Het privacyjaarverslag over het jaar 2011 is gepubliceerd. Dit is het vijfde jaarverslag sinds 2004.

De Privacy Officer van XS4ALL, die ook de rol van Functionaris voor de Gegevensbescherming vervult, schrijft dit verslag. Wettelijk gezien is een Functionaris voor de Gegevensbescherming verplicht een jaarverslag op te stellen en aan te bieden aan de directie.

XS4ALL vindt privacy belangrijk. Daarom hebben wij ons altijd hard gemaakt voor de privacy van onze klanten. Sinds 2002 heeft XS4ALL op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens en de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld.

Wij kiezen ervoor om dit verslag te publiceren zodat ook onze klanten kunnen zien hoe wij invulling geven aan de afspraken die in de privacyverklaring zijn geformuleerd. Met deze verklaring maken we duidelijk wat we precies belangrijk vinden in het kader van privacy en hoe we met uw persoonlijke gegevens om willen gaan.

Deze afspraken kunnen incidenten echter niet geheel voorkomen. In het privacyjaarverslag benoemt de Privacy Officer dan ook de voorvallen die hebben plaatsgevonden en hoe XS4ALL daarmee is omgegaan. In de omgang met incidenten volgen we ook de speerpunten uit onze privacyverklaring, waarbij wij transparantie erg belangrijk vinden.

Andere speerpunten zijn:
– het strikt naleven van de Wet bescherming Persoonsgegevens
– veilige en zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens
– fijnmazige opt-int/opt-out mogelijkheden
– strenge contracten met derde partijen.
Kortom, XS4ALL stelt zich kritisch op waar het de omgang met persoonsgegevens betreft. Ondanks de beperkingen die wij onszelf opleggen, zijn wij echter ook een commercieel bedrijf. Dit leidt tot constante interne discussies die dienen om een verantwoorde afweging te kunnen maken tussen privacy en gewenste serviceverlening. Ik hoop dat we deze discussies nog heel lang blijven voeren.

Cynthia Maasbommel

Privacy Officer bij XS4ALL

Deel dit:

Reacties

 1. Ik hoop op een goede samenwerking met xs4all

 2. Telegraaf, en we leven toch al in een virtueel ‘ons kent ons’ landje

 3. Cynthia Maasbommel says:

  Bij XS4ALL heeft het privacyjaarverslag de functie van register: de verwerking van persoonsgegevens wordt hierin duidelijk gemaakt.

  Om uw vraag te beantwoorden: nee, dit is geen misdrijf. Dit is juist een duidelijke, transparante manier om aan onze klanten uit te leggen hoe er met hun persoonsgegevens wordt omgegaan.

 4. Bart van der Kolk says:

  Betreft privacy-jaarverslag:
  Was ooit betrokken bij de oprichting van een collectief van “internetactivisten”, toen was internet iets voor wat we nu noemen “nerds”, toen was het heel gewoon om te checken wat iemands ‘credits’ waren via het net… ”
  Ik ben hardstikke blij dat XS4ALL een heel goed protocol heeft voor privacy, dat is de reden dat ik overstap op XS4ALL, want de vorige provider, ook dochter van KPN, Telfort, is wat dat betreft net de Telegraaf, en we leven toch al in een virtueel ‘ons kent ons’ landje. Privacy houd voor mij in: je account wordt niet zomaar gehackt, je gegevens worden niet zomaar aan ‘derden’ verstrekt en er wordt rekening gehouden met het verstrekken van gegevens aan BVD/ AIVD etc.
  Ik hoop op een goede samenwerking met XS4ALL..

 5. Anonymous says:

  – het strikt naleven van de Wet bescherming Persoonsgegevens

  Klopt het wat staat op:
  http://groups.google.com/group/xs4all.general/browse_thread/thread/1ee2e841f8cf9943

  Namelijk:
  “XS4ALL gebruikt momenteel geen register, maar geeft inzage in de verwerkingen van persoonsgegevens in het jaarverslag.”

  Klopt het dat dit een misdrijf is en dat de straf daarvoor een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de derde categorie is?

  Waarom staat daar niets over in het jaarverslag?