XS4ALL Weblog

Archieven - Auteur archief: XS4ALL


Pirate Bay-zaak naar Hoge Raad

XS4ALL

Als sinds juni 2010 is XS4ALL verwikkeld in een rechtszaak over het blokkeren van de website van de Pirate Bay. De stichting Brein wil dat wij die website ontoegankelijk maken, in de hoop dat er dan minder gedownload wordt. XS4ALL verzet zich daar fel tegen. Ook wij zijn tegen illegaal downloaden, maar hele websites blokkeren moet je niet willen. Censuur is nooit een oplossing, vinden wij.

De zaak is tot nu toe spannend verlopen: in kort geding wonnen we, maar in de bodemprocedure won Brein en moesten we een aantal domeinnamen en IP-adressen blokkeren. We zijn toen in hoger beroep gegaan, en kregen gelijk van de rechter. De blokkade werd dus weer opgeheven. Na het hoger beroep is er in het Nederlands recht nog één laatste stap: je kunt in cassatie gaan en de zaak voorleggen aan de Hoge Raad. Dat heeft Brein nu gedaan.

Waarom verzet

XS4ALL verzet zich tegen de eisen van Brein omdat we vinden dat het blokkeren van volledige websites en IP-adressen niet de manier is om de problemen van Brein op te lossen. Brein wil graag dat er minder illegaal wordt gedownload, maar uit onderzoek blijkt dat het blokkeren van de website van de Pirate Bay niet heeft geleid tot een afname van het downloaden. Terwijl de blokkade wel negatieve effecten had: er werd informatie geblokkeerd die helemaal niet illegaal was.

Als een maatregel niet het beoogde doel bereikt, maar wel schadelijke effecten heeft, dan is het geen goede maatregel, vindt XS4ALL. Dat vond de rechter in het hoger beroep gelukkig ook.

Cassatie

Op 25 april 2014 is XS4ALL door Brein in cassatie gedagvaard. Brein heeft beroep in cassatie ingesteld tegen het arrest van het Gerechtshof Den Haag van 28 januari 2014 waarin staat dat XS4ALL en Ziggo de websites van The Pirate Bay niet meer hoeven te blokkeren.

Het cassatieberoep is anders dan een gewoon hoger beroep. Bij een regulier hoger beroep kan het geschil in zijn geheel aan de appelrechter worden voorgelegd: de zaak wordt nog een keer helemaal overgedaan. Bij een cassatieberoep is dat niet zo. De Hoge Raad zal alleen tot vernietiging van een arrest van het Hof overgaan als hij vaststelt dat het Hof het recht heeft geschonden danwel het Hof procedurevoorschriften (“vormvoorschriften”) niet heeft nageleefd. Bij dat laatste kan je denken aan een gebrekkige motivering door de rechter. De feiten zoals het Hof heeft vastgesteld staan vast, de zaak wordt dus inhoudelijk niet overgedaan en de Hoge Raad voert zelf geen feitenonderzoek uit. De eiser tot cassatie (Brein) kan ook geen nieuwe feiten meer aandragen, of alsnog feiten betwisten. Alleen de juridische maatstaven die het Hof heeft toegepast kunnen ter discussie worden gesteld.

Als de cassatie succesvol is en de Hoge Raad overgaat tot vernietiging van het arrest van het Hof dan zal hij in sommige gevallen de zaak zelf af kunnen doen. Wanneer een onderzoek van de feiten nodig is zal de Hoge Raad de zaak waarschijnlijk terugverwijzen naar het Hof voor de definitieve afdoening van de zaak.

Na de dagvaarding moet XS4ALL op 5 september een zogenaamde conclusie van antwoord indienen.

De volledige dagvaarding is hier te downloaden.

Tags: , . Bookmark de Permalink. 16 Reacties.

Transparantierapport 2013

XS4ALL

Vorig jaar publiceerde XS4ALL een transparantierapport, waarin we bekend maakten hoe vaak opsporingsdiensten in 2012 klantgegevens bij ons opgevraagd hadden. Nu publiceert XS4ALL het transparantierapport over het jaar 2013.

