XS4ALL Weblog

Juridisch spektakel

Niels Huijbregts

Gisteren was de zitting in hoger beroep in de zaak van XS4ALL en Ziggo tegen BREIN over de blokkade van de website van de Pirate Bay. Op International Talk Like A Pirate Day, dus complimenten aan het Hof voor hun gevoel voor humor bij het bepalen van de zittingsdatum :-) De zaal zat goed vol belangstellenden: er was niet genoeg plaats op de banken dus mensen moesten op de grond zitten.

Omdat XS4ALL en Ziggo het hoger beroep hadden ingesteld, mochten wij als eerste het woord nemen. Advocaat Christiaan Alberdingk Thijm opende zijn pleidooi met een verwijzing naar de omstreden Amerikaanse wetsvoorstellen SOPA en PIPA, die filteren van buitenlandse websites in Amerika mogelijk moesten maken maar werden afgeschoten nadat grote websites als Google een dag op zwart waren gegaan uit protest. President Obama sprak daarna de wijze woorden “We will not support legislation that reduces freedom of expression, increases cybersecurity risk, or undermines the dynamic, innovative global internet (…)”. Helaas was de rechter in Nederland minder wijs, want vrijwel op datzelfde moment werden XS4ALL en Ziggo verplicht de websites en IP-adressen van The Pirate Bay te blokkeren. Daarmee was de toon van de zitting gezet: we hadden het hier over een zaak van groot belang: burgerrechten, internetveiligheid en het innovatieve karakter van het internet staan op het spel. BREIN-advocaat Joris van Manen sprak over ‘de grootste inbreuk in de geschiedenis van de mensheid’.

De zitting duurde lang en was een prachtig juridisch spektakel. Opvallend is dat iedereen het internet telkens weer probeert te vergelijken met anderen dingen. Het DNS-systeem is een soort telefoonboek, The Pirate Bay is een soort Zwarte Markt van Beverwijk, het internet is een soort wegennetwerk en dus moet de afslag Beverwijk dicht. Of de bestemming Beverwijk moet uit de TomToms verwijderd worden. Of de bus mag niet meer stoppen in Beverwijk. BREIN-advocaat Van Manen ging zelfs zo ver dat zijn vergelijkingen niet meer te volgen waren: het probleem moest gezien worden als ‘gassies van Al-Qaeda’ die gif in de waterleiding gooien. Gelukkig hadden de rechters eerder een belangrijke internetzaak behandeld, en wisten ze dus al wat het internet is en hoe peer-to-peer werkt.

Werkt blokkeren wel?

De belangrijkste vraag van de zitting: heeft de blokkade van de website van The Pirate Bay wel zin? Een vergaande maatregel als het preventief censureren van informatie moet proportioneel en subsidiair zijn, zegt de wet. Dat betekent dat de maatregel in verhouding moet staan tot het probleem dat je ermee wilt oplossen, en dat de maatregel alleen mag worden opgelegd als er geen andere, minder vergaande maatregelen mogelijk zijn. Om te beoordelen of de maatregel proportioneel is, moet je eerst kijken of de maatregel wel werkt. Nu we ruim anderhalf jaar aan het blokkeren zijn, moet  redelijk eenvoudig zijn vast te stellen of de blokkade zin heeft, zou je denken. Maar dat bleek niet zo.

XS4ALL en Ziggo lieten met rapporten van TNO en de Universiteit van Amsterdam zien, dat er niet minder wordt gedownload sinds de blokkade werd ingesteld. Er was zelfs een lichte stijging te zien in het bittorrentverkeer. Omdat met de blokkade van The Pirate Bay niet de muziek en films worden geblokkeerd, maar alleen de wegwijzers naar die muziek en films, kan het downloaden gewoon doorgaan.

