Utrechtse studente Alicia Schalkwijk wint Internet Scriptieprijs
Scriptie over geneesmiddelenverkoop op internet

Gisteren is in Amsterdam de Internet Scriptieprijs uitgereikt aan Alicia Schalkwijk voor haar scriptie Geneesmiddelenverkoop op internet. De Internet Scriptieprijs wordt jaarlijks georganiseerd door advocatenkantoor Brinkhof en internetprovider XS4ALL om aandacht te vestigen op juridische vraagstukken over internet, en studenten te bewegen zich te specialiseren in dit belangrijke rechtsgebied.

Tot 90% nep- en namaakmedicijnen

De winnende scriptie behandelt een onderwerp met zeer grote maatschappelijke impact, aldus juryvoorzitter Nico van Eijk. Medicijnen zijn zeer eenvoudig via internet te verkrijgen, ook zonder recept. En tot 90% van de medicijnen die via internet verhandeld worden betreft nep- en namaakmedicijnen, wat grote risico’s voor de gezondheid van patiënten met zich meebrengt. Via internet komen medicijnen op de markt die in Nederland niet zijn geregistreerd en bovendien maken de verkochte medicijnen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de farmaceuten.

Eigen onderzoek: illegale medicijnen zonder probleem thuis bezorgd

Prijswinnaar Alicia Schalkwijk deed voor haar scriptie eigen empirisch onderzoek: zij bezocht diverse internetapotheken binnen en buiten de EU. Daar bleken medicijnen die in Nederland niet geregistreerd zijn, eenvoudig te bestellen. Levering op een adres in Nederland was geen probleem. Bij veel internetapotheken wordt wel aangegeven dat voor bepaalde medicijnen een recept vereist is, maar vaak is dat recept via dezelfde website eenvoudig te krijgen van een ‘arts’, meestal tegen bepaalde kosten. Voor zo’n recept hoeft alleen een formuliertje worden ingevuld, een formulier dat bovendien vooraf al is ingevuld. In Nederland mogen receptplichtige medicijnen alleen worden voorgeschreven als de behandelaar de patiënt heeft ontmoet en zijn medicijngeschiedenis kent.

Aanbevelingen: beter handhaven maar ook toegankelijker maken

In haar scriptie doet Schalkwijk diverse aanbevelingen om deze situatie aan te pakken. Zo stelt zij voor toezicht en controle op geneesmiddelenreclame via internet te verbeteren, en de douanecontrole op geneesmiddelen aan te scherpen. Maar Schalkwijk wijst er ook op dat patiënten de medicijnen wellicht niet via internet zouden bestellen wanneer de procedures voor het hertesten van medicijnen sneller en eenvoudiger zouden zijn. Medicijnen zouden zo toegankelijker worden via de reguliere kanalen.

Breed aantal onderwerpen, waardering scripties verschilt sterk per universiteit

Juryvoorzitter Nico van Eijk wijst er in zijn juryrapport op dat de verschillende Nederlandse universiteiten zeer verschillende waardes toekennen aan scripties van hun studenten. Sommige universiteiten geven voor een scriptie 10 studiepunten (zoals de universiteiten van Amsterdam en Leiden, terwijl scripties ook met 15 (Utrecht) of zelfs 18 (Groningen) punten worden beoordeeld. De 17 ingezonden scripties laten goed zien hoe breed het gamma van juridische aspecten van internet is: de scripties gingen verder nog over privacy op social networks, netneutraliteit, filesharing, bescherming van jongeren online, klokkeluidersproblematiek, merkenbescherming, censuur, internetveiligheid en databankenrecht.

De winnende scriptie en het juryrapport zijn te downloaden op www.internetscriptieprijs.nl

Deel dit:

Reacties