dit belangrijke rechtsgebied.

Tot 90% nep- en namaakmedicijnen

De winnende scriptie behandelt een onderwerp met zeer grote maatschappelijke impact, aldus juryvoorzitter Nico van Eijk. Medicijnen zijn zeer eenvoudig via internet te verkrijgen, ook zonder recept. En tot 90% van de medicijnen die via internet verhandeld worden betreft nep- en namaakmedicijnen, wat grote risico’s voor de gezondheid van patiënten met zich meebrengt. Via internet komen medicijnen op de markt die in Nederland niet zijn geregistreerd en bovendien maken de verkochte medicijnen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de farmaceuten.

Eigen onderzoek: illegale medicijnen zonder probleem thuis bezorgd

Prijswinnaar Alicia Schalkwijk deed voor haar scriptie eigen empirisch onderzoek: zij bezocht diverse internetapotheken binnen en buiten de EU. Daar bleken medicijnen die in Nederland niet geregistreerd zijn, eenvoudig te bestellen. Levering op een adres in Nederland was geen probleem. Bij veel internetapotheken wordt wel aangegeven dat voor bepaalde medicijnen een recept vereist is, maar vaak is dat recept via dezelfde website eenvoudig te krijgen van een ‘arts’, meestal tegen bepaalde kosten. Voor zo’n recept hoeft alleen een formuliertje worden ingevuld, een formulier dat bovendien vooraf al is ingevuld. In Nederland mogen receptplichtige medicijnen alleen worden voorgeschreven als de behandelaar de patiënt heeft ontmoet en zijn medicijngeschiedenis kent.

Aanbevelingen: beter handhaven maar ook toegankelijker maken

In haar scriptie doet Schalkwijk diverse aanbevelingen om deze situatie aan te pakken. Zo stelt zij voor toezicht en controle op geneesmiddelenreclame via internet te verbeteren, en de douanecontrole op geneesmiddelen aan te scherpen. Maar Schalkwijk wijst er ook op dat patiënten de medicijnen wellicht niet via internet zouden bestellen wanneer de procedures voor het hertesten van medicijnen sneller en eenvoudiger zouden zijn. Medicijnen zouden zo toegankelijker worden via de reguliere kanalen.

Breed aantal onderwerpen, waardering scripties verschilt sterk per universiteit

Juryvoorzitter Nico van Eijk wijst er in zijn juryrapport op dat de verschillende Nederlandse universiteiten zeer verschillende waardes toekennen aan scripties van hun studenten. Sommige universiteiten geven voor een scriptie 10 studiepunten (zoals de universiteiten van Amsterdam en Leiden, terwijl scripties ook met 15 (Utrecht) of zelfs 18 (Groningen) punten worden beoordeeld. De 17 ingezonden scripties laten goed zien hoe breed het gamma van juridische aspecten van internet is: de scripties gingen verder nog over privacy op social networks, netneutraliteit, filesharing, bescherming van jongeren online, klokkeluidersproblematiek, merkenbescherming, censuur, internetveiligheid en databankenrecht.

De winnende scriptie en het juryrapport zijn te downloaden op www.internetscriptieprijs.nl

Tags: , . Bookmark de Permalink. Reacties uitgeschakeld voor Persbericht: winnaar Internet Scriptieprijs.