BREIN vindt juist dat de blokkade zeer effectief is: uit haar eigen onderzoek blijkt dat bezoek aan The Pirate Bay met 80% is afgenomen sinds de blokkade. En dat is goed, want het gaat erom mensen als ‘mijn nichtje en mijn tante’ van The Pirate Bay te weren, zegt Van Manen, mensen die geen proxy of TOR kunnen gebruiken. De stijging in het bittorrentverkeer die zou blijken uit de rapporten, komt doordat allerlei games hun updates via bittorrent distribueren en doordat ‘heel Facebook tegenwoordig via bittorrent gaat’. Dat laatste is echt onzin, betoogde Alberdingk Thijm: Facebook gebruikt bittorrent om tussen haar eigen servers informatie uit te wisselen. Dat verkeer gaat niet via internet access providers en is dus niet zichtbaar in de onderzoeken. Over de onderzoeken had Van Manen nog wel een mening: TNO had zich vergist en de onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam praten hun broodheren naar de mond, daar zouden ze zich voor moeten schamen!

Internetveiligheid

De blokkade vormt ook een belemmering voor de internetveiligheid, zegt XS4ALL. Die is onder andere gebaseerd op betrouwbaarheid van nameservers (als je het adres van je bank intypt moet je erop kunnen vertrouwen dat je ook daadwerkelijk op de server van je bank uitkomt, NH). De blokkade die door de rechter is opgelegd, dwingt de nameservers van Ziggo en XS4ALL te liegen, want in plaats van de website van de Pirate Bay krijg je een blokkadepagina te zien. Datzelfde trucje wordt door internetcriminelen gebruikt, dan heet het DNS poisoning. Al jaren wordt gewerkt aan een beveiligde versie van DNS, die DNS poisoning onmogelijk moet maken. Die oplossing, DNSSEC, kan door XS4ALL en Ziggo niet volledig worden geïmplementeerd omdat dat in strijd zou zijn met het vonnis. De internetveiligheid is dus in het geding. Onzin, vond Van Manen: aan DNSSEC wordt al sinds de jaren ’90 geknutseld en het werkt nog steeds niet: ‘DNSSEC is een doodgeboren kindje’. Daar zullen veel internetprofessionals het niet mee eens zijn: DNSSEC wordt grootschalig ingezet en Nederland is daarbij een van de koplopers in de wereld!

Wat is dan wel effectief?

Maar terug naar de vraag van proportionaliteit en subsidiariteit. Een blokkade mag alleen als er geen enkele minder vergaande maatregel mogelijk is. Zijn die er dan niet? Jawel, betoogden XS4ALL en Ziggo. Aantrekkelijke legale alternatieven zijn de beste manier om downloaden uit illegale bron het hoofd te bieden. iTunes laat al jaren zien dat het heel goed mogelijk is te concurreren met het gratis aanbod van The Pirate Bay. En sinds Spotify wordt aangeboden is een significante daling van het aantal muziektorrents waar te nemen. De entertainmentindustrie is simpelweg te lang blijven vasthouden aan haar oude model van het verkopen van doosjes, en had te laat door dat consumenten de doosjes niet meer wilden en hun muziek liever per liedje downloaden. BREIN, ‘de bezemwagen van de industrie’, aldus Ziggo-advocaat John Allen, verdedigt de kneusjes die niet mee konden komen met de ontwikkelingen. De echte oplossing van het probleem zou de industrie vinden door te innoveren en zich aan te passen aan de moderne tijd.

Een andere goede manier om downloaden uit illegale bron tegen te gaan, is voorlichting. Door erover te praten en er aandacht aan te besteden in het debat en in het nieuws, daalt het aantal downloaders. Dat bleek toen in Frankrijk werd gedebatteerd over HADOPI, de inmiddels al weer teruggedraaide controversiële wet die downloaders na drie waarschuwingen volledig afsloot van het internet. Tijdens de debatten, toen het onderwerp veel besproken was, was een afname in torrentverkeer te zien. Toen de wet eenmaal van kracht was, nam het verkeer weer toe. Je kunt er dus beter over praten dan blokkeren. Maar ook het aanpakken van individuele inbreukmakers zou minder vergaand zijn dan een maatregel die alle internetters treft. Er zijn kortom voldoende alternatieve mogelijkheden om online piraterij tegen te gaan.