Bij XS4ALL vinden we privacy heel erg belangrijk. Naam en adresgegevens, e-mails, websitebezoek en andere online activiteiten: mensen vertrouwen een internetprovider een heleboel persoonlijke gegevens toe. Hoe cruciaal de positie van een provider is in het kader van de privacy, werd gisteren nog eens duidelijk toen Vodafone bekend maakte dat het bedrijf in diverse landen verplicht is opsporingsdiensten directe toegang tot netwerken te geven zodat die diensten naar believen kunnen afluisteren en data verzamelen.

Dat gebeurt bij ons gelukkig niet. Opsporingsdiensten hebben geen directe toegang tot ons netwerk en wij verstrekken nooit zomaar klantgegevens aan derden, we geven het beschermen van persoonlijke gegevens prioriteit. Toch zijn er situaties waarin we gegevens van onze klanten af moeten staan: we zijn wettelijk verplicht gegevens te verstrekken aan opsporingsdiensten wanneer die daarom vragen in het kader van een onderzoek.

Dat opsporingsdiensten de bevoegdheid hebben om persoonlijke gegevens te vorderen is begrijpelijk, maar wij vinden het belangrijk dat burgers kunnen controleren hoe vaak van die bevoegdheid gebruik gemaakt wordt. Het gaat immers om de persoonlijke gegevens van die burgers. Door de onthullingen van Edward Snowden over de praktijken van de NSA, en na de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat de bewaarplicht telecomgegevens onwettig is, is duidelijk dat het van groot belang is dat burgers zich kunnen informeren over de werkwijze van opsporingsdiensten. Een belangrijk onderdeel van privacy, is de mogelijkheid na te gaan wat er met persoonlijke gegevens gebeurt.

Daarom publiceert XS4ALL elk jaar een transparantierapport. Daarin vertellen we precies hoe vaak opsporingsdiensten gegevens hebben gevorderd, en wat voor soort vorderingen het betrof. Met ons transparantierapport kunnen we natuurlijk nooit een volledig antwoord geven op de vraag hoe opsporingsdiensten van hun bevoegdheden gebruik maken. Maar we kunnen wel een bijdrage leveren, zodat het in ieder geval iets inzichtelijker wordt. De enige partij die volledig inzicht kan geven op die vraag, is de overheid. Daarom roepen we de overheid op het belang van transparantie in de democratie te erkennen en jaarlijks open en volledig te rapporteren over het aantal bevragingen van opsporingsdiensten.

Download hier het transparantierapport 2013.

Tags: , . Bookmark de Permalink. 3 Reacties.

Jesse’s wifi-tips

XS4ALL
Foto: Chris van Houts

Foto: Chris van Houts

Vandaag geeft technisch specialist Jesse van der Berg in NRC een aantal wifi-tips. Hieronder staan ze nog eens stap voor stap beschreven.

Tip 1: Zoek een rustig wifi-kanaal

Een van de problemen die op onze helpdesk het vaakst voorbij komen, is een slechte wifi-verbinding. Dat zit zo: er zijn enorm veel wifi-netwerken in de lucht. Als je in een gemiddelde straat in Nederland je laptop open doet, zie je er zo een stuk of tien. En soms nog veel meer. Veel van die netwerken communiceren op precies dezelfde frequentie, waardoor ze allemaal door elkaar heen praten. Dat veroorzaakt storing, waardoor de verbinding langzamer wordt.

De oplossing is eenvoudig: je kunt je modem op een ander kanaal instellen, liefst een kanaal waar je buren niet op zitten. In de Fritzbox modems die XS4ALL gebruikt, zit een heel handige optie waarmee je kunt zien welk kanaal het rustigst is. wifikanaal

Maak verbinding met het modem door in je browser naar http://fritz.box te gaan, klik op WLAN en vervolgens op Radio Channel, en vink Adjust radio channel settings aan. In de grafiek bij WLAN Location is te zien hoe intensief de verschillende kanalen gebruikt worden. Hoe hoger de kolom, hoe meer kans dat het draadloos signaal op dat kanaal niet optimaal zal werken. Als je Show disturbances aanvinkt, kun je zien welke kanalen met elkaar storen. Hiermee is te zien welk kanaal de beste keuze is.

Kijk op onze helpdeskpagina’s voor een stap-voor-stap uitleg hoe je het beste kanaal kiest.

