XS4ALL Weblog

Update: telefonie-misbruik

Niels Huijbregts

De oorzaak van de telefonie-fraude lijkt gevonden, schrijft modemproducent AVM op haar website. Afgelopen nacht is een update uitgebracht voor de firmware van de Fritz!box modellen 7390, 7360 en 7340. Wij adviseren onze klanten dringend die update zo snel mogelijk op un modem te installeren. De nieuwe firmware is beschikbaar via de interface van het modem, instructies vindt u hier.

Het advies om remote access uit te schakelen blijft voorlopig van kracht, tot we helemaal zeker weten dat het probleem is opgelost. Hoewel de oorzaak lijkt gevonden, gaat het onderzoek nog door, we volgen de ontwikkelingen zeer kritisch.

We adviseren onze klanten bovendien het wachtwoord van hun modem, en de wachtwoorden van telefonie-accounts te wijzigen. Instructies voor uitschakelen van remote access en het aanpassen van de wachtwoorden, vindt u hier. Ook eventuele andere wachtwoorden die u in uw modem heeft opgeslagen, kunt u het best aanpassen.

 

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Tags: . Bookmark de Permalink. 100 Reacties.

Accounts misbruikt voor telefonie-fraude

Niels Huijbregts

Bij verschillende klanten van XS4ALL is de afgelopen dagen misbruik van hun telefonie-abonnement geconstateerd. Bij deze klanten wordt zonder dat ze dit zelf weten naar dure buitenlandse telefoonnummers gebeld, waardoor zeer hoge telefoonkosten worden gemaakt. De getroffen klanten worden door XS4ALL gebeld. De telefoonkosten die door dit misbruik zijn ontstaan, worden niet door XS4ALL in rekening gebracht.

Hoe het probleem is ontstaan is nog niet bekend. Het lijkt te maken te hebben met de FRITZ!Box modems die klanten van XS4ALL in bruikleen hebben. Het probleem speelt niet alleen bij XS4ALL, maar ook bij andere gebruikers van FRITZ!Box modems. AVM, de  Duitse producent van de FRITZ!Box, onderzoekt wat hier precies aan de hand is, zodat het probleem opgelost kan worden. Daarin werkt AVM samen met XS4ALL en met de Duitse justitie.

Remote Access

Hoewel de precieze oorzaak van het probleem nog niet bekend is, is duidelijk is dat het probleem zich voordoet bij mensen die de Remote Acces-functie van hun FRITZ!Box modem hebben geactiveerd.  Remote Access betekent dat het modem vanaf het internet bereikbaar is. XS4ALL heeft onderzocht welke klanten deze functie geactiveerd hebben en neemt contact met hen op.

Klanten die door hun modeminstellingen kwetsbaar zijn voor dit probleem, worden vandaag allemaal geïnformeerd. Zij krijgen per e-mail naar hun XS4ALL-emailadres instructies voor het uitzetten van Remote Access.

Wat kunt u doen?

Weet u niet zeker of de Remote Access op uw modem aanstaat, dan kunt u dat eenvoudig checken via de knop op onze website. De check is alleen uit te voeren vanaf uw eigen internetverbinding. We adviseren onze klanten het wachtwoord van hun Fritzbox en het wachtwoord van telefonie-accounts voor de zekerheid te wijzigen. Gedetailleerde instructies, vindt u hier.

Maatregelen

XS4ALL heeft direct maatregelen genomen, en klanten die door dit probleem getroffen zijn, zijn gebeld. Op dit moment zijn nog niet alle klanten telefonisch bereikt, we gaan door totdat alle klanten op de hoogte zijn. Om de schade te beperken heeft XS4ALL ervoor gekozen telefoongesprekken naar een aantal landen tijdelijk te blokkeren. Mocht het gebeuren dat u daardoor een telefoonnummer niet kunt bereiken, dan spijt ons dat zeer. We doen er alles aan om het probleem op te lossen, zodat de blokkade snel weer kan worden opgeheven.