Maar is het doel van de blokkade nou het ontoegankelijk maken van The Pirate Bay, of het tegengaan van online piraterij, wilde de rechter nog weten. Volgens BREIN is dat het afsluiten van The Pirate Bay. XS4ALL-advocaat Alberdingk Thijm: ‘Het doel kàn alleen maar zijn het tegengaan van downloaden uit illegale bron.’

De uitspraak komt op 17 december.

Meer? Lees de verslagen van Webwereld en Tweakers, die ook bij de zitting aanwezig waren.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Tags: , , , , . Bookmark de Permalink. 17 Reacties.

Hoger Beroep tegen BREIN

Niels Huijbregts

Vandaag is de zitting in hoger beroep tegen BREIN, over blokkeren van de website van The Pirate Bay.

Sinds februari 2012 blokkeert XS4ALL een aantal IP-adressen en domeinen van The Pirate Bay. Dat moest van de rechter, in de zaak die de stichting BREIN had aangespannen tegen Ziggo en XS4ALL. We zijn het daar niet mee eens, en daarom zijn we direct na het vonnis in hoger beroep gegaan. Vandaag mochten we aan het Hof uitleggen wat onze bezwaren zijn.

Dat zijn er een heleboel, maar het belangrijkste bezwaar is wel dat blokkade van een website een inbreuk is op de burgerrechten zoals ze in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zijn vastgelegd. En nee, daarmee bedoel ik niet dat het downloaden van muziek en films een burgerrecht is. Ik zal uitleggen wat ik wel bedoel.

Op de website van The Pirate Bay kun je geen films en muziekbestanden downloaden, er staan alleen wegwijzers naar die bestanden. De bestanden zelf staan op de computers van anderen.

Dat is belangrijk omdat het doel van BREIN natuurlijk is om het downloaden van films en muziekbestanden te laten stoppen. Dat gebeurt niet door de website met de wegwijzers te blokkeren. TNO en de Universiteit van Amsterdam hebben dat onderzocht en beide concluderen ze dat er sinds de blokkade niet of nauwelijks minder wordt gedownload. De blokkade is dus niet effectief. BREIN claimt dat de blokkade wel effectief is, omdat uit hun onderzoek blijkt minder mensen de website van The Pirate Bay bezoeken. Dat is natuurlijk logisch: die website is immers geblokkeerd. Maar dat bewijst niet dat de blokkade het beoogde effect heeft: er wordt immers niet minder gedownload.

De blokkade van de website zorgt er dus niet voor dat er minder muziek en films gedownload worden. Dat raakt aan een principieel punt: de inhoud van een website kan op elk moment veranderen, dus wanneer je een blokkade oplegt, blokkeer je ook materiaal dat nu nog niet op de site staat, maar er in de toekomst op komt te staan. Dat heet preventieve censuur.

En preventieve censuur botst met onze burgerrechten: het is een inbreuk op de vrijheid van nieuwsgaring en de vrijheid van meningsuiting. In het EVRM staat dat dat alleen is toegestaan als dat noodzakelijk is in een democratische samenleving. En dan komen we terug bij het vorige punt: de effectiviteit. Iets wat niet werkt, kan onmogelijk noodzakelijk zijn. Dus doorstaat de blokkade de toets van het EVRM niet.

De blokkade van The Pirate Bay is dus in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. En hoe ernstig het ook is dat op grote schaal films en muziekbestanden uit illegale bron worden gedownload, een inbreuk op de burgerrechten kan natuurlijk nooit de juiste oplossing zijn.

Het pleidooi van XS4ALL’s advocaten is hier te downloaden.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Tags: , , , . Bookmark de Permalink. 19 Reacties.

