XS4ALL Weblog

Archieven - Posts met tag "filter"


Downloadverbod definitief van de baan

XS4ALL
Foto door Oliver Hine

Foto door Oliver Hine

Vorige week liet staatssecretaris Teeven de Tweede Kamer weten dat hij afziet van een downloadverbod. De vorige Kamer had zich al in een meerderheid ertegen uitgesproken. En ook in de huidige samenstelling kregen Verhoeven (D66) en Oosenbrug (PvdA) een meerderheid achter zich tegen dit verbod. Er zat niets anders op, Teeven moest opgeven en zijn plannen kunnen door de papierversnipperaar.

(meer…)

Tags: , , , , , , , . Bookmark de Permalink. 24 Reacties.

Grote overwinning voor het vrije internet

Niels Huijbregts

YAY! by the|G|™Gisteren deed het Europese Hof een belangrijke uitspraak: Hoe graag de entertainmentindustrie het ook zou willen, ze kunnen en mogen internetproviders niet dwingen hun klanten te monitoren of af te sluiten. Een geweldige overwinning voor het vrije internet en een overduidelijke boodschap van de hoogste rechter van Europa aan de enterainmentindustrie: de grondrechten van de burgers van Europa worden niet opzijgeschoven voor de commerciele belangen van de industrie. Ik was hierover vanmiddag op radio 1 (hier terug te luisteren, vanaf 23 minuten in de uitzending)

De uitspraak ging over de Belgische rechtszaak die SABAM – de Belgische BUMA – had aangespannen tegen Scarlet, een internetprovider in België. SABAM eiste dat de provider al het internetverkeer van al zijn klanten continu zou monitoren om te zien of ze inbreuk maken op auteursrechten, en die klanten zou afsluiten als dat het geval leek. Die eis is keihard van tafel geveegd. Monitoren, analyseren en afsluiten van de internetverbinding van Europese burgers is een grove schending van de grondrechten van die burgers en is dus absoluut onaanvaardbaar.

Deze uitspraak is belangrijk voor de rechtszaak waar XS4ALL op dit moment in verwikkeld is: de zaak van piratenbestrijder Brein tegen Ziggo en XS4ALL. Brein eist dat we de website van The Pirate Bay blokkeren, wij vinden het blokkeren van informatie principieel onjuist en verzetten ons dus. De Belgische zaak is niet precies hetzelfde als de zaak die Brein heeft aangespannen tegen Xs4all en Ziggo. Maar er zijn wel belangrijke overeenkomsten: De entertainmentindustrie eist maategelen die voor alle internetters gelden, of ze nu iets fout doen of niet. Dat betekent dat onschuldigen gedupeerd worden. En de entertainmentindustrie eist preventieve controle. Dat is tegen de grondrechten van de burgers van Europa.

De eis van Brein gaat in bepaald opzicht nog verder dan die van SABAM: In Belgie eiste de industrie het afsluiten van klanten die downloaden. Brein eist een blokkade die voor iedereen geldt, ongeacht of ze downloaden of niet. En ongeacht of ze rechtmatig of onrechtmatig materiaal downloaden. Dat is in strijd met de vrijheid van informatie en het is niet proportioneel, heeft het Hof terecht bepaald.

Maar The Pirate Bay verdient toch geld door illegaal films en muziek aan te bieden? Ja, maar daar gaat deze zaak niet om. Ik wil The Pirate Bay ook helemaal niet verdedigen. Waar de zaak over gaat is het blokkeren van websites en dat zo’n inbreuk op de vrijheid van informatie niet gerechtvaardigd is. Filters en blokkades op internet bereiken het tegenovergestelde van het doel: ze zijn gemakkelijk te omzeilen dus de mensen die je er mee wilt tegenhouden, houd je niet tegen. Tegelijkertijd is de kans groot dat je ook een heleboel informatie blokkeert die helemaal niet illegaal is. En daarmee dupeer je mensen die helemaal geen kwaad doen!

