XS4ALL Weblog

Zoekresultaten voor: bewaarplicht


Winnende scriptie over bewaarplicht

XS4ALL

De Internet Scriptieprijs 2009 gaat naar rechtenstudent Axel Arnbak. Zijn winnende scriptie “Alles onder controle?” gaat over de bewaarplicht voor telecommunicatiegegevens. Een hoogst actueel onderwerp met grote maatschappelijke impact. De scriptie wordt bovendien gewaardeerd om “de gedegen aanpak, toegankelijke schrijfstijl en de originele invalshoek”, aldus juryvoorzitter prof. Nico van Eijk.

Axel Arnbak liet weten dolblij te zijn met zijn succes. Hij krijgt naast een bedrag van 1500 euro een betaalde studentenstage bij Brinkhof Advocaten, een snelle ADSL-verbinding van XS4ALL en de Wii van Nintendo. Zijn winnende scriptie wordt gepubliceerd op www.internetscriptieprijs.nl.

Op 10 september werd de prijs uitgereikt in de Beurs van Berlage in Amsterdam tijdens het symposium “Wat online geldt”. XS4ALL en Brinkhof Advocaten hebben de Internet Scriptieprijs in het leven geroepen voor de beste juridische scriptie op het gebied van internet en recht.

De jury bestond dit jaar uit prof. Nico van Eijk (media- en communicatierecht, UvA), mr. Remy Chavannes (Brinkhof) en Niels Huijbregts (public affairs XS4ALL). Om een zo onafhankelijk mogelijk eindoordeel te garanderen, zijn de genomineerde scripties voorgelegd aan drie specialisten op het gebied van internetrecht: mr. Arnoud Engelfriet, mr. Gerrit-Jan Zwenne en prof. dr. Bert-Jaap Koops.

Bookmark de Permalink. Reageren uitgeschakeld.

Bewaarplicht aangenomen

XS4ALL

Afgelopen dinsdag is de Bewaarplicht door de Eerste Kamer aangenomen. XS4ALL heeft zich jarenlang tegen die wet verzet. Als reactie is vanochtend in de landelijke kranten een advertentie geplaatst, en in een artikel op de Opinieweblog van XS4ALL geven we nog

Bookmark de Permalink. Reageren uitgeschakeld.

Bewaarplicht gaat door

XS4ALL

Op 14 december heeft het Europees Parlement ingestemd met een richtlijnvoorstel dat telefonie- en internetaanbieders verplicht om verkeersgegevens te bewaren. De uitslag van de stemming was: 378 voor, 197 tegen en 30 onthoudingen.

Opslagverplichting
Dit betekent onder andere dat internetproviders verplicht worden tot opslag van:

  • De tijdstippen van alle vaste en mobiele telefoongesprekken inclusief de locatie

  • De tijdstippen waarop u inlogt op internet, uitlogt, e-mail verstuurt en ontvangt en VoIP gebruikt.

Geen vergoeding
De inhoud van telefoongesprekken en e-mailberichten wordt niet opgeslagen. De duur van de opslag is minimaal 6 tot 24 maanden, maar langer mag ook. De europese lidstaten kunnen zelf invullen voor welke opsporingsdoeleinden zij toegang verlenen tot de opgeslagen gegevens. Er komt geen vergoedingsregeling voor de investeringskosten die telefonie- en internetaanbieders moeten doen, wel voorziet de regeling in een vergoeding voor elke keer dat gegevens worden opgevraagd.

Teleurstellend
Voor XS4ALL is dit een zwaar teleurstellende uitkomst. Sinds 2004 voert XS4ALL een intensieve lobby tegen de bewaarplicht met workshops, lezingen, brieven aan de parlementsleden, een t-shirtactie ‘bezwaarplicht’, advertenties in landelijke dagbladen en een petitie met 58.000 handtekeningen die is aangeboden aan het Europees Parlement. De lobby tegen de bewaarplicht leidde tot het oprichten van het service provider overleg voor de internetbranche, ISPO, om samen met andere ISP’s sterker te staan tegen de plannen voor de bewaarplicht.