Kosten

De belkosten die door dit probleem worden veroorzaakt, worden niet aan klanten in rekening gebracht. Onze klanten  kunnen er dus gerust op zijn dat ze hierdoor niet opgezadeld worden met een enorme telefoonrekening. Mocht dat onvoorzien toch gebeuren, dan zullen we dat uiteraard in orde maken.

Inmiddels is er een update uitgebracht voor de firmware van de getroffen modems. We raden onze klanten dringend aan zo snel mogelijk te updaten. Meer informatie is hier beschikbaar.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Bookmark de Permalink. 127 Reacties.

Internetblokkade The Pirate Bay opgeheven!

Niels Huijbregts
XS4ALL'ers horen de uitspraak. Foto: Tycho Müller

XS4ALL’ers horen de uitspraak. Foto: Tycho Müller

Overwinning voor het vrije internet!

XS4ALL hoeft The Pirate Bay niet meer te blokkeren. Dat heeft het gerechtshof vandaag geoordeeld in het hoger beroep van het geschil dat XS4ALL hierover heeft met Stichting Brein. XS4ALL is opgelucht door de uitspraak. We zijn erg blij dat het gerechtshof de informatievrijheid, een grondrecht van alle Nederlandse burgers, in bescherming neemt.

In het vonnis van vandaag oordelen de drie rechters van het Haagse gerechtshof dat een provider  niet gehouden is tot hem onevenredig nadelige of niet-effectieve maatregelen. Dat betekent dat we   maatregelen die geen zin hebben en waar we last van hebben, niet hoeven uit te voeren! De blokkade kan dus weg.

Blokkade The Pirate Bay

Sinds 2010 eist Stichting Brein van Nederlandse internetproviders dat zij The Pirate Bay blokkeren. XS4ALL en Ziggo weigerden dit, waarna Brein een rechtszaak aanspande. In januari 2012 oordeelde de rechtbank dat XS4ALL en Ziggo de torrentwebsite ontoegankelijk moesten maken voor hun klanten. The Pirate Bay was daardoor tot vandaag niet meer rechtstreeks te bezoeken door abonnees van bijna alle Nederlandse internetproviders. De blokkade had overigens geen effect: de bezoekers van The Pirate Bay zijn uitgeweken naar de duizenden andere websites die beschikbaar zijn.

Wij zijn erg blij dit oordeel van het Gerechtshof. De vrijheid van toegang tot informatie wordt hierdoor geborgd. Dat is goed voor de Nederlandse burgers, goed voor het internet en goed voor de internetproviders die hun belangrijke rol neutraal kunnen blijven vervullen.

XS4ALL heeft geen band met The Pirate Bay. Net als Brein zijn wij tegen het zonder toestemming delen van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Als internetprovider is het echter onze taak om als neutrale partij mensen onbelemmerd toegang tot het internet te verschaffen. Door het oordeel van het gerechtshof kunnen we dit blijven doen.

Internet geen bedreiging maar kans

XS4ALL gelooft in de mogelijkheden van het internet. Juist de onbelemmerde vrijheid maakt internet tot ongekende broedplaats van nieuwe mogelijkheden en kansen. Ook voor de entertainmentindustrie; initiatieven zoals iTunes, Spotify en Netflix laten duidelijk zien dat internet juist kansen biedt, in plaats van bedreigingen. De oplossing voor downloaden uit illegale bron ligt niet in de inperking van de vrijheid, maar in het optimaal benutten van deze vrijheid.

Lees hier het hele arrest.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Tags: , , . Bookmark de Permalink. 138 Reacties.