In de aanval tegen botnets

Niels Huijbregts

Trojans gevondenBotnets zijn netwerken van computers die besmet zijn met malware zoals een virus of een trojan. Ze bestaan soms uit honderdduizenden computers die zonder dat hun eigenaren dat weten, worden gebruikt om spam te versturen of aanvallen uit te voeren en andere narigheid uit te halen. Ze veroorzaken veel schade en daarom treedt XS4ALL op tegen besmette computers. Zodra we weten dat de computer van een klant besmet is, leiden we de verbinding om naar een afgeschermd gedeelte van het netwerk, zodat de malware geen kwaad meer kan doen. Dan nemen we contact op met de betreffende klant zodat het probleem kan worden opgelost en de klant weer gewoon zonder problemen op internet kan.

 Hoe ziet XS4ALL dat er een besmetting is?

XS4ALL houdt niet al het internetverkeer in de gaten, op zoek naar besmettingen. Dat kunnen we niet en dat willen we ook niet: we vinden het erg belangrijk dat onze klanten kunnen internetten zonder dat er over hun schouder wordt meegekeken. Maar hoe weten we dan dat er sprake is van een besmetting? Dat kan op verschillende manieren. De meest gebruikte is door spam te verzamelen.

Vrijwel alle spamberichten ter wereld worden verzonden via besmette computers. Door op grote schaal spamberichten te verzamelen en te analyseren, kun je zien waar de berichten vandaan komen. En dus waar de besmettingen zich bevinden. Als we zien dat spamberichten afkomstig zijn van een IP-adres van een van onze klanten, weten we dat die klant een besmette computer op zijn verbinding heeft. We nemen dan maatregelen om te voorkomen dat er nog meer spam verstuurd wordt, en stellen de klant op de hoogte. Met hulp van ons abuse centre kan de klant het probleem dan oplossen.

Samenwerking ISP’s

Vrijwel alle internetproviders gaan zo te werk. En vrijwel alle internetproviders zijn daarom via spam analyse en andere methodes besmettingen aan het opsporen. Daarbij stuiten we ook vaak op besmettingen in de netwerken van andere providers. Daarom heeft een aantal providers besloten samen te werken in botnetbestrijding. Door gezamenlijk, centraal besmettingen te analyseren en door kennis en informatie over besmettingen met elkaar te delen. Daardoor kan sneller worden opgetreden tegen besmettingen en kunnen ze dus worden verholpen voordat ze veel schade veroorzaken.

RTL Nieuws

De internetproviders hebben  de vereniging Abuse Information Exchange opgericht om hun samenwerking onder te brengen in een officiële organisatie. RTL Nieuws besteedde er gisteravond aandacht aan. Voor het nieuwsitem werd gefilmd bij XS4ALL op kantoor, en op locatie bij een klant thuis. Die klant had sinds die ochtend een besmetting en was dus in het afgeschermde netwerk geplaatst. In plaats van een telefoontje van onze helpdesk, werd de klant gebeld door onze perswoordvoerder, met het verzoek of RTL die middag mocht langskomen met een cameraploeg. Dat mocht: we waren welkom en werden hartelijk ontvangen met koffie en koekjes. Het was nogal een overval: de woonkamer stond vol met mensen en apparatuur, en het bleek nog helemaal niet zo eenvoudig om het probleem op te lossen. Maar gelukkig is het allemaal gelukt en konden we de klant met een schone, veilige computer achterlaten.

Het item is nog te bekijken op de website van RTL. Bekijk ook de informatie over veilig internetten op onze helpdeskpagina’s.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Bookmark de Permalink. 8 Reacties.

Wil Kuijpers wint de 20-jaar-XS4ALL fotowedstrijd!

