XS4ALL Weblog

Archieven - Auteur archief: Niels Huijbregts


Nieuws over de blokkadezaak: Antwoord uit Luxemburg

Niels Huijbregts

Vandaag heeft het Europese Hof van Justitie antwoord gegeven op een vraag die de Nederlandse Hoge Raad stelde over onze zaak over blokkeren van de Pirate Bay (TPB). Het Hof vindt dat TPB zelf inbreuk maakt op auteursrechten.

Verloop van de zaak

De zaak speelt al sinds 2010 (zie hier eerdere berichten). Stichting Brein wil dat XS4ALL en andere providers de toegang tot de website van TPB blokkeren omdat via die site illegaal films worden gedownload. XS4ALL wil dat niet omdat blokkeren niet werkt, maar wel schadelijk is. In kort geding kregen wij gelijk van de rechter. Vervolgens verloren we in de bodemprocedure, waarna we in hoger beroep weer wonnen. Daarna ging de zaak naar de Hoge Raad, die advies vroeg aan het Europese Hof van Justitie. Dat advies is dus vandaag gegeven.

Schendt TPB auteursrechten?

De vraag waar de Hoge Raad antwoord op wilde: maakt TPB zelf inbreuk op het auteursrecht? Ondanks alle rechters die zich inmiddels over de zaak gebogen hebben, was dat nog altijd niet duidelijk. Nu het Hof heeft geoordeeld dat dat het geval is, is het in principe mogelijk om de site te laten blokkeren. De Hoge Raad moet nu weer verder met de zaak en oordelen of blokkeren in dit geval proportioneel is.

Principiële zaak

Eerder in deze rechtszaak werd aangetoond dat het blokkeren van informatie niet goed werkt (toen we TPB een tijd moesten blokkeren werd er niet minder gedownload) terwijl het wel schaadt: als je een hele website blokkeert wordt ook informatie ontoegankelijk waar niks mis mee is. Blokkeren is daarom in principe slecht voor de vrijheid van meningsuiting en nieuwsgaring en voor een vrij en open internet. Het wringt daarom met de principes van de Europese democratie. De Tweede Kamer is dat met ons eens: die heeft zich vorig jaar duidelijk uitgesproken tegen het blokkeren van websites.

Wat ons betreft gaat deze zaak dan ook niet om TPB. En we willen illegaal downloaden ook niet goedpraten. Het gaat ons om de principiële vraag of je kunt eisen dat een Nederlandse provider een buitenlandse website blokkeert. Hoewel de uitspraak van vandaag iets meer duidelijkheid schept in deze complexe zaak, is die vraag nog niet beantwoord. Het blokkeren van informatie ligt zeer gevoelig, omdat het raakt aan de Europese grondrechten. Het mag daarom nooit een middel worden waar gemakkelijk naar gegrepen wordt.

Tags: , , . Bookmark de Permalink. 43 Reacties.

Claim uw privacy: ruil WhatsApp in voor Signal

Niels Huijbregts


De Correspondent wil tijdens hun #privacyweek helpen ons veiliger op internet te begeven en ons betere controle te geven over onze eigen gegevens.

Veilig communiceren

Hun eerste advies: ruil WhatsApp in voor Signal. Daar is XS4ALL het helemaal mee eens: we gebruiken al een hele tijd Signal onder collega’s, omdat het veilig is en goed werkt.

WhatsApp werd door veel collega’s gebruikt, ook om zakelijke gesprekken te voeren. Dat is logisch: het is een erg handige tool. Maar we wilden niet dat er gevoelige informatie via de servers van WhatsApp verstuurd zou worden. Daarom zijn we een jaar geleden met z’n allen overgestapt op Signal, dat toen een ongeëvenaarde beveiliging bood. En hoewel WhatsApp die beveiliging inmiddels van Signal heeft overgenomen, is overstappen nog steeds een goed idee. WhatsApp houdt namelijk voor commerciële doelen in de gaten waar, wanneer en met wie u appt. Signal werkt bijna net zo goed, maar door de filosofie van de organisatie is uw privacy duidelijk in betere handen.