Telecomgegevens voor opsporing eenvoudig te manipuleren

Niels Huijbregts

Nu.nl heeft met medewerking van XS4ALL onthuld dat telecomgegevens voor opsporing eenvoudig te manipuleren zijn. Journalist Brenno de Winter benaderde ons met het verzoek mee te werken aan een test: hij wilde vanaf zijn mobiele telefoon bellen naar een nummer van een XS4ALL klant, om te zien hoe dat gesprek wordt geregistreerd in de database voor de Bewaarplicht. Het nummer waarmee hij belde, zou vervalst zijn. Gespoofd, in tech-taal.

Alle internet- en telefonieproviders in Europa moeten de metadata van alle telefoongesprekken en e-mails op te slaan, zodat opsporingsdiensten daar gebruik van kunnen maken. Zo wordt bijvoorbeeld geregistreerd wie met wie belt en mailt, hoe lang gesprekken duren en waar mensen zich bevinden op het moment dat het gesprek plaatsvindt. Dit is wettelijk verplicht in de Bewaarplicht Telecomgegevens.

De vraag die Brenno de Winter zich had gesteld: als ik mijn ‘afzender-nummer’ vervals, komt dan mijn eigen nummer in de database terecht, of het vervalste nummer? Want als zou blijken dat het vervalste nummer werd geregistreerd, dan zouden de bewaarplicht-gegevens onbetrouwbaar blijken.

De test wees uit dat inderdaad het vervalste nummer werd geregistreerd. Volgens de database had niet Brenno de Winter gebeld, maar heel iemand anders. Dat zorgde voor opschudding. De vereniging van strafrechtadvocaten maakte zich zorgen over de betrouwbaarheid van bewijsmateriaal en in de Tweede Kamer werden kamervragen gesteld aan minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.

Een week later kreeg de zaak een spraakmakend vervolg, toen bleek dat het spoofen van het afzender-nummer niet alleen gevolgen had voor de Bewaarplicht, maar ook voor het aftappen van telefoonlijnen. De Winter ontdekte dat criminelen een eventuele telefoontap op hun lijn eenvoudig zelf kunnen uitschakelen door hun nummer te spoofen.

Helaas geloven sommige beleidsmakers dat elk probleem met technologie eenvoudig kan worden opgelost, zonder oog te hebben voor de nieuwe problemen die het gebruik van technologie met zich meebrengt. Het probleem hier is dat de gegevens die voor de Bewaarplicht worden opgeslagen, nooit bedoeld zijn voor opsporing. De gegevens zijn primair bedoeld voor het technisch tot stand brengen van gesprekken, en voor facturering. Bij een telefoongesprek is het nummer waarnaar wordt gebeld natuurlijk belangrijk. Maar het is technisch niet relevant of het nummer van de beller correct is en ook voor de factuur maakt dat niet uit. Daarom zit er geen controle op de juistheid van dat nummer in het systeem. Later werd in Europa bedacht dat deze gegevens nuttig zouden zijn voor opsporingsdiensten. Maar als je informatie klakkeloos voor andere doelen gaat gebruiken dan aanvankelijk de bedoeling was, dan krijg je dit soort problemen en kan opsporingsinformatie dus zomaar opeens onbetrouwbaar blijken. En dat is zorgelijk, als je weet dat de bewaarplichtgegevens heel vaak opgevraagd worden. In 2012 maar liefst 2,7 miljoen keer!

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Tags: , , . Bookmark de Permalink. 9 Reacties.

Goed voornemen voor 2014: stop de dataverzameling

Niels Huijbregts
Privacy. Foto: roswitha kamps

Privacy. Foto: roswitha kamps

Uit de onthullingen van Edward Snowden vorig jaar bleek dat zo ongeveer iedereen die internet of telefoon gebruikt, wordt afgeluisterd door de Amerikaanse spionagedienst NSA. Daartegen heeft nu een groot aantal wetenschappers verzet aangetekend. Van honderden miljoenen mensen wereldwijd houdt de NSA internetverkeer, telefoon- en e-mailconversaties, social mediagebruik en andere persoonlijke gegevens bij. Dat is in strijd met de fundamenten van de rechtsstaat, zeggen de wetenschappers. Door massaal af te luisteren behandelen de NSA en andere opsporingsdiensten burgers alsof ze verdachten zijn. Burgers zijn onschuldig tenzij er reden is om ze te verdenken, dat is een belangrijk principe in de rechtsstaat. Maar dat principe is overboord gegooid: er wordt inmiddels vanuit gegaan dat iedereen maar beter in de gaten gehouden kan worden.