XS4ALL

winnaar fotowedstrijdTer ere van de 20e verjaardag van XS4ALL organiseerden we aan het begin van de zomer een fotowedstrijd. In de twintig jaar van ons bestaan is internet enorm veranderd. Zat je vroeger achter je 486 of Pentium I met inbelmodem en was ‘internetten’ iets waar je een avond voor ging zitten, inmiddels is internet overal: binnen en buiten, op terrassen, in de trein, op perrons, in elke wachtrij, op school, in het bos, in bed. Zelfs katten zitten op internet, opa’s en oma’s skypen vanaf Tenerife, of Lutjebroek. Baby’s swipen met gemak met de iPad over het net!

Zoals gezegd, er is heel veel veranderd de afgelopen twintig jaar. Daarom was de opdracht van de fotowedstrijd: Breng het internet in beeld, toen, nu, in de toekomst. Bepaald geen makkelijke opgave, maar toch ontvingen we een heleboel mooie inzendingen. Elke maand kozen we daaruit de vijf beste, waar vervolgens op gestemd kon worden. Zo werd uiteindelijk duidelijk wie de grote winnaar zou zijn: Wil Kuijpers, met zijn foto ‘Desperately waiting for glassfiber internet speed’. Wil wint dus de Sony RX100. Van harte gefeliciteerd!

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Bookmark de Permalink. 2 Reacties.

Save the date: 19 september pleidooi in het hoger beroep over blokkeren The Pirate Bay

Margreth Verhulst

Op donderdag 19 september vindt het pleidooi plaats in de zaak van XS4ALL en Ziggo tegen Brein over het blokkeren van The Pirate Bay.

 

Hoe effectief is de blokkade van The Pirate Bay in Nederland? Deze vraag staat centraal in een spraakmakend onderzoek dat gepubliceerd werd op 22 augustus. Het onderzoek is uitgevoerd door het Instituut voor Informatierecht (IViR), System and Network Engineering (SNE) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en onderzoeksbureau CentERdata.

De conclusie van het onderzoek: de blokkade heeft nagenoeg geen effect gehad op het aantal mensen dat wel eens downloadt uit illegale bron. Dit ondersteunt ons argument dat de blokkade niet effectief is, niet noodzakelijk is en zeker geen inbreuk rechtvaardigt op een grondrecht van onze klanten, namelijk het recht op informatievrijheid. Om het Hof hiervan te overtuigen zullen wij het onderzoek dan ook als productie indienen voor het pleidooi dat op 19 september om 9.30 uur zal plaatsvinden bij het Hof in Den Haag.

Zoals ik in mijn blog van 18 april al schreef, is deze zaak heel belangrijk voor ons en ook voor het internet als zodanig. We strijden er voor om het zeer omstreden vonnis van de rechtbank Den Haag, waarbij voor het eerst een ISP werd gedwongen om een website uit het buitenland ontoegankelijk te maken, ongedaan te maken. Het Hof kan een blokkade nog afwijzen en de informatievrijheid laten zegevieren.

Wij nodigen u graag uit om naar de zitting te komen. De zitting is openbaar en publiek is van harte welkom. Zorg dat u op tijd komt want het kan druk worden!

Eerdere berichtgeving over deze zaak:

18 april 2013: Update: hoger beroep over blokkeren The Pirate Bay
4 juli 2013: Torrents toegenomen sinds blokkade Pirate Bay
26 juni 2012: Update: rechtszaak over blokkade Pirate Bay
12 maart 2012: XS4ALL blijft strijdvaardig! Een update na de blokkade
1 februari 2012: 1 februari 2012: een zwarte dag voor het internet
16 januari 2012: XS4ALL moet website blokkeren: de gevolgen van het vonnis
11 januari 2012: Rechter beveelt website te blokkeren
13 oktober 2010: Eerste stap in Bodemprocedure Brein tegen XS4ALL
19 juli 2010: Rechter beslist in voordeel van Ziggo en XS4ALL
24 juni 2010: Samen tegen internetcensuur

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Tags: , , . Bookmark de Permalink. 48 Reacties.