Felipe Rodriquez Award

Open Whisper Systems, de stichting die Signal heeft bedacht en gemaakt, ontving in 2016 de Felipe Rodriquez Award. De stichting kreeg de prijs omdat ze de versleutelingstechnologie van Signal beschikbaar hebben gesteld aan iedereen, zodat nu ook WhatsApp en Facebook Messenger die beveiliging gebruiken. De prijs is een eerbetoon aan een van de oprichters van XS4ALL die in 2015 overleed. Jaarlijks reikt Bits of Freedom de prijs uit aan een persoon of instantie die zich hard maakt voor de bescherming van privacy.

6 Redenen om nu over te stappen

De Correspondent legt helder uit waarom we beter Signal kunnen gebruiken dan WhatsApp:

  1. WhatsApp is eigendom van Facebook. Dat bedrijf doet alles wat het doet om alle persoonlijke details van hun gebruikers zo goed mogelijk te leren kennen om daar munt uit te slaan door middel van advertenties.
  2. WhatsApp analyseert met wie u contact hebt, wanneer u dat doet en waar u zich op dat moment bevindt. Die informatie delen ze met Facebook.
  3. WhatsApp heeft plechtig beloofd de privacy van haar gebruikers te respecteren, maar breekt die belofte simpelweg door gevoelige persoonlijke gegevens te delen met Facebook.
  4. Signal daarentegen wordt gemaakt en onderhouden door een stichting, die geen winst wil maken. De stichting draait op donaties.
  5. Signal is gratis verkrijgbaar en is open source. Dat laatste betekent dat iedereen die dat wil, de programmeercode kan inzien. De werking van het programma is dus niet geheim en de app doet geen stiekeme dingen.
  6. De beveiliging van Signal is zó goed, dat WhatsApp , Facebook en Google de beveiliging van Signal hebben overgenomen.

Verstuur een signaal

Redenen genoeg dus om over te stappen. Dus download de app voor Android of Apple, en overtuig uw vrienden, collega’s en familie dat ook te doen!

Tags: . Bookmark de Permalink. 30 Reacties.

Europees Hof van Justitie buigt zich over onze zaak

Niels Huijbregts

schermafbeelding-2016-10-27-om-15-25-18Vandaag vond in Luxemburg de pleitzitting plaats in onze zaak over blokkeren van de Pirate Bay (TPB). Die zaak loopt al sinds 2010. Brein wil dat internetproviders toegang tot de website blokkeren, in de hoop dat er dan minder illegaal wordt gedownload. Wij verzetten ons daartegen. Niet omdat we vóór TPB zijn, maar omdat het blokkeren van websites en IP-adressen een slecht idee is: met blokkeren wordt het doel (minder illegaal downloaden) niet bereikt, terwijl het wel een hoop stuk maakt.

De zaak ging de afgelopen jaren van de rechtbank en het hof in Den Haag naar de Hoge Raad en nu dus naar de hoogste Europese rechter. Die moet antwoord geven op twee vragen: 1. zijn de activiteiten van TPB te zien als ‘mededeling aan het publiek’ – wat zou inhouden dat TPB medeplichtig is aan inbreuk op het auteursrecht. En 2. of geëist mag worden dat providers de toegang tot TPB toch blokkeren als blijkt dat de site zelf geen inbreuk maakt.

De vraag is dus niet of TPB door de beugel kan. Dat TPB een boevenbende is, daar zijn alle partijen het wel over eens. Maar of TPB zelf inbreuk maakt op het auteursrecht is een belangrijke vraag die verstrekkende gevolgen kan hebben. Daarom waren niet alleen Brein, Ziggo en wij naar Luxemburg gekomen maar spraken ook advocaten namens Spanje en Frankrijk en namens de Europese Commissie.

TPB biedt zelf geen films of andere inbreukmakende bestanden aan. De site biedt alleen een lijst van zogenaamde magnet links, een soort wegwijzers die een torrent-programma vertellen waar het bepaalde films of andere bestanden kan downloaden. De vraag die beantwoord moet worden, is dus of wegwijzers die wijzen naar de locatie van bestanden die inbreuk maken op het auteursrecht, zelf ook inbreuk maken op het auteursrecht. Als dat zo zou zijn, zou dat grote gevolgen hebben voor sites als Google. Logisch dus dat deze zaak internationaal aandachtig gevolgd wordt.