Heel veel Nederlandse wetenschappers ondertekenden de petitie. Dat is een goed signaal, want veel onthullingen van Snowden waren voor ons niet erg schokkend omdat ze in Nederland al lang praktijk zijn. Zo moeten internetproviders al jaren gegevens opslaan over wie met wie belt en mailt. En zijn we verplicht elke 24 uur een kopie van onze hele klantenadministratie over te dragen aan Justitie.

In Amerika werd zeer verontwaardigd gereageerd op zulke inbreuken op de privacy, maar hier moet het al jaren en lijken maar weinig mensen zich erover op te winden. XS4ALL doet dat wel, al jaren. Laten we daarom hopen dat deze petitie een nieuw tijdperk inluidt. Een tijdperk waarin beter wordt nagedacht over de privacy van alle burgers, waarin we niet zomaar voor de zekerheid alle informatie over alle burgers bijhouden. Een tijdperk waarin iedereen de vrijheid heeft om zich te uiten en de informatie op te zoeken hij of zij wil.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Tags: . Bookmark de Permalink. 33 Reacties.

Uitspraak uitgesteld, maar IPv6 FTW!

Niels Huijbregts
Foto: Internet, door hdzimmermann

Foto: Internet, door hdzimmermann

Grote teleurstelling: vandaag verwachtten we de uitspraak in ons hoger beroep tegen BREIN over het blokkeren van websites. Maar hij kwam niet: de uitspraak is uitgesteld tot 28 januari. Extra teleurstellend is dat de persvoorlichter van het gerechtshof dat al vriendelijk aan de media aan het verkondigen was, ruim voordat de betrokken partijen zelf daarvan op de hoogte waren gesteld. Ik ben groot voorstander van transparantie en vind zeker dat de rechtspraak openbaar moet zijn, maar dit lijkt me toch echt de verkeerde volgorde. Mag dat op 28 januari anders alstublieft?

Maar laat het vooral niet op het humeur drukken, want er is ook goed nieuws: onze IPv6 uitrol gaat als een speer! Op dit moment gebruikt ongeveer 30% van al onze klanten actief IPv6. En gelijk hebben ze! Wereldwijd neemt het gebruik van IPv6 snel toe, zeker nu in Azië al een tijdje de IPv4-adressen helemaal op zijn. Dus wie het belangrijk vindt met het hele internet te kunnen communiceren, moet mee op IPv6. En ook voor gamers is er een goede reden om IPv6 te gaan gebruiken: Microsoft maakte in oktober bekend dat gamen op de Xbox One beter gaat via IPv6, omdat via IPv6 beter P2P-verbindingen kunnen worden gelegd, door het gebrek aan NAT. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je tegenstander ook via IPv6 verbindt. In Nederland betekent dat dat je dus tegen andere XS4ALL-klanten moet gamen, want de meeste andere providers vinden IPv6 nog steeds niet belangrijk. We zijn de enige grote aanbieder: van het totale IPv6-verkeer dat internetknooppunt AMS-IX verwerkt, is een substantieel deel van XS4ALL-klanten en ik durf zelfs te beweren dat de groei van het IPv6-verkeer op AMS-IX het afgelopen jaar, gelijk opgaat met met de groei van het aantal IPv6-gebruikers bij ons.

Voor wie dit stukje teveel onduidelijke termen bevat: lees over IPv6 op www.xs4all.nl/klant/ipv6

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Tags: . Bookmark de Permalink. 18 Reacties.