Heeft de entertainmentindustrie dan helemaal geen punt? Natuurlijk wel. Ik begrijp best dat ze het moeilijk hebben, ze hebben erg lang gewacht met reageren op de nieuwe werkelijkheid die het internet gebracht heeft. Maar dat de entertainmentindustrie het moeilijk heeft is natuurlijk geen reden om de grondrechten van burgers met voeten te treden. En je kunt je bovendien afvragen of het blokkeren van websites ertoe zal leiden dat de euro’s weer binnenstromen die ze zijn misgelopen door vast te houden aan hun ouderwetse businessmodellen. Internet heeft een nieuw tijdperk gebracht en de entertainmentindustrie moet niet verongelijkt in het verleden blijven hangen. Ze moeten nieuwe ideeën bedenken waarmee ze gebruik maken van de geweldige mogelijkheden die het internet biedt, in plaats van Don-Quichotte-gevechten te voeren tegen de realiteit.

Ongetwijfeld zal deze uitspraak van het Europese Hof de rechter in onze zaak inspireren tot grote wijsheid en hopelijk zal dan ook Brein inzien dat het tijd is voor een nieuw liedje.

Tags: , , , , , , . Bookmark de Permalink. 14 Reacties.

Goed nieuws voor netneutraliteit

Niels Huijbregts

Gisteren is in de Tweede Kamer gestemd over een groot aantal wijzigingen in de Telecommunicatiewet. Die waren nodig om de wet aan vernieuwde Europese richtlijnen te laten voldoen. Er is veel over gediscussieerd en er zijn een heleboel wijzigingen op de wijzigingen ingediend, en aangenomen. Deze amendementen zijn erg belangrijk, want ze gaan onder andere over fundamentele zaken als netneutraliteit en privacy. Een korte samenvatting:

Kamerzetels, door risastla

Netneutraliteit

Als eerste land in Europa wil Nederland het principe van Netneutraliteit in de wet vastleggen. Het amendement van D66, PvdA, GroenLinks, SP en PVV verbiedt providers om verkeer te belemmeren of vertragen, tenzij dat noodzakelijk is om technische redenen. Er staat ook in dat providers geen verschillende tarieven mogen hanteren voor verschillende toepassingen. Al het verkeer is even belangrijk, providers mogen niet het ene IP-pakketje voortrekken, achterstellen of duurder maken dan het andere.

Communicatiegeheim

In een amendement van D66, PvdA en GroenLinks staat dat providers het verkeer van hun klanten niet mogen aftappen, afluisteren of onderscheppen, tenzij daarvoor toestemming is gegeven door de klant, het noodzakelijk is voor veiligheid of netwerkintegriteit, of wanneer dat vanwege een wettelijke verplichting moet. Het lijkt erop dat dit betekent dat Deep Packet Inspection – een techniek waarmee internetverkeer kan worden geanalyseerd en ook de inhoud van dat verkeer kan worden bekeken – niet meer is toegestaan.

Recht op internettoegang

Het amendement dat D66, PvdA en GroenLinks vervolgens indienden (ze waren erg druk met de Telecomwet) bepaalt dat providers hun klanten niet zomaar mogen afsluiten. Geheel of gedeeltelijk afsluiten mag alleen in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als er een betalingsachterstand of faillissement is, of wanneer dat noodzakelijk is om de veiligheid en integriteit van het netwerk te garanderen. Het lijkt erop dat afsluiten van de internetverbinding vanwege het downloaden van muziek en films, zoals in Frankrijk gebeurt, in Nederland dus niet mogelijk zal zijn. In Nederland is downloaden nog altijd niet illegaal, maar er wordt stevig gelobbyd om daar verandering in te brengen en downloaders aan te kunnen pakken.

Cookies

Een amendement van PVV en PvdA stelt dat het plaatsen en uitlezen van cookies op de computer van een internetter een verwerking van persoonsgegevens is. Dat betekent dat daarvoor toestemming van de gebruiker gevraagd moet worden. Dit amendement is vooral bedoeld om het plaatsen van cookies door adverteerders in te perken. Die adverteerders kunnen nu zeer gedetailleerde profielen maken van mensen door het internetgedrag van die mensen te volgen. Adverteerders als bijvoorbeeld Google Ads staan op zoveel verschillende sites, dat ze je surfgedrag precies in kaart kunnen brengen: ze zien dat je van de ene site (waarop een advertentie van hen staat) naar de andere site (waarop een advertentie van hen staat) klikt. Veel internetters hebben er geen weet van dat dit gebeurt. Daarom zal straks dus toestemming van de internetter nodig zijn.

Conclusie: de Tweede Kamer heeft zich hard gemaakt voor een vrij internet, en voor de rechten van burgers op internet. Dat verdient complimenten, want het vrije internet speelt een zeer belangrijke rol in het dagelijks leven en het is van onschatbare waarde voor de economie en de democratie. Hulde daarom aan de Kamerleden die zich zo voor dit belangrijke onderwerp hebben ingespannen!