De tweede vraag, of een provider zoals XS4ALL gedwongen kan worden de toegang tot een buitenlandse website te blokkeren, ook al maakt die site geen inbreuk, is ook nogal belangrijk. Het blokkeren van hele websites en IP-adressen is namelijk een zeer vergaande maatregel. Een maatregel die je misschien in China en Turkije zou verwachten, maar niet in de Europese Unie. Blokkeren is namelijk niet effectief (het illegaal downloaden nam niet af toen we TPB moesten blokkeren in 2012) terwijl er tegelijkertijd wel informatie wordt geblokkeerd die helemaal niet onrechtmatig is. Het bereikt dus juist het tegenovergestelde van het doel dat Brein hoopt te bereiken.

Het Europees Hof geeft in januari antwoord op de gestelde vragen. Daarna wordt de zaak weer verder behandeld door de Hoge Raad in Nederland.

Tags: , . Bookmark de Permalink. 3 Reacties.

Aanpassingen aan onze privacyverklaring

Niels Huijbregts

In april hebben we onze privacyverklaring helemaal opnieuw vormgegeven. De reacties waren positief en we waren erg tevreden. Maar hoewel we erg zorgvuldig te werk waren gegaan, waren een paar punten toch nog niet helemaal goed. Daarom nu een aanpassing.

De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

Wijzigingen in de privacyverklaring
In de vorige versie stond dat de privacyverklaring kan worden aangepast als daar aanleiding toe is, en dat de meest actuele versie op onze website te vinden is. Dat klopt wel, maar zo leek het net alsof klanten zelf maar in de gaten moesten houden of de privacyverklaring gewijzigd was. Dat was natuurlijk niet wat we bedoelden. Daarom staat er nu duidelijk in dat we onze klanten altijd per e-mail op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen. (Inleiding, pagina 2)

Marketinganalyse
XS4ALL voert analyses uit op klantgegevens, om de dienstverlening te verbeteren en om klanten gericht te kunnen benaderen met informatie die relevant voor ze is. Zo’n analyse laat bijvoorbeeld zien welke klanten een televisieabonnement hebben, zodat we die klanten tips kunnen geven. (Zie artikel 3.7).

Soms delen KPN en XS4ALL gegevens met elkaar voor marketinganalyses. Bijvoorbeeld omdat klanten die zowel bij XS4ALL als bij KPN diensten afnemen, mogelijk aanspraak kunnen maken op een korting of ander voordeel. (Zie artikel 9).

Als u niet wilt dat uw gegevens op deze manier gebruikt worden, dan kunt u op mijn.xs4all.nl bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor marketinganalyses.

Anoniem of niet?
In de vorige versie stond dat analyses en rapportages die we maken, anoniem zijn. Dat blijkt niet helemaal te kloppen: strikt genomen zijn rapportages pas echt anoniem wanneer de brongegevens waarop ze zijn gebaseerd, zijn vernietigd. Zolang de gegevens nog bestaan, is een rapportage dus nooit helemaal anoniem. Daarom hebben we de tekst op verschillende plekken aangepast. Aan de rapportages zelf verandert niks: daarin staat nog steeds informatie op geaggregeerd niveau (dus alle klanten bij elkaar opgeteld). Geen informatie op individueel niveau.

Tracking op onze mailings
We sturen mailings en nieuwsbrieven naar klanten die daar prijs op stellen. Die mailings bevatten trackers, waardoor we kunnen zien hoeveel mensen de mailing geopend hebben, en of lezers hebben geklikt op een link. Zo weten we of het bericht gewaardeerd wordt, en welke artikelen het meest worden gelezen. Met die informatie kunnen we onze nieuwsbrieven nog beter maken. (Artikel 8).

De privacyverklaring is hier te lezen.

Tags: . Bookmark de Permalink. 1 Reactie.