Lobby in Nederland
Het voorstel voor de richtlijn laat ruimte aan de nationale parlementen om zelf de bewaarplicht verder in te vullen. Dit betekent dat XS4ALL ook in 2006 de lobby op nationaal niveau zal voortzetten om de schade bij implementatie zoveel mogelijk te beperken.

Bookmark de Permalink. Reageren uitgeschakeld.

Petitie tegen bewaarplicht aangeboden in Brussel

XS4ALL

58.000 Europeanen hebben hun naam gezet onder de petitie tegen de bewaarplicht. Woensdag heeft XS4ALL samen met European Digital Rights in Brussel de Europese petitie tegen de bewaarplicht aangeboden aan het Europees Parlement. De petitie werd aangeboden aan JeanMarie Cavada, de voorzitter van LIBE, de commissie van het Europees Parlement voor vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken. Ook de rapporteur van het bewaarplichtvoorstel, Alexander Alvaro, kreeg een exemplaar van de petitie uitgereikt.

Donderdagochtend vindt in de LIBE-commissie de stemming plaats over het voorstel van de Europese Commissie voor een bewaarplicht. De stemming in LIBE is maatgevend voor de plenaire stemming van het Europees Parlement, die naar verwachting 13 december plaatsvindt.

De petitie is niet meer te ondertekenen maar nog wel in te zien op http://www.stopdebewaarplicht.nl

Voor meer informatie zie:
Dossier bewaarplicht
http://www.edri.org
http://wiki.dataretentionisnosolution.com

Bookmark de Permalink. Reageren uitgeschakeld.

Stop de bewaarplicht!

XS4ALL

De Europese petitie tegen de bewaarplicht van verkeersgegevens is al door ruim 35.000 internetters ondertekend. De handtekeningen worden begin oktober aangeboden aan de Europese Commissie en het Europees Parlement.

XS4ALL roept burgers en politici op zich uit te spreken tegen de bewaarplicht van verkeersgegevens. De petitie kan ondertekend worden op http://www.stopdebewaarplicht.nl

Vandaag debatteert minister Donner met leden van de Tweede Kamer over de bewaarplicht. Dit debat is online live te volgen via http://www.tweedekamer.nl

Het voorstel voor de bewaarplicht verplicht internetaanbieders om van alle abonnees vast te leggen met wie ze e-mailen en welke websites ze bezoeken. XS4ALL vindt deze bewaarplicht een onaanvaardbare inbreuk op de privacy van haar abonnees.

Om haar acties kracht bij te zetten introduceerde XS4ALL op maandag 5 september een teller. Deze teller houdt bij hoeveel pakketjes dataverkeer vervoerd worden op het XS4ALL netwerk. Zo ontstaat een aardig beeld van de hoeveelheid verkeersgegevens die XS4ALL zou moeten opslaan.

De teller en een overzicht van alle acties rond de bewaarplicht zijn te vinden op:
Dossier Bewaarplicht
Onderteken de petitie

Bookmark de Permalink. Reageren uitgeschakeld.

XS4ALL en EDRI lanceren Europese petitie tegen bewaarplicht

XS4ALL

Vandaag lanceert XS4ALL samen met European Digital Rights (EDRI) een Europese campagne tegen de bewaarplicht verkeersgegevens voor internetgebruikers.

Internetgebruikers wordt gevraagd de petitie tegen de bewaarplicht te ondertekenen op www.dataretentionisnosolution.com

De handtekeningen worden aangeboden aan de Europese Commissie en het Europees Parlement.

Het voorstel voor een bewaarplicht verkeersgegevens verplicht internetaanbieders om van al hun abonnees vast te leggen met wie ze e-mailen en welke websites ze bezoeken. Nut en noodzaak van deze maatregel is niet aangetoond. Internetaanbieders hebben niet de techniek in huis om voor elke abonnee het internetgedrag vast te leggen. De kostbare ontwikkeling van deze technieken gaat ten koste van verbetering van internet op het gebied van veiligheid en privacy. Tot slot bestaat het risico dat door een combinatie van falende techniek en menselijk handelen de verkeerde internetgebruiker wordt aangemerkt als verdachte. De bewaarplicht verkeersggevens gaat ook gelden voor telefoniebedrijven, dus ook het belgedrag van alle Europese mobiele bellers wordt vastgelegd.