 Tip 2: Wifi-toegang voor gasten

Geef niet iedereen het wachtwoord van je wifi-netwerk, maar maak in plaats daarvan een gastnetwerk aan. Dat kan op onze modems en het is een stuk veiliger. Jesse: ‘Vrienden mogen natuurlijk best gebruik maken van mijn wifi-verbinding, maar ze hoeven niet meteen toegang tot m’n hele netwerk!’

gasttoegang

Maak weer verbinding met het modem door in je browser naar http://fritz.box te gaan, klik op WLAN en vervolgens op Guest access. Klik het vinkje aan bij Guest access enabled en kies een goede naam en wachtwoord voor je gasten. Je kunt de mogelijkheden beperken tot alleen e-mail en surfen zodat je zeker weet dat er – bewust of onbewust – geen rare dingen met je verbinding gebeuren.

Tip 3: Bescherm je gegevens

In het café of op een terras: overal is gratis wifi beschikbaar. Jesse: ‘Geweldig om overal online te zijn. Maar je moet wel weten dat openbare wifi-netwerken heel eenvoudig zijn af te luisteren. Iemand die een beetje moeite doet, kan zo je wachtwoorden en data onderscheppen.’

Daarom: let op wat je doet. Prima om een beetje te surfen of het nieuws te lezen, maar persoonlijke gegevens kun je beter niet via een openbaar wifi-netwerk versturen. Internetbankieren kun je dus beter uitstellen tot je weer thuis bent, of op een ander niet-openbaar netwerk.

Tags: . Bookmark de Permalink. 32 Reacties.

Verklaring Netneutraliteit

XS4ALL

Netneutraliteit betekent dat al het internetverkeer gelijk behandeld wordt, zonder dat bepaald verkeer wordt voorgetrokken en zonder dat bepaald verkeer wordt tegengehouden. Een geheel open, neutraal en vrij internet dus. In Nederland is netneutraliteit wettelijk geregeld in artikel 7.4a van de Telecommunicatiewet. In dat artikel staat dat providers internetverkeer in principe niet mogen belemmeren of vertragen. In het artikel is een aantal uitzonderingen opgenomen: situaties waarin van de netneutraliteit mag worden afgeweken.

Over het vraagstuk van de netneutraliteit wordt wereldwijd gediscussieerd, vaak omdat de capaciteit van netwerken beperkt is. Wanneer de vraag van klanten naar bandbreedte groter is dan de capaciteit van het netwerk, moet een provider maatregelen nemen om te zorgen dat iedereen toch kan blijven internetten. Sommige providers doen dat door bijvoorbeeld peer-to-peer verkeer te blokkeren, of grote downloads tegen te houden. XS4ALL gelooft in een andere oplossing: wij vinden dat een internetprovider de plicht heeft ervoor te zorgen dat er altijd voldoende netwerkcapaciteit beschikbaar is om aan wensen van klanten te voldoen. Zodat iedereen het internet kan gebruiken zoals hij of zij wil, zonder opgelegde beperkingen.

Toch neemt ook XS4ALL enkele maatregelen die invloed hebben op het internetverkeer, bijvoorbeeld om kwaadaardig internetverkeer zoals virussen tegen te houden. Dat is dus eigenlijk niet netneutraal, maar soms wel noodzakelijk, en ook wettelijk toegestaan. Wij vinden het erg belangrijk dat we over die uitzonderingen eerlijk communiceren, zodat iedereen begrijpt welke invloed XS4ALL uitoefent op internetverkeer. Daarom leggen we dat uit op onze website (bijvoorbeeld wanneer u een nieuwe dienst bestelt) en in deze verklaring, die onderaan elke pagina op onze website te vinden is.

Hieronder volgt een volledig overzicht van de maatrgelen die XS4ALL treft, die van invloed zijn op de netneutraliteit. Dit overzicht geldt zowel voor vast internet via ADSL en glasvezel, als voor onze mobiele internetabonnementen.

Maatregelen bij Televisie van XS4ALL

IP Televisie van XS4ALL is een IP-dienst die via een apart VLAN bij klanten wordt afgeleverd. Dit televisieverkeer wordt – als dat nodig is – voorgetrokken boven internetverkeer van dezelfde klant. Daarvoor is gekozen omdat het voor video zeer hinderlijk is als er kleine haperingen optreden, terwijl dat voor bijvoorbeeld een e-mail niet merkbaar is. Bij klanten die de maximaal beschikbare internetsnelheid van XS4ALL afnemen, kan de capaciteit van de internetverbinding worden beperkt ten voordele van televisie. In de praktijk betekent dat dat bijvoorbeeld het downloaden van een groot bestand iets langer duurt wanneer tegelijkertijd televisie wordt gekeken. Bij klanten die niet de maximaal beschikbare bandbreedte afnemen, worden geen maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn niet van toepassing op WebTV.

