Gisteren is in de Tweede Kamer gestemd over een groot aantal wijzigingen in de Telecommunicatiewet. Die waren nodig om de wet aan vernieuwde Europese richtlijnen te laten voldoen. Er is veel over gediscussieerd en er zijn een heleboel wijzigingen op de wijzigingen ingediend, en aangenomen. Deze amendementen zijn erg belangrijk, want ze gaan onder andere over fundamentele zaken als netneutraliteit en privacy. Een korte samenvatting:

Kamerzetels, door risastla

Netneutraliteit

Als eerste land in Europa wil Nederland het principe van Netneutraliteit in de wet vastleggen. Het amendement van D66, PvdA, GroenLinks, SP en PVV verbiedt providers om verkeer te belemmeren of vertragen, tenzij dat noodzakelijk is om technische redenen. Er staat ook in dat providers geen verschillende tarieven mogen hanteren voor verschillende toepassingen. Al het verkeer is even belangrijk, providers mogen niet het ene IP-pakketje voortrekken, achterstellen of duurder maken dan het andere.

Communicatiegeheim

In een amendement van D66, PvdA en GroenLinks staat dat providers het verkeer van hun klanten niet mogen aftappen, afluisteren of onderscheppen, tenzij daarvoor toestemming is gegeven door de klant, het noodzakelijk is voor veiligheid of netwerkintegriteit, of wanneer dat vanwege een wettelijke verplichting moet. Het lijkt erop dat dit betekent dat Deep Packet Inspection – een techniek waarmee internetverkeer kan worden geanalyseerd en ook de inhoud van dat verkeer kan worden bekeken – niet meer is toegestaan.

Recht op internettoegang

Het amendement dat D66, PvdA en GroenLinks vervolgens indienden (ze waren erg druk met de Telecomwet) bepaalt dat providers hun klanten niet zomaar mogen afsluiten. Geheel of gedeeltelijk afsluiten mag alleen in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als er een betalingsachterstand of faillissement is, of wanneer dat noodzakelijk is om de veiligheid en integriteit van het netwerk te garanderen. Het lijkt erop dat afsluiten van de internetverbinding vanwege het downloaden van muziek en films, zoals in Frankrijk gebeurt, in Nederland dus niet mogelijk zal zijn. In Nederland is downloaden nog altijd niet illegaal, maar er wordt stevig gelobbyd om daar verandering in te brengen en downloaders aan te kunnen pakken.

Cookies

Een amendement van PVV en PvdA stelt dat het plaatsen en uitlezen van cookies op de computer van een internetter een verwerking van persoonsgegevens is. Dat betekent dat daarvoor toestemming van de gebruiker gevraagd moet worden. Dit amendement is vooral bedoeld om het plaatsen van cookies door adverteerders in te perken. Die adverteerders kunnen nu zeer gedetailleerde profielen maken van mensen door het internetgedrag van die mensen te volgen. Adverteerders als bijvoorbeeld Google Ads staan op zoveel verschillende sites, dat ze je surfgedrag precies in kaart kunnen brengen: ze zien dat je van de ene site (waarop een advertentie van hen staat) naar de andere site (waarop een advertentie van hen staat) klikt. Veel internetters hebben er geen weet van dat dit gebeurt. Daarom zal straks dus toestemming van de internetter nodig zijn.

Conclusie: de Tweede Kamer heeft zich hard gemaakt voor een vrij internet, en voor de rechten van burgers op internet. Dat verdient complimenten, want het vrije internet speelt een zeer belangrijke rol in het dagelijks leven en het is van onschatbare waarde voor de economie en de democratie. Hulde daarom aan de Kamerleden die zich zo voor dit belangrijke onderwerp hebben ingespannen!

Niels Huijbregts

Niels is woordvoerder Public Affairs bij XS4ALL

 

Deel dit:

Reacties

  1. Angela S. says:

    Cookies..
    M.i. is deze cookies wetgeving tenminste enigszins waanzinnig te noemen.
    Om te beginnen klikken de meeste mensen op vrijwel alles gewoon ‘Doorgaan’ of ‘OK’, maar daarnaast is het hele cookies gebeuren slechts een klein onderdeel van de tracking die er plaatsvind en kunnen de marketeers, zoals doubleclick en vele anderen, samen met de sites die hun services afnemen eigenlijk zelfs zonder een accoord voor cookies nog steeds net zoveel data verzamelen.
    Sterker nog, de andere methoden zijn veel interessanter…