Privacyjaarverslag 2012

XS4ALL

XS4ALL vindt privacy erg belangrijk. Daarom hebben we een streng privacyreglement, waarin staat beschreven hoe wij zelf, en de partijen waarmee we samenwerken, om moeten gaan met persoonlijke informatie van klanten. XS4ALL heeft een privacy officer, die onafhankelijk toeziet op de naleving van het reglement. De privacy officer treedt bovendien op als adviseur over privacy kwesties en houdt bij welke veranderingen, incidenten en andere belangrijke zaken zich met betrekking tot de privacy voordoen bij XS4ALL. De privacy officer publiceert elk jaar een rapport, het privacyjaarverslag.

In 2012 was Cynthia Maasbommel onze privacy officer. In haar rapport beschrijft zij hoe de privacy juridisch en praktisch geregeld is, welke overwegingen XS4ALL heeft gemaakt en welke incidenten zich hebben voorgedaan.

Transparantie is volgens XS4ALL een belangrijk onderdeel van privacy. Mensen die hun persoonlijke gegevens aan een organisatie overhandigen – zoals in ons geval onze klanten bijvoorbeeld hun naam, adres en e-mailadres aan XS4ALL toevertrouwen – moeten erop kunnen rekenen dat met die gegevens netjes wordt omgesprongen. Maar vertrouwen alleen is niet genoeg: ze moeten kunnen controleren hoe die organisatie met de gegevens omgaat: welke regels daarvoor zijn opgesteld en hoe die regels worden nageleefd. Daarom zet XS4ALL vandaag het privacyjaarverslag openbaar op haar website. Zodat iedereen zelf kan zien wat privacy bij XS4ALL betekent.

Privacyjaarverslag 2012

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Bookmark de Permalink. Reageren uitgeschakeld.

XS4ALL opnieuw nummer 1 Providermonitor

XS4ALL
Number one, by Klaus M

Number one, by Klaus M

De Consumentenbond heeft opnieuw XS4ALL uitgeroepen tot beste triple play-provider. In de Providermonitor van augustus 2013 staat XS4ALL bovenaan de lijst van providers die internet, televisie en bellen aanbieden, met een actueel rapportcijfer van 8,0 en een halfjaarlijks gemiddelde van 7,9. Net als in de vorige providermonitor krijgen we een 7,1  voor omgang met storingen, de hoogste score van alle providers. Dit is weer een groot compliment aan alle XS4ALL-medewerkers die zich zo hard inzetten voor onze klanten en diensten!

Als we de resultaten van de vorige providermonitor – van juni – vergelijken met de actuele resultaten, dan is te zien dat de beoordeling van internet en televisie helaas met een tiende punt gedaald zijn, daar moeten we aan werken! Telefonie blijft onveranderd hoog gewaardeerd  op 8,6 en ook de algehele tevredenheid staat onveranderd op 7,7. XS4ALL scoort op alle punten hoger dan de andere triple-play providers, daar zijn we super trots op!

De providermonitor komt tot stand door onderzoek onder een groot aantal consumenten. U kunt ook meedoen: meld u aan als panellid! Zo helpt u ons begrijpen wat klanten waarderen, en waar we nog beter ons best op moeten doen.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Tags: , . Bookmark de Permalink. 19 Reacties.

