XS4ALL Weblog

Archieven - Posts met tag "netneutraliteit"


“Pop-up op illegale downloadsites”

Ronald Renes

Op verschillende nieuwssites (*) verscheen gisteren het bericht dat de PvdA en de VVD pleiten voor een waarschuwing op ‘illegale downloadsites’ die internetgebruikers moeten wijzen op het feit dat er ook legale alternatieven zijn, en vervolgens deze internetgebruikers hiernaartoe zouden moeten verwijzen.

Afhankelijk van de nieuwssite wordt in de berichtgeving tegelijkertijd gebruik gemaakt van de term ‘pop-up’ en ‘(copyright)waarschuwing’ wat de voorgestelde maatregel nogal breed en multi-interpretabel maakt. In de pop-up zouden internetgebruikers gewezen moeten worden op legale alternatieven.

Laat ik eerst aangeven dat werk inderdaad moet lonen, zoals kamerlid Jeroen van Wijngaarden aangeeft. XS4ALL is dan ook tegen “het zonder toestemming delen van auteursrechtelijk beschermd materiaal”.

Waar ik het ook mee eens ben, is het feit dat internetgebruikers pro-actiever gewezen kunnen worden op het feit dat er voor veel zaken legale alternatieven zijn. Veel mensen zijn zich bewust van het feit dat diensten als Spotify en Netflix bestaan, maar ik kan me goed voorstellen dat er nog steeds flink wat consumenten zijn die hier nog onvoldoende van op de hoogte zijn, of erger: niet weten dat het gebruik van bijvoorbeeld Popcorn Time illegaal is.

Ik denk dat je met voorlichting en educatie een hoop kan bereiken, als je het op de juiste manier doet. Ik geloof in aangeven wat het goede is, ik ben tegen het straffen van onwetenden. De vraag is of een pop-up het juiste middel is en niet alleen maar tot irritatie leidt. Maar het is dan ook niet de gedachte achter de voorgestelde maatregel waar ik vraagtekens bij plaats, maar wel bij de maatregel zelf.

Het zullen niet de downloadsites zijn die met de uitvoering van de “pop-up” belast zullen worden. Dat begrijpt iedereen. Het zijn de Nederlandse providers die volgens de coalitie partijen op een of andere manier zouden moeten zorgdragen voor de uitvoering van dit systeem. Hoe precies wordt echter niet duidelijk.

Aan de technische uitvoering van zo’n maatregel zitten nogal wat technische haken en ogen. Afhankelijk van de interpretatie van de maatregel is het aantal haken en ogen meer of minder, maar hoe dan ook zou je als internet provider in moeten grijpen op het verkeer van je klanten. Voor XS4ALL zou dit een inbreuk betekenen op het privacybeleid.

Ook wordt er gesproken over bijvoorbeeld het ‘injecteren’ van een waarschuwing op het moment dat een internet provider de pagina doorgeeft aan de internetgebruiker. Dit druist in tegen het principe van ‘Netneutraliteit’, de ontwikkeling van veiligheidsstandaarden als DNSSEC, en werkt niet op het moment dat er van https gebruik gemaakt wordt.

Als internetprovider is het onze taak om als ‘neutrale’ partij mensen onbelemmerd toegang tot het internet te verschaffen. Het doorvoeren van de voorgestelde maatregel van de coalitiepartijen is zoals gezegd niet haalbaar zonder in te grijpen op het internetverkeer van onze klanten en daarmee in strijd met ons privacybeleid. Dat maakt het voorstel weinig doordacht. Maar ik denk graag mee, net als de aanbieders van legale alternatieven dat ongetwijfeld doen. Zij kennen het spel van de verleiding het beste.

Mochten de coalitiepartijen hierover van gedachten willen wisselen, dan ben ik hiertoe graag bereid.

(*) Bijvoorbeeld:
http://cookievrij.nos.nl/artikel/717644-pop-up-op-illegale-downloadsites.html
https://www.security.nl/posting/407515/PvdA+en+VVD+willen+pop-up+op+illegale+downloadsites
http://www.nutech.nl/internet/3920159/coalitie-wil-pop-up-bij-illegale-downloadsites.html

Tags: , , , . Bookmark de Permalink. 28 Reacties.

