De afgelopen week hebben veel klanten aan XS4ALL vragen gesteld over de overname door KPN. Hieronder staan de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden op een rij.

1. Waarom is XS4ALL verkocht?
Op internet in Nederland zijn de laatste twee jaar grote veranderingen gaande. Fusies en overnames van providers leiden tot schaalvergroting en een prijzenslag. Nieuwe vormen van breedband toegang tot het internet verdringen het traditionele modem, vooral in het deel van de markt waarin XS4ALL actief is. Tegelijkertijd lukt het XS4ALL echter onvoldoende om aansluiting te vinden bij de technische ontwikkelingen op het gebied van kabel en andere breedbandtechnologie. Sommige klanten stappen daardoor over naar kabelmaatschappijen. Deze trend is nu al zichtbaar.

XS4ALL heeft niet de technologie en kennis in huis die nodig is om een nieuwe, noodzakelijke stap in haar ontwikkeling te zetten. De verkoop van XS4ALL moet die stap mogelijk maken. Daarbij hebben de aandeelhouders slechts naar een ding gekeken. De partij die XS4ALL ging overnemen moest beschikken over een toegevoegde waarde. De koper moest iets hebben dat XS4ALL nu mist en nodig heeft: toegang tot nieuwe technologie. Alleen zo kan XS4ALL een kwalitatief hoogwaardige provider blijven.

Sommigen zullen het jammer vinden dat niet alles bij het oude blijft. Maar XS4ALL heeft geen ambitie om een relikwie uit het verleden te worden. De huidige marktontwikkelingen maken dat alleen kleine, gespecialiseerde providers en grote, veelzijdige providers zullen overleven. Alles daartussen, en daar behoorde XS4ALL toe, zal het heel erg moeilijk krijgen. XS4ALL heeft de stap gewaagd. We gaan vernieuwen maar zullen het goede uit het verleden behouden.

2. Hoe is XS4ALL tot deze stap gekomen?
XS4ALL heeft eerst een tweetal criteria geformuleerd waaraan een toekomstige overname kandidaat moest voldoen. In de eerste plaats moest de kandidaat beschikken over nieuwe technologie en kennis die XS4ALL nu mist. In de tweede plaats moest de kandidaat de maatschappelijke en politiek betrokken rol van XS4ALL in stand willen houden.

Vervolgens heeft XS4ALL een lijst gemaakt van bedrijven in binnen- en buitenland die in aanmerking konden komen en is met een aantal daarvan gaan praten. Dit is uitgelopen op een schoonheidswedstrijd. Al gauw bleek dat veel buitenlandse bedrijven de unieke positie van XS4ALL in Nederland niet begrepen. Binnen Nederland bleek dat KPN Telecom de juiste technologie in huis heeft en bovendien begrijpt dat XS4ALL onafhankelijk wil kunnen opereren.

3. Waarom blijft XS4ALL niet gewoon zoals het was?
Wanneer je het alleen kunt, moet je het ook alleen doen. Zo zou je de houding van XS4ALL in de afgelopen jaren kunnen typeren. Maar XS4ALL is geen eiland. Wanneer de omstandigheden veranderen, passen we ons waar nodig aan. Anders gaat XS4ALL vroeg of laat failliet of wordt een herinnering aan de rand van het internet.

XS4ALL is voortdurend veranderd. Eerst was er de vriendenclub van Hack-Tic die besloot internet toegang op te zetten. Dat werd daarna de stichting XS4ALL en vervolgens XS4ALL Internet B.V. XS4ALL ontwikkelde zich van een kleine club tot een organisatie met 100 werknemers, ruim 50.000 klanten en drie verdiepingen kantoorruimte in Diemen. Bij elke stap klonk er bezorgdheid – zou XS4ALL nog wel een leuk en kritisch blijven? Maar na elke stap is XS4ALL gewoon doorgegaan met het in de praktijk brengen van de eigen idee¨n: Scientology, Radikal, de uitzendingen van B92, de HIP en de tapweigering.

4. Kunnen XS4ALL en KPN wel samen?
Dat het juist KPN is geworden, verbaast natuurlijk veel mensen. Er zijn voldoende andere partijen op de markt die ook graag een internet provider willen kopen. Maar KPN was de partij die XS4ALL het best begrijpt, en respect heeft getoond voor de unieke cultuur en eigenschappen van het bedrijf. Het zou nog veel schokkender zijn wanneer XS4ALL zou zijn overgenomen door een no-name company uit het buitenland, dat geen enkele affiniteit heeft met of inzicht in waar XS4ALL voor staat. KPN heeft op een zeer constructieve manier meegewerkt om te komen tot een voorstel waarbij de onafhankelijkheid van het bedrijf voor een periode van drie jaar wordt gegarandeerd.

Het was voor de (ex-)aandeelhouders ook even slikken toen bleek dat KPN het beste plan had. Maar het zou dom geweest zijn om niet in zee te gaan met KPN, alleen vanwege het imago van KPN en het verleden van Hack-Tic met KPN. Uiteindelijk gaat het erom wie het beste plan heeft voor de toekomst en wat de beste strategie is voor het behoud en de verdere groei van het bedrijf.

XS4ALL is niet hetzelfde als Hack-Tic en KPN is al lang niet meer het ouderwetse staatsbedrijf van vroeger. In die zin zijn beide bedrijven in de loop van de tijd naar elkaar toe gegroeid. Zo heeft XS4ALL sinds bijna een jaar een eigen landelijke virtuele POP geheel gebaseerd op het netwerk van KPN Telecom. De POP staat in een grote KPN telefooncentrale in Amsterdam. Wie had ooit kunnen denken dat een club die uit Hack-Tic is voortgekomen al een jaar met eigen pasjes een belangrijke KPN centrale in- en uitloopt?

5. Hoe is de onafhankelijkheid van XS4ALL gegarandeerd?
KPN Telecom is 100 % aandeelhouder van XS4ALL. Maar KPN heeft zich vastgelegd op de afspraak dat het huidige management van XS4ALL en de Raad van Commissarissen drie jaar in functie blijven. De Raad zet de strategie uit en stuurt het management aan. In de Raad van Commissarissen zitten Felipe Rodriquez, iemand van KPN Telecom en een derde, gezamenlijk te bepalen, onafhankelijk persoon.

Slechts drie jaar? Drie jaar is een internet eeuwigheid.

6. Blijft XS4ALL kritisch en eigenzinnig?
Ja. Sommigen kunnen zich dat misschien moeilijk voorstellen. Maar vergeet niet dat nog tijdens de onderhandelingen XS4ALL voor de rechter stond in verband met de tapweigering en dat XS4ALL op hetzelfde moment een schikkingsvoorstel van Scientology afwees: “see you in court”. XS4ALL is vast van plan een rol te blijven spelen in de maatschappelijke discussies rondom internet.

Maar ook op technisch gebied blijft XS4ALL zijn eigen weg kiezen. Zo is de kabelproef in Amstelveen verlengd en zal XS4ALL ook op andere plaatsen in het land onderzoeken of het mogelijk is om de kabel op te gaan.

Deel dit:

Reacties