XS4ALL stuurt netwerkbeveiligingsteam door Nederland

XS4ALL

YSEind 2012 liet de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid onderzoeken hoe het gesteld is met netwerkbeveiliging onder consumenten. Het resultaat: 1% van de Nederlanders heeft thuis bewust een onbeveiligd netwerk, terwijl 8% niet weet of het eigen netwerk beveiligd is. Waarmee ze in potentie een makkelijke prooi zijn voor cybercriminelen. Om de veiligheid en privacy van zoveel mogelijk internetters te kunnen waarborgen, heeft provider XS4ALL besloten tot actie over te gaan

Een team van experts van XS4ALL gaat in augustus letterlijk de straat op, om onbeveiligde draadloze netwerken op te sporen. Vervolgens wordt ter plekke, na overleg met de eigenaren, de benodigde beveiliging ingebouwd. “Wij willen iedereen van een veilige internetverbinding voorzien”, aldus Niels Huijbregts van XS4ALL. “Als onbevoegden op je netwerk komen kan dat echt verstrekkende gevolgen hebben. Ze kunnen vrijuit rondneuzen op je computer, persoonlijke bestanden inzien of bijvoorbeeld je e-mails lezen als je een onbeveiligd wifi-netwerk hebt.”

Adressen waar XS4ALL is langsgeweest om het netwerk te beveiligen, worden voorzien van een ‘keurmerk’. Huijbregts: “Een prettig gevoel voor de bewoners, en een statement naar cybercriminelen. Want elk keurmerk betekent dat er weer een netwerk minder is waarop ze ongestoord kunnen inbreken.”

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Bookmark de Permalink. 20 Reacties.

OHM2013

Niels Huijbregts
OHM2013, by Russ Garrett

OHM2013, by Russ Garrett

Op een aantal weilanden bij Alkmaar waren vorige week duizenden hackers uit de hele wereld samengekomen voor hackerconferentie OHM2013. Om te luisteren naar presentaties, om te leren in workshops, om hun projecten te laten zien en gewoon om lol te hebben: OHM was een camping / festival / conferentie waar dag en nacht, non-stop een heleboel te beleven was. XS4ALL was er bij.

Security

OHM was de 7e editie van een festival dat sinds 1989 elke vier jaar in Nederland wordt georganiseerd. Voor XS4ALL zijn dit  belangrijke evenementen: op dit soort bijeenkomsten wordt de toekomst van het internet bedacht, besproken en gemaakt. Er was een overweldigend aantal presentaties en workshops dit jaar met onder andere veel aandacht voor security. Door Wikileaks en Edward Snowden is de laatste tijd duidelijk geworden dat we als burgers en consumenten niet zozeer hoeven vrezen dat kwaadaardige hackers stiekem op onze computer kijken: het blijken overheden en grote bedrijven die de internetcommunicatie van burgers op grote schaal afluisteren. Omdat we het internet niet als massa-surveillanceapparaat bedoeld hadden, zijn veel hackers aan het werken aan oplossingen voor dat probleem. Zodat mensen weer vrij en onbespied kunnen communiceren. Niet dat iedereen zoveel geheimen heeft, maar gewoon omdat we burgers van een vrij land zijn en we dus het recht hebben om in vrijheid te communiceren zonder dat er iemand virtueel over onze schouder meekijkt. Er wordt daarom veel gesproken over – en gewerkt aan end-to-end encryption toepassingen: programma’s die het internetverkeer volledig versleutelen.

XS4ALL Denktank, hack-uitdaging en presentaties

XS4ALL heeft stevig bijgedragen aan het programma van OHM. Zo hielden we een speciale sessie van de XS4ALL Denktank, waarin leden van ons management team in gesprek gingen met hackers en andere internetliefhebbers over de uitrol van het glasvezelnetwerk in Nederland: wat is de beste aanpak om heel Nederland zo snel mogelijk van glas te voorzien? Het was een inspirerende sessie, waarin we door de deelnemers gedwongen werden op een andere manier naar glasvezel te kijken dan we gewend zijn. Er werden volop suggesties gedaan voor  samenwerkingsverbanden en innovaties die de aanleg van glasvezel in Nederland mogelijk kunnen versnellen. Daar gaan we mee aan de slag, dus daarover later meer!