Nieuwe privacyverklaring

Niels Huijbregts

XS4ALL publiceert nieuwe, korte privacyverklaring
In een privacyverklaring leggen bedrijven uit hoe ze omgaan met persoonsgegevens van hun klanten. Dat is belangrijk: mensen moeten kunnen begrijpen wat er met hun gegevens gebeurt. Die zijn immers van hen, niet van de bedrijven. Dat klinkt mooi, maar in de praktijk komt er weinig van terecht. Veel privacyverklaringen zijn zo lang en zo juridisch geschreven, dat mensen ze gewoon niet lezen.

Dat moet anders. Als je privacy en je klanten serieus neemt, dan moet je zorgen voor een leesbare, begrijpelijke privacyverklaring, vindt XS4ALL. Daarom hebben we onze privacyverklaring helemaal omgegooid.

De nieuwe privacyverklaring bestaat uit twee delen. Een korte versie om snel een globaal overzicht te krijgen van hoe wij met persoonsgegevens omgaan. En een lange versie waar alles uitgebreid in staat beschreven. We raden iedereen aan de lange versie te lezen maar we begrijpen heel goed dat niet iedereen dat doet (TL;DR). De korte versie geeft dan toch een goed beeld.

In de nieuwe privacyverklaring staat per dienst beschreven welke gegevens we verwerken, waarom we dat doen, en hoe lang we gegevens bewaren. In de vorige versie miste een deel van die informatie, die vergissing hebben we nu goedgemaakt.

De nieuwe privacyverklaring betekent niet dat we nu anders omgaan met persoonsgegevens. XS4ALL blijft kritisch en we blijven actief meedoen aan het maatschappelijke debat over privacy. En we gaan nog altijd uiterst zorgvuldig om met gegevens van klanten. Maar we leggen het nu een stuk duidelijker uit.

Lees hier de nieuwe privacyverklaring

Tags: , . Bookmark de Permalink. 5 Reacties.

Cyber Pi: vooruitstrevende lessen programmeren voor groep 8

Niels Huijbregts

Zullen kinderen in de nabije toekomst op de basisschool naast rekenen, taal en gymnastiek ook les krijgen in programmeren? Het lijkt een logische ontwikkeling. Het kabinet heeft als doel gesteld techniek als vast onderdeel aan te bieden in het basisonderwijs in 2020, en voormalig eurocommissaris Neelie Kroes tekende in mei 2015 een Codepact waarmee ze programmeren zo snel mogelijk vast onderdeel wil maken van het vakkenpakket in het basis- en voortgezet onderwijs. XS4ALL juicht dit in ieder geval van harte toe en neemt daarom deel in het project Cyber Pi, een initiatief van de Amsterdamse stichting Cybersoek in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam.

XS4ALL_Blog_CyberPi_PPLA2

Cyber Pi

Maandag 7 maart startte de eerste les van het project Cyber Pi, een vooruitstrevend naschools lesprogramma dat voortkomt uit een samenwerking tussen Stichting Cybersoek, de Universiteit van Amsterdam en XS4ALL, gericht op talentvolle groep 8’ers. Bovengemiddeld presterende leerlingen van scholen uit de Amsterdamse Indische Buurt krijgen de kans zich te storten in de wereld van robots en computers. Deze kinderen leren programmeren op een bijzondere computer: de Raspberry Pi. Een goedkope single board computer die in Engeland is ontworpen speciaal voor het onderwijs.

Gevarieerd en creatief programma

In tien lessen leren kinderen steeds iets nieuws over het programmeren van een computer. Ze leren omgaan met hardware en software, het bedenken van creatieve technische oplossingen en kunnen zo zelf innovatief en creatief aan de slag. Doordat in de lessen verschillende experts aan het woord komen, is het een gevarieerd totaalpakket waarin aandacht wordt besteed aan bijvoorbeeld het programmeren van een spelletje of een webserver. Er is ook ruimte voor eigen projecten, zodat de kinderen zelf na kunnen denken over de mogelijkheden.

Tijdens de lessen zullen onder meer de programmeertaal Python aan bod komen en het zelf programmeren van een voorwerp in het populaire spel Minecraft. XS4ALL-medewerkers dragen in de lessen bij met kennis over zowel de inhoud van de onderwerpen als aansluiting bij de laatste ontwikkelingen op dit vlak.