Open WiFi – je verbinding met iedereen delen?

Jacques Schuurman

Bijna iedereen heeft tegenwoordig een draadloos netwerk en een WiFi modem, bij voorkeur beveiligd met versleuteling en een specifiek wachtwoord. Zo voorkom je dat anderen gebruik kunnen maken van het netwerk en er op kunnen rondneuzen. Steeds meer WiFi modems bieden echter de mogelijkheid tot een tweede, open netwerkomgeving, bedoeld om gasten toe te laten. Is zo’n open WiFi een goed idee of niet?

Hoe werkt open WiFi?
Een draadloos netwerk heeft een unieke naam zodat je je draadloze modem kunt onderscheiden van de modems van je buren. Dit heet de Service Set Identifier (SSID). Met het juiste wachtwoord maak je verbinding met het netwerk en kun je via deze (vaste) verbinding het internet op. Tegenwoordig zijn steeds meer WiFi modems in staat om naast een eerste (min of meer private) SSID nog een tweede actief te hebben. Zo’n tweede SSID, open en zonder wachtwoord, is dan bedoeld om gasten wel toe te laten tot het internet, maar niet tot de overige voorzieningen op het lokale netwerk. Ideaal voor gastgebruik. Sommige modems kun je nog verder instellen, zoals het filteren van bepaalde poorten en/of het reguleren van de netwerkcapaciteit die de gast gebruikt.

Voordelen gastgebruik
Via een tweede, open WiFi kun je dus met een vaste aansluiting je internetverbinding delen met anderen, die je niet hoeft te kennen of een wachtwoord hoeft te geven. Makkelijk, bijvoorbeeld voor kleine zelfstandige ondernemingen, praktijkruimtes en vergelijkbare situaties. Maar het kan nog grootser. Waarom zou je niet bijvoorbeeld in een hele straat, wijk of zelfs gemeente iedereen kunnen bewegen zo’n gastnetwerk te activeren, en als er dan overeenstemming is over één uniforme SSID, kan een gastgebruiker “roamen” langs alle particuliere WiFi-netwerken die meedoen. Een mooi gebaar en een invulling van het ‘community’-denken.

Consumenten worden provider
Aan deze benadering kleven wat haken en ogen. Ten eerste is er de wet- en regelgeving. Als particulieren in een bepaald gebied massaal vrije toegang verlenen tot het internet, gaan zij in feite (collectief) als provider opereren. Volgens de wet zijn zij dan aan te merken als een “aanbieder van openbare telecomdiensten”. Dit brengt de nodige rechten en plichten met zich mee. De huidige wet voorziet hier slecht in, en beschouwt consumenten als “eindpunt” van het internet, niet als “tussenstation” – en dat is het geval zodra zij toegang verlenen aan (onbekende) derden.

Risico’s
Laat je gasten toe op je internetverbinding, dan is er technisch gezien geen onderscheid tussen jouw verkeer en dat van een onbekende en tijdelijke gast. Beide verkeersstromen zijn afkomstig van hetzelfde aansluitpunt (de DSL-, kabel-, of glasaansluiting op jouw naam). Levert dat internetverkeer problemen op, dan kan er dus geen onderscheid worden gemaakt tussen jouw aandeel en dat van de tijdelijke passant. De hoofdeigenaar wiens naam en adres bekend zijn, zal dus aangesproken worden op eventuele problemen. Dit kan in extreme gevallen gaan om vermeende strafrechtelijke gedragingen. Je moet dus aannemelijk maken dat een ander het betreffende verkeer gegenereerd heeft (en liefst ook diens personalia kennen), anders kun je zelf in het gedrang komen vanwege (strafrechtelijk) onderzoek en/of de blokkade van internetverkeer op grond van het beleid van de provider.

