XS4ALL vindt privacy erg belangrijk. Daarom hebben we een streng privacyreglement, waarin staat beschreven hoe wij zelf, en de partijen waarmee we samenwerken, om moeten gaan met persoonlijke informatie van klanten. XS4ALL heeft een privacy officer, die onafhankelijk toeziet op de naleving van het reglement. De privacy officer treedt bovendien op als adviseur over privacy kwesties en houdt bij welke veranderingen, incidenten en andere belangrijke zaken zich met betrekking tot de privacy voordoen bij XS4ALL. De privacy officer publiceert elk jaar een rapport, het privacyjaarverslag.

In 2012 was Cynthia Maasbommel onze privacy officer. In haar rapport beschrijft zij hoe de privacy juridisch en praktisch geregeld is, welke overwegingen XS4ALL heeft gemaakt en welke incidenten zich hebben voorgedaan.

Transparantie is volgens XS4ALL een belangrijk onderdeel van privacy. Mensen die hun persoonlijke gegevens aan een organisatie overhandigen – zoals in ons geval onze klanten bijvoorbeeld hun naam, adres en e-mailadres aan XS4ALL toevertrouwen – moeten erop kunnen rekenen dat met die gegevens netjes wordt omgesprongen. Maar vertrouwen alleen is niet genoeg: ze moeten kunnen controleren hoe die organisatie met de gegevens omgaat: welke regels daarvoor zijn opgesteld en hoe die regels worden nageleefd. Daarom zet XS4ALL vandaag het privacyjaarverslag openbaar op haar website. Zodat iedereen zelf kan zien wat privacy bij XS4ALL betekent.

Privacyjaarverslag 2012

Deel dit:

Reacties