Verklaring Netneutraliteit

XS4ALL

Netneutraliteit betekent dat al het internetverkeer gelijk behandeld wordt, zonder dat bepaald verkeer wordt voorgetrokken en zonder dat bepaald verkeer wordt tegengehouden. Een geheel open, neutraal en vrij internet dus. In Nederland is netneutraliteit wettelijk geregeld in artikel 7.4a van de Telecommunicatiewet. In dat artikel staat dat providers internetverkeer in principe niet mogen belemmeren of vertragen. In het artikel is een aantal uitzonderingen opgenomen: situaties waarin van de netneutraliteit mag worden afgeweken.

Over het vraagstuk van de netneutraliteit wordt wereldwijd gediscussieerd, vaak omdat de capaciteit van netwerken beperkt is. Wanneer de vraag van klanten naar bandbreedte groter is dan de capaciteit van het netwerk, moet een provider maatregelen nemen om te zorgen dat iedereen toch kan blijven internetten. Sommige providers doen dat door bijvoorbeeld peer-to-peer verkeer te blokkeren, of grote downloads tegen te houden. XS4ALL gelooft in een andere oplossing: wij vinden dat een internetprovider de plicht heeft ervoor te zorgen dat er altijd voldoende netwerkcapaciteit beschikbaar is om aan wensen van klanten te voldoen. Zodat iedereen het internet kan gebruiken zoals hij of zij wil, zonder opgelegde beperkingen.

Toch neemt ook XS4ALL enkele maatregelen die invloed hebben op het internetverkeer, bijvoorbeeld om kwaadaardig internetverkeer zoals virussen tegen te houden. Dat is dus eigenlijk niet netneutraal, maar soms wel noodzakelijk, en ook wettelijk toegestaan. Wij vinden het erg belangrijk dat we over die uitzonderingen eerlijk communiceren, zodat iedereen begrijpt welke invloed XS4ALL uitoefent op internetverkeer. Daarom leggen we dat uit op onze website (bijvoorbeeld wanneer u een nieuwe dienst bestelt) en in deze verklaring, die onderaan elke pagina op onze website te vinden is.

Hieronder volgt een volledig overzicht van de maatrgelen die XS4ALL treft, die van invloed zijn op de netneutraliteit. Dit overzicht geldt zowel voor vast internet via ADSL en glasvezel, als voor onze mobiele internetabonnementen.

Maatregelen bij Televisie van XS4ALL

IP Televisie van XS4ALL is een IP-dienst die via een apart VLAN bij klanten wordt afgeleverd. Dit televisieverkeer wordt – als dat nodig is – voorgetrokken boven internetverkeer van dezelfde klant. Daarvoor is gekozen omdat het voor video zeer hinderlijk is als er kleine haperingen optreden, terwijl dat voor bijvoorbeeld een e-mail niet merkbaar is. Bij klanten die de maximaal beschikbare internetsnelheid van XS4ALL afnemen, kan de capaciteit van de internetverbinding worden beperkt ten voordele van televisie. In de praktijk betekent dat dat bijvoorbeeld het downloaden van een groot bestand iets langer duurt wanneer tegelijkertijd televisie wordt gekeken. Bij klanten die niet de maximaal beschikbare bandbreedte afnemen, worden geen maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn niet van toepassing op WebTV.

Maatregelen bij Telefonie van XS4ALL

Telefonieverkeer van XS4ALL krijgt binnen het netwerk van XS4ALL voorrang op  internetverkeer. Dat doen we omdat haperingen in een telefoongesprek zeer hinderlijk zijn en het telefoneren zelfs onmogelijk kunnen maken. De bandbreedte die nodig is voor een telefoongesprek is echter zo minimaal dat dit niet merkbaar is voor klanten.

Maatregelen bij abuse

Het kan gebeuren dat de computer of server van een klant besmet raakt met een computervirus, of bijvoorbeeld onderdeel is van een botnet. Dit soort problemen wordt samengevat onder de naam internetmisbruik, ofwel abuse. Wanneer sprake is van zo’n probleem, wordt de betreffende verbinding in quarantaine gezet, om schade door dit probleem te beperken en om te zorgen dat er geen overlast wordt veroorzaakt aan anderen, bijvoorbeeld doordat een besmette computer spam verstuurt. Deze maatregel bij abuse heeft invloed op het internetverkeer: het verzenden van e-mail wordt tijdelijk geblokkeerd en een groot deel van het internet is niet bereikbaar voor de klant. Wanneer het probleem is opgelost, worden die belemmeringen weer opgeheven.