Maatregelen bij Telefonie van XS4ALL

Telefonieverkeer van XS4ALL krijgt binnen het netwerk van XS4ALL voorrang op  internetverkeer. Dat doen we omdat haperingen in een telefoongesprek zeer hinderlijk zijn en het telefoneren zelfs onmogelijk kunnen maken. De bandbreedte die nodig is voor een telefoongesprek is echter zo minimaal dat dit niet merkbaar is voor klanten.

Maatregelen bij abuse

Het kan gebeuren dat de computer of server van een klant besmet raakt met een computervirus, of bijvoorbeeld onderdeel is van een botnet. Dit soort problemen wordt samengevat onder de naam internetmisbruik, ofwel abuse. Wanneer sprake is van zo’n probleem, wordt de betreffende verbinding in quarantaine gezet, om schade door dit probleem te beperken en om te zorgen dat er geen overlast wordt veroorzaakt aan anderen, bijvoorbeeld doordat een besmette computer spam verstuurt. Deze maatregel bij abuse heeft invloed op het internetverkeer: het verzenden van e-mail wordt tijdelijk geblokkeerd en een groot deel van het internet is niet bereikbaar voor de klant. Wanneer het probleem is opgelost, worden die belemmeringen weer opgeheven.

Het komt ook voor dat abuse wordt geconstateerd vanaf een computer buiten ons netwerk. In zo’n geval neemt XS4ALL contact op met de betreffende provider om dat probleem op te lossen. Als dat geen resultaat heeft en het internetmisbruik blijft aanhouden, dan kan XS4ALL besluiten het adres van de betreffende computer tijdelijk te blokkeren om onze klanten te beschermen. Dat gebeurt alleen wanneer sprake is van ernstige overlast of risico voor onze klanten, en alleen wanneer de blokkade naar onze inschatting geen impact heeft op andere klanten of diensten.

Maatregelen tegen spam

XS4ALL biedt haar klanten spamfilters om ongewenste e-mailberichten (spam) tegen te houden. Bij XS4ALL kunnen klanten zelf hun spamfilter aan of uit zetten: wie spam wil ontvangen, mag dat. Wanneer het spamfilter is geactiveerd, worden e-mailberichten die afkomstig zijn van bekende spammers, en berichten die voldoen aan bepaalde kenmerken, als spam gemarkeerd en verwijderd, zodat ze niet in de mailbox van de klant terechtkomen.

In het kader van spam-bestrijding zullen we soms ook op netwerkniveau maatregelen nemen, die voor alle ontvangers gelden. Zulke maatregelen tegen spam op netwerkniveau zijn van invloed op alle klanten, ongeacht of ze spamfiltering hebben ingeschakeld op hun account. Zulke maatregelen bestaan bijvoorbeeld uit het limiteren van het maximaal aantal gelijktijdige connecties met de mailserver, ze worden alleen genomen wanneer er duidelijke aanwijzingen zijn dat er sprake is van spam. Ze zijn alleen bedoeld om overlast aan en de druk op servers te beperken.

Maatregelen tegen virussen in e-mailberichten

Op de mailservers van XS4ALL zijn virusscanners actief die e-mailberichten die een virus bevatten, tegenhouden zodat ze geen schade kunnen aanrichten.

Maatregelen tegen DDoS-aanvallen

Wanneer sprake is van een zogenaamde DDoS-aanval (Distributed Denial of Service aanval), kan XS4ALL maatregelen nemen om te voorkomen dat haar netwerk overbelast raakt. Bij een DDoS-aanval worden door heel veel verschillende computers heel veel kleine internetpakketjes op één andere computer afgevuurd met als doel die computer door verstopping onbereikbaar te maken. XS4ALL beschikt over middelen waarmee dit soort aanvallen kan worden afslagen. Deze middelen worden alleen ingezet wanneer een aanval plaatsvindt. In dat geval wordt in de headers van de internetpakketjes gekeken om verkeersstromen te kunnen analyseren en managen en afwijkende verkeerspatronen te signaleren. Hierbij wordt alleen naar de headers, en dus nooit naar de inhoud van de pakketjes gekeken en de informatie in de pakketjes wordt nooit aangepast.