Voorwaarden van providers
Een ander risico is dat (bijvoorbeeld) buren permanent gratis meeliften met de internetverbinding van een betalende gebruiker. Marktoverwegingen, gevoegd bij het eerder beschreven risico van (on)bedoeld misbruik, hebben de meeste providers ertoe bewogen in hun algemene voorwaarden op te nemen dat het gebruik van de internetverbinding door derden niet is toegestaan. Formeel gesproken handelt iemand die zijn internetverbinding via een open WiFi-verbinding deelt met onbekende derden, in strijd met zulke algemene voorwaarden.

Overigens zijn er providers, waaronder Ziggo, die hun klanten stimuleren om het modem juist open te zetten voor onbekenden, maar dan via een controlelaag die de provider zelf beheert, zodat alleen andere klanten van diezelfde provider kunnen profiteren van gastgebruik. Deze initiatieven zijn in feite door de provider in kwestie zelf geïnitieerd, en staan los van de overwegingen die hier zijn beschreven.

De conclusie
Is het dan een totaal onzinnig idee? Helemaal niet. Regelgeving in het algemeen weerspiegelt vaak hoe “men” er nu over denkt – voortschrijdende technologie of gebruik daarvan zal vroeg of laat zijn weerslag hebben in de geldende wet- en regelgeving. Ook zullen er steeds meer technische oplossingen voorhanden komen die het voor een “eenvoudige” gebruiker makkelijker maken de eigen internetverbinding via een open WiFi op een veilige en verantwoorde wijze te delen met onbekenden. Vooralsnog echter luidt het advies om de eigen WiFi niet open te stellen via een gast-SSID aan toevallige passanten.

Jacques Schuurman
Security Officer bij XS4ALL

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Tags: , . Bookmark de Permalink. 32 Reacties.

Samen tegen botnets

XS4ALL

aixVandaag heeft de Abuse Information Exchange bekend gemaakt dat AbuseHUB officieel van start is gegaan. Dit systeem verwerkt centraal informatie over botnetbesmettingen in Nederland, met als doel besmette computers sneller te detecteren en internetgebruikers beter en sneller te helpen als hun computer besmet is met een virus. Zo kunnen botnets effectiever bestreden worden en wordt de internetveiligheid in Nederland verder verhoogd. XS4ALL is een van de initiatiefnemers van de Abuse Information Exchange.

Aantal besmettingen is hoog en stijgt

Botnets zijn netwerken van computers die zonder medeweten van hun eigenaar besmet zijn met een virus of andere kwaadaardige software. Ze kunnen daardoor door derden worden misbruikt. Botnets worden op grote schaal ingezet voor het versturen van spam en voor het uitvoeren van cyberaanvallen. De botnetsoftware zorgt op de besmette computer meestal voor weinig problemen en wordt door eindgebruikers vaak niet eens opgemerkt. Maar botnets kunnen grote overlast en schade veroorzaken voor anderen. Volgens onderzoek van de TU Delft heeft 5 tot 10 % van consumenten jaarlijks te maken met een botnetinfectie. Abuse Information Exchange wil dit percentage omlaag brengen.

Krachtig optreden

Abuse Information Exchange is vorig jaar opgericht door acht internetproviders en SIDN, met steun van het ministerie van EZ. Sindsdien is de AbuseHUB ontworpen en gebouwd en na een uitvoerige testfase is de AbuseHUB nu gereed en vandaag officieel in gebruik genomen. Gert Wabeke, voorzitter van Abuse Information Exchange: “Meldingen over botnetbesmettingen worden door de AbuseHUB verzameld, geanalyseerd, gesorteerd en verzonden naar de aangesloten leden. Op deze manier krijgen bijvoorbeeld de internetproviders een actueel overzicht van besmettingen in hun netwerk en kunnen ze zeer snel en gericht actie ondernemen om de botnetbesmetting te verwijderen. Hierdoor beperken we de schade die een botnet aan kan richten en besparen ze kosten.“

XS4ALL is initiatiefnemer en actief deelnemer aan de samenwerking. Daardoor kunnen we onze klanten sneller en beter helpen als ze malware op hun computer hebben, en kan de schade die besmetting kan veroorzaken, worden verminderd.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Bookmark de Permalink. 5 Reacties.