Gratis lesmateriaal voor iedereen

Cyber Pi zet programmeren in om kinderen op een creatieve manier te laten ontdekken waar hun mogelijkheden liggen op het vlak van bèta en techniek en zo het beste in zichzelf naar boven te halen. Cyber Pi begint kleinschalig en ontwikkelt aan de hand van de praktijklessen een handboek dat gratis ter beschikking zal worden gesteld aan iedereen die interesse heeft. Zo komt Cyber Pi tegemoet aan de grote vraag vanuit het basisonderwijs naar lesmateriaal over programmeren. Het handboek wordt het komende jaar geschreven en komt medio 2017 beschikbaar.

Technologie naar je hand zetten

Als een van de eerste internetproviders van Nederland zagen we al vroeg dat de technologische ontwikkelingen en de digitalisering grote invloed hebben op de maatschappij. Daarom is het belangrijk die ontwikkelingen kritisch te volgen en waar nodig bij te sturen zodat mens en maatschappij er beter van worden. Voor velen voelen de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen als een soort natuurkracht die ons overkomt, maar door te leren programmeren leren kinderen dat ze die krachten naar hun hand kunnen zetten. Daarvoor hebben ze een gezonde dosis nieuwsgierigheid nodig, en de vrijheid om naar hartelust te experimenteren. XS4ALL draagt daaraan bij door mensen en kennis in te zetten voor projecten als Cyber Pi, die structurele maatschappelijke verbeteringen mogelijk maken door gebruik van internet of technologie in het algemeen.

Opbouw van het project

Het programma Cyber Pi wordt in elk geval drie keer aangeboden aan drie verschillende groepen tussen nu en maart 2017. Twee groepen kinderen en een groep docenten. De deelnemers zijn bovengemiddelde geïnteresseerd in bèta en techniek en ze moeten een sterke motivatie hebben om het naschoolse programma te volgen. De kinderen worden geselecteerd door de leerkrachten van de scholen in Amsterdam Oost.

Meer weten?

Lees het nieuwsbericht op Dutchcowboys over de start van dit project of neem contact op met de stichting Cybersoek. XS4ALL brengt via haar Facebook-pagina en deze blog in het komende jaar met regelmaat updates over het project.

Tags: . Bookmark de Permalink. 6 Reacties.

Vragen aan Europese Hof over blokkadezaak

Niels Huijbregts

De Hoge Raad heeft besloten vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg, in de rechtszaak tussen Stichting Brein en XS4ALL over het blokkeren van de website van The Pirate Bay. De Hoge Raad volgt daarmee het advies van de advocaat-generaal.

Foto: Hoge Raad door Gerard Stolk

Foto: Hoge Raad door Gerard Stolk

De hoogste rechter van Nederland wil weten of de handelingen van The Pirate Bay een ‘mededeling aan het publiek’ inhouden. In dat geval is er sprake van auteursrechtinbreuk. Zo niet, dan wil de Raad weten of een internetprovider als XS4LL er dan toch toe kan worden bevolen The Pirate Bay te blokkeren. De Hoge Raad heeft verder geoordeeld dat het hof te strenge eisen heeft gesteld aan de effectiviteit die een dergelijke blokkade moet hebben.

Blokkade The Pirate Bay

Sinds 2010 eist Stichting Brein van Nederlandse internetproviders dat zij The Pirate Bay blokkeren. XS4ALL en Ziggo weigerden dit, waarna Brein een rechtszaak aanspande. In januari 2012 oordeelde de rechtbank dat XS4ALL en Ziggo de torrentwebsite ontoegankelijk moesten maken voor hun klanten. The Pirate Bay was sindsdien niet meer rechtstreeks te bezoeken door abonnees van bijna alle Nederlandse internetproviders. In januari 2014 werd de blokkade opgeheven na de uitspraak in hoger beroep. BREIN ging daarop in cassatie, waarna de Hoge Raad zich over de zaak heeft gebogen. De Hoge Raad heeft nu dus bekend gemaakt eerst vragen aan de Europese rechter te stellen, voordat zij een oordeel velt.