XS4ALL vindt een bewaarplicht verkeersgegevens een onaanvaardbare inbreuk op de privacy van haar abonnees.

XS4ALL roept alle internetgebruikers op om de petitie te ondertekenen op www.dataretentionisnosolution.com

De petitie wordt morgenochtend officieel geopend in de openingsspeech van hackersfestival What the Hack.
De 5e editie van het grootste hackersfestival van Europa vindt plaats in Liempde, Brabant en wordt gesponsord door XS4ALL.

Het programma van What the Hack is te vinden op www.whatthehack.org

European Digital Rights is een associatie van 17 digitale burgerrechtenorganisaties uit 11 Europese landen

Bookmark de Permalink. Reageren uitgeschakeld.

Bezwaarplicht tegen de bewaarplicht

XS4ALL

Alle leden van het parlement krijgen vandaag een t-shirt toegestuurd met de tekst ‘bezwaarplicht’. Op de begeleidende kaart worden parlementariers opgeroepen om in 2005 gehoor te geven aan de bezwaarplicht tegen de bewaarplicht verkeersgegevens. De actie is een initiatief van XS4ALL en BIT.

Woensdag 26 januari vergadert het parlement over de agenda van de informele JBZ-raad in Brussel. Bij de vorige vergadering zijn er kritische vragen gesteld over de kosten van de voorgenomen bewaarplicht verkeersgegevens, de gevolgen voor de ICT-innovatie en is er gevraagd naar
onderbouwing van de noodzaak en proportionaliteit.

Minister Donner heeft het parlement daarop een rapport toegestuurd van KPMG waaruit blijkt dat de uitgebreide bewaarplicht internetproviders vele miljoenen euro’s gaat kosten. Tijdens de informele JBZ-raad wordt gesproken over de kosten van Europees JBZ-beleid.

XS4ALL en BIT willen graag dat het parlement de minister vraagt om dit KPMG-rapport in te brengen in die discussie, en namens Nederland te pleiten voor een volledige vergoeding van deze kosten.

Meer informatie over deze actie en de stand van zaken omtrent de bewaarplicht zijn te vinden op:
http://www.bezwaarplicht.nl

Bookmark de Permalink. Reageren uitgeschakeld.

236 Nederlandse providers tegen bewaarplicht

XS4ALL

———-
Update
Dinsdag 28 december

Meer dan 230 providers hebben de oproep ondertekend.

———-
Update
Vrijdag 3 december 2004

De oproep is inmiddels onderetekend door meer dan 180 providers en 20 sympathisanten.

———-
Update
30 november 2004 – 12.00 uur

Inmiddels hebben meer dan honderd partijen de oproep ondertekend.

———-

Een grote groep Nederlandse internetaanbieders roept het Parlement op in een open brief om zich uit te spreken tegen een Europees plan voor een algemene bewaarplicht verkeersgegevens. De providers vinden dat het plan drie grote nadelen heeft: het belemmert innovatie, schendt de privacy en brengt hoge kosten met zich mee. Daarom dringen ze er bij de justitie-experts in de Eerste en Tweede Kamer op aan om het Kabinet te verbieden akkoord te gaan zolang de noodzaak niet glashelder is aangetoond.