Maatregelen bij wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel

Het kan gebeuren dat XS4ALL vanwege een wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel de toegang tot een website moet blokkeren. Zo heeft XS4ALL tussen 1 februari 2012 en 28 januari 2014 op last van de rechter een aantal adressen van The Pirate Bay moeten blokkeren. Momenteel is er geen sprake van geblokkeerde websites door wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel.

Tags: . Bookmark de Permalink. 4 Reacties.

XS4ALL lanceert droomapp

XS4ALL

XS4ALL lanceert app die dromen beïnvloedt

xsdreamsXS4ALL breidt haar diensten uit met een mobiele applicatie waarmee gebruikers hun droom kunnen sturen. ‘XSDreams’ streamt gedurende de nacht content, waarmee de kans om te dromen over bepaalde onderwerpen of personen aanzienlijk wordt vergroot. Vooraf kan ingesteld worden welke droombeleving gewenst is. XS4ALL start met een beta-versie met de categorieën Activiteit – Muziek – Beroemdheden – Bekenden. Doel is dit in de loop van 2014 geleidelijk aan uit te breiden.

Niels Huijbregts, woordvoerder van XS4ALL: “XS4ALL maakt zich er sinds haar oprichting hard voor dat iedereen overal en altijd toegang heeft tot alle informatie. Waarbij de gebruiker zelf bepaalt wat hij wil zien of horen. Het lijkt ons waanzinnig dit gegeven écht 24/7 waar te kunnen maken, of je nu wakker bent of slaapt. We zijn al sinds 2012 bezig met het project. Nu de initiële testfase succesvol is afgerond zijn we ontzettend trots dit als eerste provider wereldwijd te kunnen introduceren.”

Het idee voor de app werd geboren naar aanleiding van een artikel uit 2010 op de website van Scientific American. “Het is zo’n idee wat niemand serieus neemt in het begin, maar tijdens meetings bleef het terugkomen. Tot uiteindelijk iemand zei: we gaan dit maken.”, aldus Huijbregts. De keuze te starten met een beta-versie is bewust. Niels Huijbregts: “We willen ‘klein’ starten, leren van de eerste gebruikers, en van daaruit optimaliseren.” De app is vanaf volgende week dinsdag beschikbaar in de Apple Appstore en Google Play.

Kijk voor meer informatie over XSDreams op www.xs4all.nl/xsdreams

Tags: , , . Bookmark de Permalink. 29 Reacties.

Samen tegen botnets

XS4ALL

aixVandaag heeft de Abuse Information Exchange bekend gemaakt dat AbuseHUB officieel van start is gegaan. Dit systeem verwerkt centraal informatie over botnetbesmettingen in Nederland, met als doel besmette computers sneller te detecteren en internetgebruikers beter en sneller te helpen als hun computer besmet is met een virus. Zo kunnen botnets effectiever bestreden worden en wordt de internetveiligheid in Nederland verder verhoogd. XS4ALL is een van de initiatiefnemers van de Abuse Information Exchange.

Aantal besmettingen is hoog en stijgt

Botnets zijn netwerken van computers die zonder medeweten van hun eigenaar besmet zijn met een virus of andere kwaadaardige software. Ze kunnen daardoor door derden worden misbruikt. Botnets worden op grote schaal ingezet voor het versturen van spam en voor het uitvoeren van cyberaanvallen. De botnetsoftware zorgt op de besmette computer meestal voor weinig problemen en wordt door eindgebruikers vaak niet eens opgemerkt. Maar botnets kunnen grote overlast en schade veroorzaken voor anderen. Volgens onderzoek van de TU Delft heeft 5 tot 10 % van consumenten jaarlijks te maken met een botnetinfectie. Abuse Information Exchange wil dit percentage omlaag brengen.