Niels Huijbregts

Niels is woordvoerder Public Affairs bij XS4ALL

 

Tags: , , , , . Bookmark de Permalink. 1 Reactie.

Westerse software censureert voor Midden-Oosten

Niels Huijbregts

De Open Net Initiative, een instituut dat onderzoek doet naar internetfiltering en -censuur, heeft een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat verschillende dictaturen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika software van westerse bedrijven gebruiken om hun burgers toegang tot informatie op het internet te ontzeggen. Saudi Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit, Bahrain, Oman en Tunesië maken volgens het rapport gebruik van SmartFilter om websites te blokkeren die volgens de leiders van die landen niet geschikt zijn voor hun burgers. In die landen heeft de overheid grote controle op wat er binnen de grenzen van hun staat wordt gepubliceerd, en door de filtersoftware te gebruiken hebben ze ook macht over de (toegankelijkheid van) informatie die buiten de landsgrenzen wordt uitgebracht.

censorship [remix] By the|G|™SmartFilter is eigenlijk bedoeld voor bijvoorbeeld bedrijven en scholen: ik kan me best voorstellen dat je als school bepaalde websites wilt blokkeren voor de kinderen die gebruikmaken van schoolcomputers. Pornosites bijvoorbeeld, of shocksites met gruwelijke foto’s. Maar kennelijk wordt de software ook gebruikt om hele landen de toegang tot websites onmogelijk te maken. Niet alleen pornosites, maar ook websites met kritiek op het regime en websites die pleiten voor meer democratie.

De software die ze gebruiken, SmartFilter, is een product van McAfee. En McAfee is een partner van XS4ALL: wij bieden al onze klanten een virusscanner en firewall van McAfee. Dat maakt dit tot een lastige kwestie. Want we weten wel dat die software niet voor dit specifieke doel ontworpen is en we begrijpen dat McAfee niet verantwoordelijk is voor oneigenlijk gebruik van zijn software door dictaturen. Maar XS4ALL is principieel fel tegenstander van filtering en censuur door overheden. En daarom zitten we er echt mee als blijkt dat een partner met wie we al jaren samenwerken, iets te maken lijkt te hebben met filtering en censuur. We geloven namelijk sterk in het belang van vrijheid van meningsuiting en vrijheid van nieuwsgaring en toegang tot informatie en we zijn ervan overtuigd dat de wereld beter af is als iedereen toegang heeft tot alle informatie en zich zo zelf een beeld en een mening kan vormen. De bevolking dom proberen te houden door elk geluid te smoren dat niet in lijn is met het regeringsbeleid, leidt tot opstand en revolutie, zoals onlangs in diverse landen in de regio bleek. En daarmee tot geweld, met gewonden en doden tot gevolg.

Vorig jaar heeft Maxime Verhagen zijn EU-collega’s overgehaald maatregelen te nemen tegen de export van censuurmiddelen naar Iran. Hij is voorstander van een exportverbod op internetfilters naar landen waar een dictatuur heerst zodat deze regimes het moeilijker krijgen om de vrije toegang tot internet te beperken. Natuurlijk zijn de dictaturen zelf verantwoordelijk voor hun beleid en niet de makers van filtersoftware. Maar daar schieten de burgers van die landen niets mee op. Het is juist eigen aan een dictatuur om lak te hebben aan de behoefte van de burgers. Daarom is zo’n verbod een goed idee.

In het geval van McAfee is het dus niet de schuld van McAfee dat hun software op deze manier wordt gebruikt. Maar we vinden dat McAfee wel iets kan doen. Daarom hebben we McAfee gevraagd te overwegen de levering van software aan deze dictaturen te staken en op die manier een duidelijk signaal af te geven aan de wereld en zo een steentje bij de dragen aan de strijd tegen internetcensuur. McAfee antwoordde prompt dat ze al strenge regels hebben over export van software maar dat ze niet alles in de hand hebben. Ze beloven ons verzoek verder te zullen bekijken. Bravo McAfee! Het probleem van de internetcensuur zullen we er niet in een keer mee oplossen, maar alle beetjes helpen.

Niels Huijbregts

Niels is woordvoerder Public Affairs bij XS4ALL

Tags: , , . Bookmark de Permalink. 2 Reacties.