Behalve input in de Denktank, hebben we de hackers ook gevraagd hun technische expertise in te zetten om een XS4ALL-server te kraken. In onze hack-challenge daagden we iedereen uit, te proberen de server te hacken van een nieuw product dat we momenteel ontwikkelen en testen. Wie de speciaal voor dit doel ingerichte server wist binnen te dringen – en ons kon vertellen hoe dat gelukt was – kreeg een mooie prijs. Voor zover we nu weten is het niemand gelukt de prijs te claimen, maar voor de zekerheid wordt alles nog een keer grondig onderzocht voordat we de hack-challenge echt afsluiten.

Op het podium van de grote tent waren ook nog twee presentaties van XS4ALL’ers te zien: Arjan van Hattum presenteerde zijn analyse van copyright klachten inzake filesharing die XS4ALL de afgelopen jaren heeft ontvangen. Niels Huijbregts vertelde over de rechtszaken die XS4ALL over de jaren heen gevoerd heeft, en die hebben bijgedragen bij het tot stand komen van het Nederlandse internetrecht.

Inspiratie

OHM2013 heeft ons een hoop inspiratie gegeven, en nieuwe kennis over de technische, sociale en politieke ontwikkelingen die het internet de komende tijd zal doormaken. Dankzij een geweldige conferentie kunnen we goed voorbereid de toekomst in!

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Bookmark de Permalink. 3 Reacties.

Transparantierapport 2012

Niels Huijbregts

Als internetprovider bevindt XS4ALL zich in een bijzondere positie tussen onze klanten en de rest van de wereld. Als tussenpersoon hebben we aan de ene kant de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat onze klanten onbelemmerde, veilige toegang hebben tot het internet en dat hun gegevens en privacy maximaal beschermd zijn. Aan de andere kant zijn wij verplicht op bevel van opsporingsinstanties of de rechter de onbelemmerde toegang en de privacy van onze klanten soms te beperken.

In veel gevallen is de internetprovider de enige partij die weet welke persoon er achter een bepaald IP-adres of e-mailadres zit. Daarom krijgen we soms verzoeken om gegevens bekend te maken. Niet alleen van opsporingsinstanties maar soms ook van bedrijven of particulieren. Vaak wijzen we die verzoeken direct af: we hebben de wettelijke plicht de persoonsgegevens van klanten zorgvuldig te beheren, en ze dus niet zomaar te delen met anderen. Maar soms zijn we verplicht aan een verzoek gehoor te geven.

We publiceren dit transparantierapport omdat we het belangrijk vinden dat burgers kunnen controleren in welke mate opsporingsinstanties van hun bevoegdheden gebruikmaken. Uit het rapport kunnen klanten niet afleiden of hun gegevens zijn opgevraagd of verstrekt: informatie daarover mag XS4ALL niet bekendmaken. De overheid heeft voor de Tapplicht de verplichting om de betrokken personen daarover achteraf te informeren, maar helaas is bekend dat er nauwelijks invulling wordt gegeven aan die notificatieplicht. Volledig inzicht is dus niet mogelijk, maar we hopen met dit rapport een kleine bijdrage te leveren aan een groter en vollediger beeld.

We hadden graag veel eerder willen beginnen met het publiceren van deze gegevens, maar al in 2004 werd de toenmalig directeur van XS4ALL door het Openbaar Ministerie ‘sterk ontraden’ deze gegevens te publiceren omdat ze het staatsgeheim zouden schenden, wat tot mogelijke vervolging zou leiden. Dat was het hem niet waard. Daarom werd het idee de cijfers openbaar te maken, aangehouden. XS4ALL is zich echter blijven inzetten voor transparantie. Toen Bits of Freedom ons begin dit jaar vroeg de gegevens openbaar te maken, hebben we de juridische situatie opnieuw geïnventariseerd. Uit onze analyse bleek dat publicatie nu wel mogelijk en wenselijk is. Daarom wordt dit transparantierapport vanaf nu jaarlijks gepubliceerd.

Download hier het transparantierapport 2012

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Tags: , . Bookmark de Permalink. 17 Reacties.