Arrest Hoge Raad

De Hoge Raad stelt het Europese Hof de volgende twee vragen:

  1. Is sprake van een mededeling aan het publiek in de zin van art. 3 lid 1 Auteursrechtrichtlijn door de beheerder van een website, indien op die website geen beschermde werken aanwezig zijn, maar een systeem bestaat (als beschreven hiervoor in 3.1 en 5.5) waarbij voor gebruikers meta-informatie over beschermde werken die op de computers van gebruikers staat, wordt geïndexeerd en gecategoriseerd, zodanig dat de gebruikers de beschermde werken aan de hand daarvan kunnen traceren en kunnen up- en downloaden? 
  1. Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt:

Bieden art. 8 lid 3 Auteursrechtrichtlijn en art. 11 Handhavingsrichtlijn ruimte voor een bevel aan een tussenpersoon als in die bepalingen bedoeld, indien deze tussenpersoon inbreukmakende handelingen van derden faciliteert op de wijze als bedoeld in vraag 1?

Wat betekent dit?

Het antwoord op de vraag of The Pirate Bay nou wel of niet zelfstandig inbreuk maakt op auteursrechten, is nu niet duidelijk. Op de website staan alleen verwijzingen naar de locaties van  films en andere bestanden, die bestanden staan zelf niet op de website van The Pirate Bay. Het uitwisselen van films en andere bestanden via BitTorrent kan daardoor gewoon doorgaan, ook als de website van de Pirate Bay geblokkeerd is. Daarom stelde XS4ALL eerder dat de blokkade geen zin heeft.

Door deze vragen te stellen onderzoekt de Hoge Raad of van een internetprovider überhaupt geëist kan worden dat die een website blokkeert wanneer die website zelf geen beschermd materiaal aanbiedt.

Kansen, geen bedreigingen

XS4ALL heeft geen band met The Pirate Bay. Net als Brein zijn wij tegen het zonder toestemming delen van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Als internetprovider is het echter onze taak om als neutrale partij mensen onbelemmerd toegang tot het internet te verschaffen. Het onzichtbaar maken van delen van het internet past niet in die taak.

XS4ALL gelooft in de mogelijkheden van het internet. Juist de onbelemmerde vrijheid maakt internet tot ongekende broedplaats van nieuwe mogelijkheden en kansen. Ook voor de entertainmentindustrie; initiatieven zoals iTunes, Spotify en Netflix laten duidelijk zien dat internet juist kansen biedt, in plaats van bedreigingen. De oplossing voor illegaal downloaden ligt niet in de inperking van de vrijheid, maar in het optimaal benutten van deze vrijheid.

Tags: . Bookmark de Permalink. 3 Reacties.

Transparantierapport 2014

Niels Huijbregts

XS4ALL publiceert jaarlijks een transparantierapport waarin onder andere cijfers worden bekendgemaakt over het aantal tapverzoeken en andere vorderingen die wij krijgen van opsporingsdiensten. Het rapport is bedoeld ter verduidelijking en context van de cijfers die de Nederlandse overheid zelf publiceert over het aftappen van telecommunicatienetwerken. We hopen daarmee een positieve bijdrage te leveren aan het transparantiebeleid, en daarmee aan het inzicht van de Nederlandse burgers in de werking van hun maatschappij.

foto: Transparent Lego Blocks, door The.Comedian

foto: Transparent Lego Blocks, door The.Comedian

Naast de cijfers bevat het rapport ook een beschrijving van de verschillende procedures. Op die manier willen we aan onze klanten en andere belangstellenden laten zien dat XS4ALL zeer zorgvuldig met persoonlijke gegevens omspringt. Mensen vertrouwen hun internetprovider grote hoeveelheden zeer persoonlijke informatie toe, wij vinden het erg belangrijk transparant te zijn over de manier waarop we met die gegevens omgaan.

De cijfers in het rapport over 2014 wijken niet veel af van die in rapporten van voorgaande jaren: vorderingen van klant- en verkeersgegevens bleven ongeveer gelijk. Er zijn in het afgelopen jaar bij XS4ALL wat minder taps geplaatst dan in 2013, maar ongeveer evenveel als in 2012.