Het komt ook voor dat abuse wordt geconstateerd vanaf een computer buiten ons netwerk. In zo’n geval neemt XS4ALL contact op met de betreffende provider om dat probleem op te lossen. Als dat geen resultaat heeft en het internetmisbruik blijft aanhouden, dan kan XS4ALL besluiten het adres van de betreffende computer tijdelijk te blokkeren om onze klanten te beschermen. Dat gebeurt alleen wanneer sprake is van ernstige overlast of risico voor onze klanten, en alleen wanneer de blokkade naar onze inschatting geen impact heeft op andere klanten of diensten.

Maatregelen tegen spam

XS4ALL biedt haar klanten spamfilters om ongewenste e-mailberichten (spam) tegen te houden. Bij XS4ALL kunnen klanten zelf hun spamfilter aan of uit zetten: wie spam wil ontvangen, mag dat. Wanneer het spamfilter is geactiveerd, worden e-mailberichten die afkomstig zijn van bekende spammers, en berichten die voldoen aan bepaalde kenmerken, als spam gemarkeerd en verwijderd, zodat ze niet in de mailbox van de klant terechtkomen.

In het kader van spam-bestrijding zullen we soms ook op netwerkniveau maatregelen nemen, die voor alle ontvangers gelden. Zulke maatregelen tegen spam op netwerkniveau zijn van invloed op alle klanten, ongeacht of ze spamfiltering hebben ingeschakeld op hun account. Zulke maatregelen bestaan bijvoorbeeld uit het limiteren van het maximaal aantal gelijktijdige connecties met de mailserver, ze worden alleen genomen wanneer er duidelijke aanwijzingen zijn dat er sprake is van spam. Ze zijn alleen bedoeld om overlast aan en de druk op servers te beperken.

Maatregelen tegen virussen in e-mailberichten

Op de mailservers van XS4ALL zijn virusscanners actief die e-mailberichten die een virus bevatten, tegenhouden zodat ze geen schade kunnen aanrichten.

Maatregelen tegen DDoS-aanvallen

Wanneer sprake is van een zogenaamde DDoS-aanval (Distributed Denial of Service aanval), kan XS4ALL maatregelen nemen om te voorkomen dat haar netwerk overbelast raakt. Bij een DDoS-aanval worden door heel veel verschillende computers heel veel kleine internetpakketjes op één andere computer afgevuurd met als doel die computer door verstopping onbereikbaar te maken. XS4ALL beschikt over middelen waarmee dit soort aanvallen kan worden afslagen. Deze middelen worden alleen ingezet wanneer een aanval plaatsvindt. In dat geval wordt in de headers van de internetpakketjes gekeken om verkeersstromen te kunnen analyseren en managen en afwijkende verkeerspatronen te signaleren. Hierbij wordt alleen naar de headers, en dus nooit naar de inhoud van de pakketjes gekeken en de informatie in de pakketjes wordt nooit aangepast.

Maatregelen bij wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel

Het kan gebeuren dat XS4ALL vanwege een wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel de toegang tot een website moet blokkeren. Zo heeft XS4ALL tussen 1 februari 2012 en 28 januari 2014 op last van de rechter een aantal adressen van The Pirate Bay moeten blokkeren. Momenteel is er geen sprake van geblokkeerde websites door wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel.

Tags: . Bookmark de Permalink. 4 Reacties.

Nederland kiest voor netneutraliteit

XS4ALL

Netneutraliteit beschermt een open en vrij internet. De bereikbaarheid en vrije stroom van online data mag door de provider op geen enkele manier worden belemmerd. Dit is op 8 mei 2012 vastgelegd in de nieuwe Telecomwet.

XS4ALL is hier vanzelfsprekend erg blij mee.

Nederland is na Chili het tweede land ter wereld dat netneutraliteit heeft vastgelegd. Eurocommissaris Neelie Kroes heeft uit ons land inmiddels de roep om een voorstel ontvangen voor Europese netneutraliteit.

Telecomaanbieders mogen het gebruik van bijvoorbeeld WhatsApp, Skype, iMessage of VoIP dus niet blokkeren, belemmeren of er extra geld voor vragen. De discussie over netneutraliteit laaide op in 2011, nadat KPN het idee had geventileerd om kosten te berekenen voor het gebruik van WhatsApp.

Het WhatsApp-verkeer gaat via de mobiele internetverbinding en is dus in principe kosteloos want je betaalt niet per bericht.

Het aantal mobiele abonnementen met internet is toegenomen van 5 miljoen in 2010 naar 8,2 miljoen in 2011. Terwijl het aantal verzonden sms’jes in die periode juist daalde met 4 procent, van bijna 6 miljard naar 5,7 miljard. (Bron: OPTA) Dat zijn 300 miljoen sms-berichten minder…

Lees meer over netneutraliteit op WikiPedia

Maurice Beljaars

Copywriter bij XS4ALL

Tags: , , , , , , . Bookmark de Permalink. 7 Reacties.