Op 2 en 3 december vergaderen de Europese ministers van Justitie over het voorstel om alle gegevens over het telefoon- en internetverkeer van alle klanten minstens een jaar te bewaren. Het Nederlandse Kabinet lijkt
vastberaden om het voorstel door te drukken voor het einde van het Nederlandse EU-voorzitterschap. De providers, waaronder Active 24, BIT, Casema, Demon, HCCnet, MCI Nederland, Multikabel, Planet Media Group, Solcon, Tiscali, Wanadoo, UPC, Versatel, WideXS en XS4ALL, menen dat de bewaarplicht een hele zware hypotheek legt op de toekomst van de telecomindustrie. “Innovatieve nieuwe communicatiediensten kunnen alleen uitgeprobeerd worden als ze op voorhand voldoen aan strenge opsporingseisen ten aanzien van aftapbaarheid en straks aan de bewaarplicht verkeersgegevens. Dat is in volstrekte tegenspraak met het belang dat de overheid zegt te hechten aan innovatieve nieuwe breedbanddiensten voor de ontwikkeling van Nederland als kenniseconomie,” aldus de open brief.

Wat betreft de kosten schrijven de providers dat de bewaarplicht waarschijnlijk vele miljoenen euro’s gaat kosten, omdat het om zeer grote hoeveelheden informatie gaat. “Een doorsnee breedbandprovider met 100.000 klanten vervoert snel 5,5 Terabyte per dag, dat wil zeggen, 8.500 CD’s per dag. Uit deze verkeersstroom moeten de verkeersgegevens gedestilleerd worden, en opgeslagen in hele dure, zeer streng beveiligde, dubbel uitgevoerde databases om per klant te kunnen terugzoeken hoe lang iemand online is geweest, wat voor e-mail iemand heeft verstuurd en/of ontvangen en welke websites iemand heeft bekeken.”

De voorgestelde bewaarplicht zorgt voor een enorme vergaarbak aan privacy-gevoelige gegevens over iedere internetter, niet alleen over verdachten. ” Iedereen maakt zich zorgen over terrorisme en criminaliteit”, schrijven de providers, “maar politie en justitie beschikken al over een groot arsenaal opsporingsmiddelen. Er is geen bewijs dat de beschikbare middelen onvoldoende zijn, of dat er strafbare feiten onopgelost zijn gebleven door het ontbreken van een bewaarplicht. In tegendeel, het enige beschikbare onderzoek (door de politie Rotterdam) wijst op het tegendeel.”

Tenslotte stellen de providers dat er niet goed is nagedacht over de technische uitvoerbaarheid van een bewaarplicht in de internetwereld. Internetaanbieders bewaren heel weinig gegevens, omdat er geen enkel bedrijfsbelang mee gemoeid is. In tegenstelling tot telefoonbedrijven sturen providers geen rekeningen voor elk e-mailtje of per bezochte website. De bewaarplicht dreigt te gaan betekenen dat providers ook alle
informatie over bijvoorbeeld spam en virussen moeten gaan bewaren.

Open brief: Internetaanbieders zeggen NEE tegen bewaarplicht verkeersgegevens http://www.bewaarplicht.nl

Bookmark de Permalink. Reageren uitgeschakeld.

Verslag workshop bewaarplicht verkeersgegevens

XS4ALL

XS4ALL organiseerde op 24 september, in samenwerking met het Instituut voor Informatierecht (IViR) van de Universiteit van Amsterdam, een workshop over een bewaarplicht verkeersgegevens, waarvoor dit najaar waarschijnlijk een voorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer. Een bewaarplicht verkeersgegevens dwingt providers tot het bewaren van logfiles van internetverkeer van hun abonnees zodat die opgeslagen gegevens later door politie, justitie en inlichtingendiensten kunnen worden gebruikt voor onderzoek.

Om te voorkomen dat een dergelijke bewaarplicht geruisloos wordt ingevoerd werd deze kleine workshop georganiseerd. Doel was het informeren van juristen, pers en politici over de achtergrond, stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen en aanzien van een bewaarplicht verkeersgegevens Zaken die daarbij aan de orde kwamen zijn: juridische achtergrond (besluitvormingsprocedure), privacy-aspecten, strafvorderlijke bevoegdheden, technische mogelijkheden en onmogelijkheden.