Download hier het Transparantierapport 2014

Tags: . Bookmark de Permalink. 7 Reacties.

Waarom toch die nieuwe webmail?!

Niels Huijbregts

XS4ALL stapte over op nieuwe webmail, maar niet iedereen was daar enthousiast over. Nu is er een oplossing.

Roundcube classic skinDe introductie van Roundcube als nieuwe webmail heeft geleid tot een hoop kritiek. Soms omdat mensen gewoon gehecht waren aan de oude webmail, soms omdat de kleuren van de nieuwe deprimerend zijn, en vooral omdat Roundcube niet goed werkt op mobiele telefoons. Waarom was het nodig om over te stappen op Roundcube, vroegen mensen zich vertwijfeld af.

De voornaamste reden dat we afscheid hebben genomen van de oude webmail, is dat die software inmiddels meer dan 10 jaar oud was en zich steeds minder goed liet updaten en onderhouden. Dat kostte veel tijd, en het werd steeds moeilijker om te kunnen voldoen aan onze eigen hoge security-eisen. Software veroudert na verloop van tijd, daarom is het soms noodzakelijk over te stappen op iets nieuws.

Dat wil niet zeggen dat we ons niks aantrekken van de kritiek. Roundcube is niet responsive – het past zich niet aan aan het kleine scherm van bijvoorbeeld een mobiele telefoon. Dat is voor veel gebruikers een groot probleem. De oude webmail was ook niet responsive, maar die was wel beter bruikbaar op mobiele apparaten.

Roundcube Next, de nieuwe versie waar nu aan gewerkt wordt, zal volledig responsive zijn. Maar het duurt nog een tijd voor die klaar is. Als tussenoplossing hebben we webmail met de Classic skin beschikbaar gemaakt op webmailclassic.xs4all.nl. Dat werkt een stuk beter op tablets en telefoons, en de kleuren lijken meer op de oude webmail. Hopelijk is onze webmail daarmee werkbaarder geworden voor alle mensen die problemen hadden met de nieuwe versie.

Tags: . Bookmark de Permalink. 140 Reacties.

Privacy van televisiekijkers

Niels Huijbregts

Ziggo schond de privacy van een deel van haar klanten door zonder hun toestemming voor marketingdoeleinden bij te houden naar welke programma’s ze keken. Dat constateerde het College Bescherming Persoonsgegevens. Naar aanleiding van dat bericht vragen veel mensen ons hoe het bij XS4ALL zit met de privacy van televisiekijkers.

365.060 - Watching TV

Foto: 365.060 – Watching TV door Al Ibrahim

XS4ALL kijkt niet mee met klanten die een televisieabonnement hebben, zoals Ziggo deed. Wel worden anonieme gegevens geanalyseerd, bijvoorbeeld om te zien welke zender populair is. Die gegevens zijn niet herleidbaar tot individuele personen. Ook worden op geaggregeerd niveau kijkcijfers bijgehouden om te kunnen voldoen aan betalingsverplichtingen aan contentleveranciers, en voor de Stichting Kijkcijferonderzoek. Ook voor die gegevens geldt dat ze niet herleidbaar zijn tot personen.

Persoonlijke interesses van televisiekijkers kunnen ongetwijfeld heel interessant zijn voor marketingdoeleinden. Zo zouden bijvoorbeeld persoonlijke aanbevelingen voor een bepaald programma kunnen worden gedaan op basis van kijkgedrag. Maar waar je naar kijkt, zegt veel over wie je bent. Stiekem in de gaten houden waar klanten naar kijken is daarom een ernstige schending van de privacy van die klanten. Op zich is er niks mis met persoonlijke aanbevelingen op basis van gedrag, zolang de betrokken televisiekijker ervan op de hoogte is en ermee instemt. Mocht XS4ALL in de toekomst zulke persoonlijke aanbevelingen willen doen, dan zullen we daarvoor altijd eerst toestemming vragen aan de betreffende klanten.

Niels Huijbregts
Privacy Officer

Tags: , . Bookmark de Permalink. 11 Reacties.