Goed nieuws voor netneutraliteit

Niels Huijbregts

Gisteren is in de Tweede Kamer gestemd over een groot aantal wijzigingen in de Telecommunicatiewet. Die waren nodig om de wet aan vernieuwde Europese richtlijnen te laten voldoen. Er is veel over gediscussieerd en er zijn een heleboel wijzigingen op de wijzigingen ingediend, en aangenomen. Deze amendementen zijn erg belangrijk, want ze gaan onder andere over fundamentele zaken als netneutraliteit en privacy. Een korte samenvatting:

Kamerzetels, door risastla

Netneutraliteit

Als eerste land in Europa wil Nederland het principe van Netneutraliteit in de wet vastleggen. Het amendement van D66, PvdA, GroenLinks, SP en PVV verbiedt providers om verkeer te belemmeren of vertragen, tenzij dat noodzakelijk is om technische redenen. Er staat ook in dat providers geen verschillende tarieven mogen hanteren voor verschillende toepassingen. Al het verkeer is even belangrijk, providers mogen niet het ene IP-pakketje voortrekken, achterstellen of duurder maken dan het andere.

Communicatiegeheim

In een amendement van D66, PvdA en GroenLinks staat dat providers het verkeer van hun klanten niet mogen aftappen, afluisteren of onderscheppen, tenzij daarvoor toestemming is gegeven door de klant, het noodzakelijk is voor veiligheid of netwerkintegriteit, of wanneer dat vanwege een wettelijke verplichting moet. Het lijkt erop dat dit betekent dat Deep Packet Inspection – een techniek waarmee internetverkeer kan worden geanalyseerd en ook de inhoud van dat verkeer kan worden bekeken – niet meer is toegestaan.

Recht op internettoegang

Het amendement dat D66, PvdA en GroenLinks vervolgens indienden (ze waren erg druk met de Telecomwet) bepaalt dat providers hun klanten niet zomaar mogen afsluiten. Geheel of gedeeltelijk afsluiten mag alleen in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als er een betalingsachterstand of faillissement is, of wanneer dat noodzakelijk is om de veiligheid en integriteit van het netwerk te garanderen. Het lijkt erop dat afsluiten van de internetverbinding vanwege het downloaden van muziek en films, zoals in Frankrijk gebeurt, in Nederland dus niet mogelijk zal zijn. In Nederland is downloaden nog altijd niet illegaal, maar er wordt stevig gelobbyd om daar verandering in te brengen en downloaders aan te kunnen pakken.

Cookies

Een amendement van PVV en PvdA stelt dat het plaatsen en uitlezen van cookies op de computer van een internetter een verwerking van persoonsgegevens is. Dat betekent dat daarvoor toestemming van de gebruiker gevraagd moet worden. Dit amendement is vooral bedoeld om het plaatsen van cookies door adverteerders in te perken. Die adverteerders kunnen nu zeer gedetailleerde profielen maken van mensen door het internetgedrag van die mensen te volgen. Adverteerders als bijvoorbeeld Google Ads staan op zoveel verschillende sites, dat ze je surfgedrag precies in kaart kunnen brengen: ze zien dat je van de ene site (waarop een advertentie van hen staat) naar de andere site (waarop een advertentie van hen staat) klikt. Veel internetters hebben er geen weet van dat dit gebeurt. Daarom zal straks dus toestemming van de internetter nodig zijn.

Conclusie: de Tweede Kamer heeft zich hard gemaakt voor een vrij internet, en voor de rechten van burgers op internet. Dat verdient complimenten, want het vrije internet speelt een zeer belangrijke rol in het dagelijks leven en het is van onschatbare waarde voor de economie en de democratie. Hulde daarom aan de Kamerleden die zich zo voor dit belangrijke onderwerp hebben ingespannen!

Niels Huijbregts

Niels is woordvoerder Public Affairs bij XS4ALL

 

Tags: , , , , . Bookmark de Permalink. 1 Reactie.