Krachtig optreden

Abuse Information Exchange is vorig jaar opgericht door acht internetproviders en SIDN, met steun van het ministerie van EZ. Sindsdien is de AbuseHUB ontworpen en gebouwd en na een uitvoerige testfase is de AbuseHUB nu gereed en vandaag officieel in gebruik genomen. Gert Wabeke, voorzitter van Abuse Information Exchange: “Meldingen over botnetbesmettingen worden door de AbuseHUB verzameld, geanalyseerd, gesorteerd en verzonden naar de aangesloten leden. Op deze manier krijgen bijvoorbeeld de internetproviders een actueel overzicht van besmettingen in hun netwerk en kunnen ze zeer snel en gericht actie ondernemen om de botnetbesmetting te verwijderen. Hierdoor beperken we de schade die een botnet aan kan richten en besparen ze kosten.“

XS4ALL is initiatiefnemer en actief deelnemer aan de samenwerking. Daardoor kunnen we onze klanten sneller en beter helpen als ze malware op hun computer hebben, en kan de schade die besmetting kan veroorzaken, worden verminderd.

Bookmark de Permalink. 5 Reacties.

Beste triple play provider!

XS4ALL
foto: Number 1 door  Leo Reynolds

foto: Number 1 door Leo Reynolds

De tweemaandelijkse providermonitor van de Consumentenbond heeft XS4ALL opnieuw uitgeroepen tot beste triple play provider van Nederland. Triple play betekent internet, televisie en bellen.

De Consumentenbond onderzoekt elke twee maanden hoe mensen hun provider ervaren: of de kwaliteit van de diensten goed is, hoe providers met storingen omgaan, en of klanten over het algemeen tevreden zijn met hun provider. XS4ALL voert de lijst van triple play providers aan met een halfjaarlijkse score van 8 punten en een actuele score van 7,9.

In de resultaten van deze maand valt helaas op dat we niet goed scoren in de categorie ‘storingsvrij tv’. Dat komt waarschijnlijk door een televisiestoring waardoor sommige klanten 24 uur geen tv hebben kunnen kijken. We hebben ook wat kleine opstartproblemen gehad met Serie Opnemen, dat in september geïntroduceerd is. Erg vervelende incidenten, maar gelukkig hadden we ze snel onder controle. De klanten die last hebben gehad van de televisiestoring hebben we allemaal twee films aangeboden om de vervelende ervaring goed te maken.

We zijn altijd keihard aan het werk om de beste provider van Nederland te blijven. De providermonitor helpt ons begrijpen wat klanten waarderen, en  waar we nog beter ons best op moeten doen. Het onderzoek komt tot stand door onderzoek onder een groot aantal consumenten. U kunt ook meedoen: meld u aan als panellid!

Tags: , . Bookmark de Permalink. 16 Reacties.

Onbeperkt bellen naar vast en mobiel in de hele Benelux

XS4ALL

Bellen Onbeperkt BeneluxXS4ALL introduceert een nieuwe belbundel. Onbeperkt bellen naar vaste en mobiele nummers in Nederland, België en Luxemburg, voor een vast bedrag per maand. Nu de eerste zes maanden gratis!

Natuurlijk heeft iedereen een mobiele telefoon. Maar de vaste lijn thuis is zo gek nog niet: met Onbeperkt Benelux van XS4ALL belt u voor 17,50 per maand onbeperkt naar vaste en mobiele nummers in Nederland, België en Luxemburg. Met uitstekende gesprekskwaliteit, en uw eigen vertrouwde telefoonnummer. Met Bellen Onbeperkt Benelux combineert u slim uw mobiel met uw vaste telefoon: u kunt zonder extra kosten uw vaste nummer doorschakelen naar uw mobiel, zodat u op allebei de nummers altijd bereikbaar bent.

Zoals u van XS4ALL gewend bent, zijn we transparant over de kosten. U belt zoveel u wilt naar vaste en mobiele nummers in Nederland, België en Luxemburg voor het vaste bedrag van 17,50 per maand. Als u nu klant wordt zijn de eerste zes maanden zelfs helemaal gratis. Bellen Onbeperkt Benelux heeft geen aansluitkosten, geen opstartkosten en geen andere onverwachte kosten. Maar, eerlijk is eerlijk, wel een fair use policy. Wie meer dan vijf maal zoveel belt als gemiddeld, zullen we bellen om speciale afspraken te maken. Zo weet u altijd waar u aan toe bent en belt u onbeperkt zonder zorgen.