Internetcriminaliteit uitgelegd

Niels Huijbregts

100.000 euro hackCybersecurity is een lastig onderwerp. Er is heel veel aandacht voor in de media en op andere plaatsen. Iedereen weet dat je sterke wachtwoorden moet kiezen, dat je niet in phishing-berichten moet trappen. Dat je  zorgvuldig moet omgaan met je persoonlijke gegevens online. Maar toch worden veel mensen het slachtoffer van internetcriminaliteit. Kennelijk denken ze ten onrechte dat zoiets hen niet zal gebeuren.

Om te zien hóe het mensen overkomt, is het erg interessant om dit filmpje op LiveLeak te bekijken, waarin in vijf stappen wordt uitgelegd hoe iemand 100.000 euro verdient met cybercrime. Met eenvoudig gekochte pinpassen, vriendelijke telefoongesprekken naar nietsvermoedende bank-klanten en een vluchtje naar Oekraïne voor cybercrime op professioneel niveau.

Om internetveiligheid nog beter op ieders netvlies te krijgen, organiseert het Nationaal Cyber Security Center Alert Online, met een heleboel activiteiten, informatie en praktische tips voor online veiligheid. XS4ALL werkt daaraan mee: we zijn actief in de Abuse Information Exchange, een vereniging waarin een aantal Nederlandse internetproviders samenwerken voor een betere en snellere bestrijding van botnets. Digibewust maakte in het kader van Alert Online het filmpje over de 100.000 euro hack. Op hun site leggen ze uit waarom.

EDIT: het filmpje 100.000 euro hack is door YouTube offline gehaald vanwege ‘oplichtingspraktijken’. Sindsdien is het te zien op LiveLeak. Voor alle duidelijkheid: het filmpje was niet echt, het was alleen bedoeld om mensen bewust te maken van internetcriminaliteit. Ik denk dat het voor YouTube net iets tè realistisch was :-)

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Tags: , , . Bookmark de Permalink. 3 Reacties.

Beste triple play provider!

XS4ALL
foto: Number 1 door Leo Reynolds

foto: Number 1 door Leo Reynolds

De tweemaandelijkse providermonitor van de Consumentenbond heeft XS4ALL opnieuw uitgeroepen tot beste triple play provider van Nederland. Triple play betekent internet, televisie en bellen.

De Consumentenbond onderzoekt elke twee maanden hoe mensen hun provider ervaren: of de kwaliteit van de diensten goed is, hoe providers met storingen omgaan, en of klanten over het algemeen tevreden zijn met hun provider. XS4ALL voert de lijst van triple play providers aan met een halfjaarlijkse score van 8 punten en een actuele score van 7,9.

In de resultaten van deze maand valt helaas op dat we niet goed scoren in de categorie ‘storingsvrij tv’. Dat komt waarschijnlijk door een televisiestoring waardoor sommige klanten 24 uur geen tv hebben kunnen kijken. We hebben ook wat kleine opstartproblemen gehad met Serie Opnemen, dat in september geïntroduceerd is. Erg vervelende incidenten, maar gelukkig hadden we ze snel onder controle. De klanten die last hebben gehad van de televisiestoring hebben we allemaal twee films aangeboden om de vervelende ervaring goed te maken.

We zijn altijd keihard aan het werk om de beste provider van Nederland te blijven. De providermonitor helpt ons begrijpen wat klanten waarderen, en  waar we nog beter ons best op moeten doen. Het onderzoek komt tot stand door onderzoek onder een groot aantal consumenten. U kunt ook meedoen: meld u aan als panellid!

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Tags: , . Bookmark de Permalink. 16 Reacties.