Netneutraliteit

Niels Huijbregts

Netwerkneutraliteit is een thema dat al een aantal jaar rondzingt, maar tot nu toe kreeg het in Nederland maar geen concreet gezicht. Tot nu toe, want opeens is toch duidelijk dat dit niet alleen onderwerp is dat in Amerika relevant is. Vorige week werd namelijk bekend dat KPN van plan is bepaalde diensten via mobiel internet af te sluiten of extra kosten te gaan berekenen voor het gebruik ervan. Mensen gebruiken steeds vaker diensten als VoIP, WhatsApp en Ping in plaats van gewoon mobiel bellen en sms’en en dat zorgt voor een daling in de omzet van KPN. Begrijpelijk dat KPN die kosten wil compenseren, maar het afsluiten en duurder maken van bepaalde soorten dataverkeer druist wel in tegen het principe van netneutraliteit.

XS4ALL is sterk voorstander van netneutraliteit: simpel gezegd vinden we dat de provider gewoon moet zorgen dat het internetverkeer zijn weg vindt en zich verder niet moet bemoeien met wat voor soort internetverkeer dat is. Bytes zijn bytes, het is niet aan de provider om te zeggen dat de ene byte belangrijker, beter of duurder is dan de andere. De provider moet zorg dragen dat er voldoende netwerkcapaciteit is om gewoon al het verkeer te kunnen verwerken.

Duidelijke stelling, maar die stelling behoeft wel enige nuance. In sommige gevallen kan het namelijk best een goed idee zijn om beperkte internettoegang aan te bieden. Voor klanten die nooit meer doen dan een beetje e-mailen zou een goedkoop abonnement dat e-mailgebruik toestaat maar bijvoorbeeld Youtube blokkeert, misschien ideaal zijn. En een heavy user zou misschien een abonnement willen dat weliswaar duurder is, maar in ruil daarvoor ook toegang biedt tot video en andere zaken die veel bandbreedte vereisen. Persoonlijk lijkt mij dat dat het beste – volledig netneutraal – op te lossen zou zijn door klanten gewoon hun dataverkeer per Mb te laten afrekenen. Zo betaalt de heavy user meer dan de klant die alleen e-mailt, zonder dat de provider zich met het type verkeer hoeft te bemoeien. Maar dat wordt uitermate lastig omdat consumenten in Nederland gewend zijn aan flat-fee bundels: abonnementen voor een vast bedrag per maand. En dat is ook niet zo gek, want een Mb dataverkeer, dat zegt de meeste mensen helemaal niks. Die willen zich geen zorgen maken of een foto of filmpje meer of minder dan 800 Kb is, ze willen gewoon zorgeloos internetten. Terecht. Flat-fee is dus geen gek idee en hoewel het blokkeren van bepaalde soorten verkeer botst met het principe van de neutrale provider, is ook voor dat idee wel iets te zeggen. Mits het maar volkomen duidelijk is voor klanten, wat ze wel en niet van hun abonnement kunnen verwachten. Klanten mogen natuurlijk niet misleid worden door ze een lekker goedkoop abonnement te verkopen, waarvan pas later duidelijk wordt dat ze er bijna niks mee kunnen. Over de abonnementen moeten volledig transparant, begrijpelijk en zonder kleine lettertjes of ingewikkelde technische termen gecommuniceerd worden.

Dat KPN (en andere aanbieders trouwens ook) van plan zijn onderscheid te maken tussen verschillende soorten internetverkeer vind ik niet fraai. Omdat ik erin geloof dat de neutraliteit van het netwerk een van de belangrijkste principes van het internet is, en een van de belangrijkste redenen waarom het internet zo’n succes is: alles en iedereen krijgt gelijke kansen en elke boodschap wordt op dezelfde manier verspreid. Zonder onderscheid te maken naar inhoud of type verkeer. Maar het is ook volstrekt logisch dat KPN nieuwe inkomstenbronnen moet aanboren wanneer andere opdrogen. Het kost veel geld om zo’n mobiel netwerk in de lucht te houden, dus als er met bellen en sms’en minder verdiend wordt, zal dat ergens anders gecompenseerd moeten worden.

XS4ALL is en blijft vanzelfsprekend netneutraal. Maar ik moet zeggen dat ik het geen eenvoudige kwestie vind: wij hebben redelijk makkelijk praten omdat wij geen mobiele telefonie verkopen. KPN moet zich aanpassen aan een veranderende realiteit: een vermindering van inkomsten door veranderingen in het gedrag van hun klanten. Ik hoop dat ze daar uiteindelijk een netwerkneutrale oplossing voor vinden. Of als dat niet mogelijk is, dat ze eerlijk communiceren over wat ze doen. Voor zover ik kan beoordelen, doen ze dat.

Niels Huijbregts

Niels is woordvoerder Public Affairs bij XS4ALL

Tags: . Bookmark de Permalink. 18 Reacties.