Meer informatie leest u op onze website.

Bookmark de Permalink. 10 Reacties.

Wil Kuijpers wint de 20-jaar-XS4ALL fotowedstrijd!

XS4ALL

winnaar fotowedstrijdTer ere van de 20e verjaardag van XS4ALL organiseerden we aan het begin van de zomer een fotowedstrijd. In de twintig jaar van ons bestaan is internet enorm veranderd. Zat je vroeger achter je 486 of Pentium I met inbelmodem en was ‘internetten’ iets waar je een avond voor ging zitten, inmiddels is internet overal: binnen en buiten, op terrassen, in de trein, op perrons, in elke wachtrij, op school, in het bos, in bed. Zelfs katten zitten op internet, opa’s en oma’s skypen vanaf Tenerife, of Lutjebroek. Baby’s swipen met gemak met de iPad over het net!

Zoals gezegd, er is heel veel veranderd de afgelopen twintig jaar. Daarom was de opdracht van de fotowedstrijd: Breng het internet in beeld, toen, nu, in de toekomst. Bepaald geen makkelijke opgave, maar toch ontvingen we een heleboel mooie inzendingen. Elke maand kozen we daaruit de vijf beste, waar vervolgens op gestemd kon worden. Zo werd uiteindelijk duidelijk wie de grote winnaar zou zijn: Wil Kuijpers, met zijn foto ‘Desperately waiting for glassfiber internet speed’. Wil wint dus de Sony RX100. Van harte gefeliciteerd!

Bookmark de Permalink. 2 Reacties.

Save the date: 19 september pleidooi in het hoger beroep over blokkeren The Pirate Bay

XS4ALL

Op donderdag 19 september vindt het pleidooi plaats in de zaak van XS4ALL en Ziggo tegen Brein over het blokkeren van The Pirate Bay.

 

Hoe effectief is de blokkade van The Pirate Bay in Nederland? Deze vraag staat centraal in een spraakmakend onderzoek dat gepubliceerd werd op 22 augustus. Het onderzoek is uitgevoerd door het Instituut voor Informatierecht (IViR), System and Network Engineering (SNE) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en onderzoeksbureau CentERdata.

De conclusie van het onderzoek: de blokkade heeft nagenoeg geen effect gehad op het aantal mensen dat wel eens downloadt uit illegale bron. Dit ondersteunt ons argument dat de blokkade niet effectief is, niet noodzakelijk is en zeker geen inbreuk rechtvaardigt op een grondrecht van onze klanten, namelijk het recht op informatievrijheid. Om het Hof hiervan te overtuigen zullen wij het onderzoek dan ook als productie indienen voor het pleidooi dat op 19 september om 9.30 uur zal plaatsvinden bij het Hof in Den Haag.

Zoals ik in mijn blog van 18 april al schreef, is deze zaak heel belangrijk voor ons en ook voor het internet als zodanig. We strijden er voor om het zeer omstreden vonnis van de rechtbank Den Haag, waarbij voor het eerst een ISP werd gedwongen om een website uit het buitenland ontoegankelijk te maken, ongedaan te maken. Het Hof kan een blokkade nog afwijzen en de informatievrijheid laten zegevieren.

Wij nodigen u graag uit om naar de zitting te komen. De zitting is openbaar en publiek is van harte welkom. Zorg dat u op tijd komt want het kan druk worden!

Eerdere berichtgeving over deze zaak:

18 april 2013: Update: hoger beroep over blokkeren The Pirate Bay
4 juli 2013: Torrents toegenomen sinds blokkade Pirate Bay
26 juni 2012: Update: rechtszaak over blokkade Pirate Bay
12 maart 2012: XS4ALL blijft strijdvaardig! Een update na de blokkade
1 februari 2012: 1 februari 2012: een zwarte dag voor het internet
16 januari 2012: XS4ALL moet website blokkeren: de gevolgen van het vonnis
11 januari 2012: Rechter beveelt website te blokkeren
13 oktober 2010: Eerste stap in Bodemprocedure Brein tegen XS4ALL
19 juli 2010: Rechter beslist in voordeel van Ziggo en XS4ALL
24 juni 2010: Samen tegen internetcensuur

Tags: , , . Bookmark de Permalink. 48 Reacties.