De deelnemers van de workshop waren het erover eens dat een bewaarplicht verkeersgegevens een disproportionele inbreuk vormt op de privacy van alle burgers.
Het nut van een bewaarplicht staat niet vast en daarbij lijkt een bewaartermijn van langer dan 3-6 maanden in de praktijk niet noodzakelijk. Daarnaast kleven er allerlei praktische bezwaren aan het opslaan en doorzoeken van verkeersgegevens. Tenslotte is nog onduidelijk wie de kosten van een bewaarplicht verkeersgegevens moet gaan dragen: de overheid of de aanbieders van telecommunicatiediensten en hun abonnees.

Meer achtergrondinformatie over de bewaarplicht van verkeersgegevens is hier te vinden.

Het verslag van de workshop is hier te vinden.

Bookmark de Permalink. Reageren uitgeschakeld.

Telecomgegevens voor opsporing eenvoudig te manipuleren

Niels Huijbregts

Nu.nl heeft met medewerking van XS4ALL onthuld dat telecomgegevens voor opsporing eenvoudig te manipuleren zijn. Journalist Brenno de Winter benaderde ons met het verzoek mee te werken aan een test: hij wilde vanaf zijn mobiele telefoon bellen naar een nummer van een XS4ALL klant, om te zien hoe dat gesprek wordt geregistreerd in de database voor de Bewaarplicht. Het nummer waarmee hij belde, zou vervalst zijn. Gespoofd, in tech-taal.

Alle internet- en telefonieproviders in Europa moeten de metadata van alle telefoongesprekken en e-mails op te slaan, zodat opsporingsdiensten daar gebruik van kunnen maken. Zo wordt bijvoorbeeld geregistreerd wie met wie belt en mailt, hoe lang gesprekken duren en waar mensen zich bevinden op het moment dat het gesprek plaatsvindt. Dit is wettelijk verplicht in de Bewaarplicht Telecomgegevens.

De vraag die Brenno de Winter zich had gesteld: als ik mijn ‘afzender-nummer’ vervals, komt dan mijn eigen nummer in de database terecht, of het vervalste nummer? Want als zou blijken dat het vervalste nummer werd geregistreerd, dan zouden de bewaarplicht-gegevens onbetrouwbaar blijken.

De test wees uit dat inderdaad het vervalste nummer werd geregistreerd. Volgens de database had niet Brenno de Winter gebeld, maar heel iemand anders. Dat zorgde voor opschudding. De vereniging van strafrechtadvocaten maakte zich zorgen over de betrouwbaarheid van bewijsmateriaal en in de Tweede Kamer werden kamervragen gesteld aan minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.

Een week later kreeg de zaak een spraakmakend vervolg, toen bleek dat het spoofen van het afzender-nummer niet alleen gevolgen had voor de Bewaarplicht, maar ook voor het aftappen van telefoonlijnen. De Winter ontdekte dat criminelen een eventuele telefoontap op hun lijn eenvoudig zelf kunnen uitschakelen door hun nummer te spoofen.

Helaas geloven sommige beleidsmakers dat elk probleem met technologie eenvoudig kan worden opgelost, zonder oog te hebben voor de nieuwe problemen die het gebruik van technologie met zich meebrengt. Het probleem hier is dat de gegevens die voor de Bewaarplicht worden opgeslagen, nooit bedoeld zijn voor opsporing. De gegevens zijn primair bedoeld voor het technisch tot stand brengen van gesprekken, en voor facturering. Bij een telefoongesprek is het nummer waarnaar wordt gebeld natuurlijk belangrijk. Maar het is technisch niet relevant of het nummer van de beller correct is en ook voor de factuur maakt dat niet uit. Daarom zit er geen controle op de juistheid van dat nummer in het systeem. Later werd in Europa bedacht dat deze gegevens nuttig zouden zijn voor opsporingsdiensten. Maar als je informatie klakkeloos voor andere doelen gaat gebruiken dan aanvankelijk de bedoeling was, dan krijg je dit soort problemen en kan opsporingsinformatie dus zomaar opeens onbetrouwbaar blijken. En dat is zorgelijk, als je weet dat de bewaarplichtgegevens heel vaak opgevraagd worden. In 2012 maar liefst 2,7 miljoen keer!

Tags: , , . Bookmark de Permalink. 9 Reacties.